Het programma Seizoen 2019 / 2020
NIEUWE STUDIEGROEP: Op de 4e dinsdagavond van de maand over "Tibetaanse boek van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche". Voor meer informatie: Frans Brouwer, f.w.brouwer @ versatel.nl, telefoon 0307515723 / 0619689989.
Informatie over de studiegroepen (SG) bij de secretaris: Marijke Ahsmann 06-36364873
E-mail: secretarislogeutrecht @ gmail.com

Openbare Lezingen en workshops *) op de 3de vrijdag van de maand:
Elke 2de dinsdag van elke maand van 19:30 - 21:30 uur, de studiegroep "De mens, God en het universum" van I.K. Taimni; SBN: 978 90 6175 0987, o.l.v. Ronald Engelse. Info en opgeven: 0180-313975.

Op de 4e dinsdagavond van de maand over "Tibetaanse boek van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche". Voor de eerste keer op 27 augustus 2019 (een andere avond na overleg). Graag alvast doornemen: inhoudsopgave, voorwoord en inleiding en dan op deze avond het plan van aanpak bespreken.

In voorbereiding is de Studiegroep "Inleiding in de Theosofie", info Floris Methorst: 030 – 2617723. (Lees verder ...)!

Belangstelling voor een studiegroep over een ander onderwerp? ... laat het ons weten!

Ook nieuwe deelnemers welkom bij:
20 september 2019, Rico Sneller:
"Waarom worden wij geboren? Carl du Prel, het verlangen naar incarnatie".
Rico Sneller (universitair docent ethiek) belicht de theorieën van Carl du Prel (1839-1899) zoals de drang tot incarnatie en het bestaan van een ‘transcendentaal bewustzijn’ bezien in onze tijd. (Lees verder ...).

18 oktober 2019, Ger Lodewick:
"Wat je over orgaandonatie zou moeten weten".
Ger Lodewick (pedagoog, coach en auteur) draagt feiten aan waaruit blijkt dat elke orgaandonor leeft als zijn organen verwijderd worden. Hij vraagt ons om ‘zekerheden’ over de ziel opnieuw te bekijken (Lees verder ...).

15 november 2019, Willem Glaudemans:
"De bevrijding van vergeving ".
Willem Glaudemans (dichter en auteur) gaat ervan uit dat je voor vergeving de ander niet nodig hebt. Hij laat zien wat je zelf aan het proces kunt doen (Lees verder ...).

17 januari 2020, Loek Dullaart:
"Graaf de St Germain 18e eeuws diplomaat in Nederland".
Loek Dullaart (auteur) vertelt hoe Graaf de Saint Germain (mogelijk één van de meesters van wijsheid), ook vanuit Nederland bijgedragen heeft tot het vormen van stabiele Europese betrekkingen (Lees verder ...).

De Geheime Leer” o.l.v. Ineke Vrolijk op de 1ste vrijdag van de maand (13:30-15:30 uur):
6 september 2019
4 oktober 2019
1 november 2019
6 december 2019
3 januari 2020
7 februari 2020
6 maart 2020
3 april 2020
1 mei 2020
5 juni 2020.
Info: Willem van Gaalen, e-mail: wvgaalen46 @ kpnplanet.nl
21 februari 2020, Ingmar de Boer:
"Broederschap der mensheid en de derde grondstelling van De Geheime Leer".
Ingmar de Boer (secretaris/bibliothecaris van het Internationaal Theosofisch Centrum Naarden) behandelt de eenheid van alle leven, zoals door mystici en occultisten van alle tijden beleefd (Lees verder ...).

20 maart 2020, Miranda van Gaalen:
"Energievelden en Feng Shui".
Miranda van Gaalen (bedrijfseconoom, Feng Shui consultant en schrijver) legt uit wat Feng Shui is en hoe deze Chinese leer in het dagelijks leven gebruikt kan worden om meer uit het leven te halen (Lees verder ...).
Studiegroepen kunnen ook n.a.v. de lezingen gevormd worden. Let hiervoor op de aankondiging op deze website! De wijze van studeren wordt in onderling overleg bepaald.
17 april 2020, Pieter Pieters:
"Krachtvelden op aarde en hun werking".
Pieter Pieters (auroloog bij Medisch Centrum voor Natuurgeneeskunde) vertelt over krachtplekken, die overal ter wereld te vinden zijn, maar ook in de buurt. Hoe kunnen we met die plekken werken? (Lees verder ...).

Alleen voor Logeleden en genodigden:

Zondag 22 december 2019, 16.00 uur:
“Lichtfeest”, viering van de Zonnewende.


Vrijdag 24 april 2020, 19.30 uur:
Algemene Ledenvergadering.


15 mei 2020, Tim Wyatt:
"‘Redefining death, doodgaan is niks om bang voor te zijn (NB Engels gesproken!)".
Tim Wyatt (journalist en auteur van ‘Cycles of Eternity’, Leeds 2016) stelt dat doodgaan geen angst hoeft op te roepen, wanneer je je realiseert dat je het al vele malen moet hebben gedaan. Het wordt tijd het begrip ‘dood’ opnieuw te definiëren (Lees verder ...).
Vrijdag 8 mei 2020 - 20.00 uur
Viering Wesak en Witte Lotus

*) Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur; Bijdrage voor niet-leden € 3,- per lezing.
Zorg s.v.p., om de lezing niet te verstoren, vóór 20:00 uur aanwezig te zijn!