Het programma 2022-2023:
Informatie over de studiegroepen (SG) bij de secretaris:
Marijke Ahsmann 06-36364873,
secretarislogeutrecht @ gmail.com

Openbare Lezingen en workshops *) meestal op de 3de vrijdag van de maand; Zaal open 19.30 uur, start om 20:00 uur precies:
De Geheime Leer”, H.P. Blavatsky, o.l.v. Ineke Vrolijk op de 1ste vrijdag van de maand (13:30 -15:30 uur):
Deze studiegroep houdt haar bijeenkomst voorlopig alleen op internet via “Zoom”.
Contact: Joan Slagers, T: 06 23841288,
joanslagers@gmail.com
Maximum aantal deelnemers is bereikt!

16 september 2022, Opening van het nieuwe seizoen. Met leden van Loge Utrecht en verwante Groepen die de Loge als spirituele thuisbasis hebben openen wij het nieuwe seizoen.

21 oktober 2022, Rico Sneller:
"Theosofie als vereniging, vereniging als theosofie"

Rico Sneller (docent filosofie) gaat in op enkele kernbegrippen van een broederschap die deze naam verdient: retrospectie, herinnering, geheugen en vergeving. Hij vertrekt vanuit de gedachte dat theosofie verbindt, en dat verbinding theosofisch is.
Op de 3e vrijdag de maand (van 13:00-15:00 uur) de studiegroep over "Tibetaanse boek van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche".
Contact: Frans Brouwer,
f.w.brouwer@versatel.nl

18 november 2022, Klaas van Egmond:
"Ervaringen in de wereld van milieu en duurzaamheid".
Vanuit zijn ervaringen in de wereld van milieu en duurzaamheid bepleit Klaas van Egmond een mens- en wereldbeeld dat als een rode draad door de menselijke geschiedenis loopt (Lees verder ...).
Op de 3e dinsdag de maand, 19:30 -21:30 uur de studiegroep "Inleiding in de theosofie". NB: Is  opgeschort tot in het 2de kwartaal 2022; gaat door met  minstens 5 deelnemers!
Contact: Marijke Ahsmann,
secretarislogeutrecht @ gmail.com

Belangstelling voor een studiegroep over een ander onderwerp? Studiegroepen kunnen ook n.a.v. de lezingen gevormd worden. Let hiervoor op de aankondiging op deze website! De wijze van studeren wordt in onderling overleg bepaald.
23 december 2022, Lichtfeest met Jose Versteeg- van Oosten:
José Versteeg-van Oosten heeft zich vanuit de moleculaire genetica ontwikkeld tot energetisch en spiritueel therapeut en priester in de Vrij Katholieke Kerk. Wij zullen vanuit de Christelijke symboliek op zoek gaan naar wat de geboorte van Christus kan betekenen voor het ervaren van broederschap en eenheid met al wat er is.

20 januari 2023, Pierre van Eijl:
"Interactieve lezing en meditatie Chakra’s en Kundalini".
Pierre van Eijl (aura-healer en -reader en onderzoeker talentontwikkeling). Over chakra’s en aura’s kun je lezen, maar je kunt er op deze bijeenkomst ook actief mee kennismaken. Daarnaast wordt informatie gegeven over kundalini-energie.
Open huis/ontmoetingsavond
Op elke 1ste dinsdagavond van de maand vanaf 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Voor "nieuwkomers", leden, vrienden en belangstellenden.

Doel: In een veilige omgeving met elkaar van gedachten en ervaringen uitwisselen op spiritueel gebied. Deze inkleuren met de Esoterische- en Oude Wijsheid, als een ”Inleiding tot de Theosofie”.
Contact / opgave: Marijke Ahsmann,
secretarislogeutrecht @ gmail.com

17 februari 2023, Peter Jonkers:
"We Are The World".
Peter Jonkers (bestuurslid Vereniging Leerproject) onderschrijft een recente uitspraak van Gisèle Balleys (86) die na het overlijden van Krishnamurti de Saanen Gatherings in Zwitserland heeft voortgezet: “Zolang er mensen zijn, zullen ze samenkomen en Krishnamurti's leringen bespreken.” De verdeeldheid in de wereld en de verdeeldheid in de mens zijn met elkaar verbonden zoals ook de beweging van eb en vloed dat is. In een videofilm gaat Krishnamurti nader in op de verdeeldheid in de mens (de waarnemer en het waargenomene) en de implicaties daarvan op de wereld waarin we leven.


Meditatie o.l.v. Wouter van Beers, op alleen op 3de vrijdag avond van de maand, vanaf 19.30 uur.

Een vrijwillige bijdrage in een daarvoor bestemde pot wordt op prijs gesteld. Voor deelname kun je je opgeven bij de secretaris.
17 maart 2023, Ineke Koedam-Visser:
"Een andere kijk op orgaandonatie".
Ineke (Koedam) Visser auteur van o.a. ‘Een andere kijk op orgaandonatie’ neemt ons mee in het stervensproces van de donor dat doorgaans onderbelicht blijft in de voorlichting over orgaandonatie en transplantatie.


Raja yoga o.l.v. Ildiko Flesch;
voor gevorderden:
elke maandag van 19:30 - 22:30 uur. 
Voor beginners: elke vrijdagochtend.
Contact: Ildiko Flesch,
ildikoflesch@gmail.com
21 april 2023, Arend Heijbroek:
"Karma is meer dan je denkt".
Arend Heijbroek(voorzitter Internationaal Theosofisch Centrum Naarden) licht toe wat de wet van karma (herstel van evenwicht) voor ons betekent, nu we dat evenwicht als individu en als deel van de mensheid voortdurend verstoren.

Besloten bijeenkomsten
23 december 2022:
"Lichtfeest", viering van de Zonnewende

Vrijdag 14 april 2023, 19:30 uur:
Algemene Ledenvergadering.

Viering Wesak en Witte Lotus
Vrijdag 5 mei 2023, 17:00 uur.

19 mei 2023, Marga Bakker: Lezing vervalt!!!!
"meditatie = de kunst van het niets doen".
Marga Bakker (yoga, meditatie en pilates docent/coach) werpt een licht op meditatie = de kunst van het niets doen, de kunst van ontspanning. Het rusten in het oneindig bewustzijn, Isvara .
Let op:
Alle boeken en tijdschriften op de planken in de koffiekamer zijn GRATIS mee te nemen!
Voor alle bezoeken aan het Logegebouw geldt, m.b.t. de coronamaatregelen:
In de Loge is géén looproute uitgezet maar gaan ervan uit dat ieder zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en elkaar de gewenste ruimte geeft. De deur van de bibliotheek naar de gang is open om een ruimere looproute te creëren. Ook zijn ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig. Maar vooral: laten we rekening met elkaar houden.

*) Per lezing een vrijwillige bijdrage voor niet-leden.
Zorg s.v.p., om de lezing niet te verstoren, vóór 20:00 uur aanwezig te zijn!