Het programma Seizoen 2016 / 2017
Uit de toelichting op het boek van de studiegroep op de 2de dinsdag van de maand: “De diepste interesse van de denkende mens moet ongetwijfeld liggen in de aard van, en de relatie tussen de drie grote factoren: De mens, zijn oorsprong, zijn reden van bestaan en zijn bestemming ….”

Informatie over alle studiegroepen bij
de secretaris: Ellen Hakkaart 06-268 84 240
E-mail: secr.logeutrecht @ gmail.com
Openbare Lezingen en workshops *) op de 3de vrijdag van de maand:

M.i.v. 13 december 2016,op de 2de dinsdag van elke maand (19:30 - 21:30 uur), de studiegroep "De mens, God en het universum". (Auteur: I.K. Taimni; SBN: 978 90 6175 0987 Geb. met goud opdruk, stofomslag, leeslint, Prijs € 29,75. Te bestellen bij books@theosofie.nl).
Onder begeleiding van Dhr. Ronald Engelse; Opgeven bij: corretje@xs4all.nl of 06-11258324.

Op de 4de dinsdag van de maand de studiegroep, "Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd"!(aanvang 19:30 uur – 21.30).

Bij voldoende belangstelling voor de cursus "Inleiding tot de Theosofie" wordt een nieuwe datum vastgesteld!(Lees verder....)! Aanmelden bij de secretaris!

Heeft u belangstelling voor een studiegroep over een ander onderwerp,..... laat het ons weten!

16 september 2016, Matthijs van Hilten:
"Heling door herbeleving: praktijk-voorbeelden reïncarnatietherapie".
Matthijs van Hilten (docent reïncarnatie- en regressietherapie) vertelt over de problematische nawerking van vorige levens en hoe deze in het hier & nu kunnen worden geïntegreerd. (lees verder...).

21 oktober 2016, Maureen Venselaar:
"De Bijna-Dood-Ervaring ontrafeld"
Maureen Venselaar (geesteswetenschapper) heeft een nieuwe BDE-verklaring ontwikkeld via fysica en astrofysica. Oude en nieuwe kenmerken worden zo verklaard, ook in het licht van wereldbeschouwingen. (lees verder ...).

18 november 2016, Wim van der Zwan:
"De Kleine Soefi-Prins".
Wim van der Zwan (auteur en musicus) legt de universele wijsheid uit van de Kleine Prins. Hij verbindt innerlijke transformatie met de mystieke soefi-traditie en het werk van de dichter Rumi. (Lees verder....).
De Geheime Leer” o.l.v. Ineke Vrolijk op de 1ste vrijdag van de maand (13:30-15:30 uur):
2 september 2016
7 oktober 2016
4 november 2016
2 december 2016
6 januari 2017
3 februari 2017
3 maart 2017
7 april 2017
5 mei 2017
2 juni 2017
Info: Willem van Gaalen, e-mail: wvgaalen46 @ kpnplanet.nl of Floris Methorst 030 - 2617723.

20 januari 2017, Marja de Vries:
"Samenlevingen in Balans"
Marja de Vries (auteur bestseller ‘De Hele Olifant in Beeld’) beschrijft de reële optie voor toekomstige samenlevingen waarbij de universele wetmatigheden een inherent onderdeel zijn van de cultuur. (Lees verder....).

17 februari 2017, Robert Zwemmer:
"Het Urantia Boek"
Robert Zwemmer (onderzoeker en dichter) vertelt over zijn passie voor Het Urantia Boek, een verhandeling over de kosmos, ons zonnestelsel, de Aarde en de plaats van de mens daarin. (Lees verder....).
Studiegroepen kunnen ook n.a.v. de lezingen gevormd worden. Let hiervoor op de aankondiging op deze website! De wijze van studeren wordt in onderling overleg bepaald.
17 maart 2017, Kees Voorhoeve:
"Nietzsche en Spiritualiteit"
Kees Voorhoeve (docent filosofie en zingeving) laat raakvlakken van de filosofie van Nietzsche met boeddhisme zien. Het doorbreken van vastgeroeste illusies als spirituele weg naar een vrije geest. (Lees verder....).

Alleen voor Logeleden en genodigden:

Vrijdag 16 december 2016, 17.00 uur: “Lichtfeest”, viering van de Zonnewende.

Vrijdag 28 april 2017, 19.30:
Algemene Ledenvergadering.
21 april 2017, Bram Moerland:
"Gnosis en Gnostiek, schatgraven in Nag Hammadi".
Bram Moerland (filosoof en vertaler) vraagt zich af: ‘Gnosis en Gnostiek, waar gaat dat over?’ Teksten uit de in 1945 opgegraven Nag Hammadigeschriften vormen de leidraad voor een ‘moderne’ spirituele weg. (Lees verder...)

Bijeenkomst "Witte Lotus" zal in overleg nader worden bepaald
19 mei 2017, Arend Heijbroek:
"Presentatie boek: ‘Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd’"
Arend Heijbroek (eindredacteur boek) bespreekt en bediscussieert met ons dit boek dat onlangs verscheen bij de eigen uitgeverij en is samengesteld door leden van de Theosofische Vereniging. (Lees verder .....

De NIEUWSBRIEF met samenvattingen van de lezingen van seizoen 2015-2016, voorzien van inhoudsopgave en de relatie met "Theosofie", is als pdf te downloaden (zie download)! 

*) Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur; Bijdrage voor niet-leden € 3,- per lezing.
Zorg s.v.p., om de lezing niet te verstoren, vóór 20:00 uur aanwezig te zijn!