Het programma 2021:
Let op: De “Open huis/Soos” bijeenkomst als kennismaking  met de Theosofie op de 1ste  dinsdagavond van de maand, dus nu weer op dinsdag 1 juni 2021!
In najaar 2021 hopen we een geheel nieuw programma met lezingen te kunnen aanbieden.
Informatie over de studiegroepen (SG) bij de secretaris:
Marijke Ahsmann 06-36364873
E-mail: secretarislogeutrecht @ gmail.com

Openbare Lezingen en workshops *) op de 3de vrijdag van de maand:
Elke 2de dinsdag van elke maand van 19:30 - 21:30 uur, de studiegroep "De mens, God en het universum" van I.K. Taimni; SBN: 978 90 6175 0987, o.l.v. Ronald Engelse. Info en opgeven: 0180-313975.

Op de 3e vrijdag de maand (van 13:00-15:00 uur) de studiegroep over "Tibetaanse boek van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche".  Info / opgeven: Frans Brouwer,
email: f.w.brouwer@versatel.nl

Belangstelling voor een studiegroep over een ander onderwerp? ... laat het ons weten!

18 september 2020,
Op deze derde vrijdag van de maand willen we een bijeenkomst houden in onze Loge voor leden, vrienden en ieder die zich betrokken voelt bij onze Loge om onze saamhorigheid te bevestigen en versterken.
Aanvang 19.30 uur (zaal open), start 20:00.


16 oktober 2020, De lezing van Marianne Plokker over het vroege Christendom is vervallen... GEEN BIJEENKOMST dus!

20 november 2020, de lezing van Miranda van Gaalen is vervallen! Voor geïnteresseerden, zie ook haar persoonlijke Blog: http://philamonk.nl/
"Energievelden en Feng Shui".
Miranda van Gaalen (bedrijfseconoom, Feng Shui consultant en schrijver) legt uit wat Feng Shui is en hoe deze Chinese leer in het dagelijks leven gebruikt kan worden om meer uit het leven te halen (Lees verder ...).


De Geheime Leer” o.l.v. Ineke Vrolijk op de 1ste vrijdag van de maand (13:30-15:30 uur):

Deze studiegroep houdt haar bijeenkomst voorlopig alleen op internet via “Zoom”.
Nu op 2021 op 4 juni!
Voor deze video ontmoeting aanmelden bij de "Host" Joan Slagers, email:
joanslagers@gmail.com ,T: 06 23841288.
Maximum aantal deelnemers is bereikt!
Open huis/ontmoetingsbijeenkomsten

Deze vinden voorlopig plaats op elke 1ste dinsdagavond van de maand in onze Loge. Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. De volgende bijeenkomst zal weer zijn op dinsdag 1 juni (met in achtneming van de "coronaregels")!

Doel: in een veilige omgeving met elkaar gedachten en ervaringen uitwisselen op spiritueel gebied. Deze toetsen aan de Oude Wijsheid.” Inleiding in de Theosofie”.

Studiegroepen kunnen ook n.a.v. de lezingen gevormd worden. Let hiervoor op de aankondiging op deze website! De wijze van studeren wordt in onderling overleg bepaald.

Let op Alle boeken op de planken in de koffiekamer zijn nu GRATIS mee te nemen!
Meditatiegroep.
Onder de ervaren leiding van Wouter van Beers is begonnen met een meditatiegroep in onze Loge. Deze wordt gehouden om de 14 dagen op de maandagavond. Aanvang: 19.30 uur. De volgende meditatie bijeenkomst is voor onbepaalde tijd uitgesteld!!!

Een vrijwillige bijdrage in een daarvoor bestemde pot wordt op prijs gesteld. Als je aan deze groep wilt deelnemen, dan kun je je hiervoor opgeven bij de secretaris.
Alleen voor Logeleden en genodigden:

Op 23 april 2021, 19.00 uur:
Algemene Ledenvergadering 2020!

Op 26 mei: Viering Wesak en Witte Lotus
en aanschakeling nieuwe leden.
Voor alle bezoeken aan het Logegebouw geldt, m.b.t. de coronamaatregelen:

Wij hebben in de Loge geen looproute uitgezet maar gaan ervan uit dat ieder zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en elkaar de gewenste ruimte geeft. De deur van de bibliotheek naar de gang zal ook open zijn om een ruimere looproute te creëren. Ook zijn ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig. Maar vooral: laten we rekening met elkaar houden.
Datum nog te bepalen: Op vrijdag ... december 2021, viering van de Zonnewende, het “Lichtfeest”.

*) Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur; Per lezing een vrijwillige bijdrage voor niet-leden.
Zorg s.v.p., om de lezing niet te verstoren, vóór 20:00 uur aanwezig te zijn!