Het programma Seizoen 2018 / 2019
Uit de toelichting op het boek van de studiegroep op de 2de dinsdag van de maand: “De diepste interesse van de denkende mens moet ongetwijfeld liggen in de aard van, en de relatie tussen de drie grote factoren: De mens, zijn oorsprong, zijn reden van bestaan en zijn bestemming ….”
Informatie over de studiegroepen (SG) bij de secretaris: Marijke Ahsmann 06-36364873
E-mail: secretarislogeutrecht @ gmail.com

Openbare Lezingen en workshops *) op de 3de vrijdag van de maand:
Elke 2de dinsdag van elke maand van 19:30 - 21:30 uur, de studiegroep "De mens, God en het universum" van I.K. Taimni; SBN: 978 90 6175 0987, o.l.v. Ronald Engelse. Info en opgeven: 0180-313975.

Op de 4de dinsdag van de maand van 19:30 – 21.30 uur de SG: "De hele olifant in beeld" van auteur Marja de Vries; Zie ook Lees verder. Info en opgeven: Iris Wagner, e-mail:
irishaarkunsten@gmail.com 

In voorbereiding is de Studiegroep "Inleiding in de Theosofie", info Floris Methorst: 030 – 2617723. (Lees verder ...)!

Heeft u belangstelling voor een studiegroep over een ander onderwerp,..... laat het ons weten!

Ook nieuwe deelnemers welkom bij:
15 september 2017, Bas Harpe:
"Het onderzoeken van de vermogens die latent in de mens aanwezig zijn".
Bas Harpe (grafisch vormgever) ontdekte een paar jaar geleden de theosofie en is sindsdien zeer actief lokaal, landelijk en internationaal. Hij deelt met ons zijn bijdrage aan de Jongerenbijeenkomst in Brazilië (Lees verder ...).

20 oktober 2017, Wim Leys:
"De zevenvoudige samenstelling van de mens en de stadia na de dood".
Wim Leys (landelijk voorzitter van de Theosofische Verenging) behandelt diverse visies op de samenstelling van de mens en de stadia na de dood (Lees verder ...).

17 november 2017, Joyce Pijnenburg:
"Onderdrukte kennis: vrouwelijke denkers en mystieke filosofen".
Joyce Pijnenburg (historicus en filosoof): In het westen werden de stemmen van mystici en van vrouwen lange tijd onderdrukt. In de theosofie hadden vrouwen meteen een prominente plaats. Hoe kwam dit zo en kan dit gegeven ons nu inspireren? (Lees verder ...).
De Geheime Leer” o.l.v. Ineke Vrolijk op de 1ste vrijdag van de maand (13:30-15:30 uur):
7 september 2018
5 oktober 2018
2 november 2018
7 december 2018
4 januari 2019
1 februari 2019
1 maart 2019
5 april 2019
3 mei 2019
7 juni 2019.
Info: Willem van Gaalen, e-mail: wvgaalen46 @ kpnplanet.nl
19 januari 2018, Frank Kouwe:
"De Vrij Katholieke Kerk en de Uitvaart als Overgang en Viering".
Frank Kouwe (bioloog) is priester in de VKK. Overlijden kan worden beschouwd als overgang naar een andere dimensie van bewustzijn. De uitvaart kan dan een viering zijn (Lees verder ...).

16 februari 2018, Arie Bos:
"Mijn brein denkt niet, maar ik wel".
Arie Bos (oud-arts en docent wetenschapsfilosofie) licht toe waarom hij de geest en niet de stof centraal stelt bij zijn zoektocht naar de aard van geest en bewustzijn en de invloed op de hersenen (Lees verder ...).
Studiegroepen kunnen ook n.a.v. de lezingen gevormd worden. Let hiervoor op de aankondiging op deze website! De wijze van studeren wordt in onderling overleg bepaald.
16 maart 2018, Mintze van der Velde:
"Alice Bailey en Helena Blavatsky".
Mintze van der Velde (fysicus en directeur Lucis Trust, Geneve) neemt ons mee naar de wereld van Alice Bailey en laat op basis van haar werk diverse verbanden met de theosofische leringen zien (Lees niet verder ...).

Alleen voor Logeleden en genodigden:

Vrijdag 15 december 2017, 17.00 uur: “Lichtfeest”, viering van de Zonnewende en het welkom van de nieuwe leden.

Vrijdag 13 april 2018, 19.30 uur:
Algemene Ledenvergadering.


Bijeenkomst "Witte Lotus" zal in overleg nader worden bepaald
20 april 2018, David Nieuwejaers:
"De Ziel als Midden – Over de mysteriewijsheid van Plotinus".
David Nieuwejaers (Roef) bestudeert het klassieke esoterische en mystieke denken, in het bijzonder de joods-christelijke wijsheidstraditie (Lees niet verder ...).

18 mei 2018, Annine van der Meer:
"Vrouw Holle en de esoterische betekenis van sprookjes"
Annine van der Meer (historicus, theoloog en symbooldeskundige) is oprichter van de Academie Pan Sophia. Ze maakt duidelijk hoe het vrouwelijke zich als de verborgen wijsheid manifesteert (Lees verder ...).

De NIEUWSBRIEF met samenvattingen van de lezingen van seizoen 2015-2016, voorzien van inhoudsopgave en de relatie met "Theosofie", is als pdf te downloaden (zie download)! 

*) Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur; Bijdrage voor niet-leden € 3,- per lezing.
Zorg s.v.p., om de lezing niet te verstoren, vóór 20:00 uur aanwezig te zijn!