Het programma 2021-2022:
Let op: De “Open huis/Soos” bijeenkomst als kennismaking met de Theosofie op de 1ste  dinsdagavond van de maand,  van dinsdag 6 juni 2022 vervalt!
Informatie over de studiegroepen (SG) bij de secretaris:
Marijke Ahsmann 06-36364873,
secretarislogeutrecht @ gmail.com

Openbare Lezingen en workshops *) meestal op de 3de vrijdag van de maand; Zaal open 19.30 uur, start om 20:00 uur precies:
De Geheime Leer”, H.P. Blavatsky, o.l.v. Ineke Vrolijk op de 1ste vrijdag van de maand (13:30 -15:30 uur):

Deze studiegroep houdt haar bijeenkomst voorlopig alleen op internet via “Zoom”.
Contact: Joan Slagers, T: 06 23841288,
joanslagers@gmail.com

Maximum aantal deelnemers is bereikt!


17 september 2021, Arend Heijbroek:
"Eenheid en verscheidenheid".
Arend Heijbroek (voorzitter Internationaal Theosofisch Centrum Naarden) onderzoekt het spanningsveld tussen de fundamentele Eenheid van al het leven en de verscheidenheid en ervaring van afgescheidenheid, zoals we die dagelijks ervaren.

15 oktober 2021, Peter Jonkers:
"Video Krishnamurti: Bestaat God wel?".
Peter Jonkers (bestuurslid Vereniging Leerproject) ziet het werk van Krishnamurti als wegwijzer naar de bron van Wijsheid. We onderzoeken opkomende vragen.

Op de 3e vrijdag de maand (van 13:00-15:00 uur) de studiegroep over "Tibetaanse boek van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche".
Contact: Frans Brouwer,
f.w.brouwer@versatel.nl

19 november 2021, Ingmar de Boer:
"Mensbeeld en innerlijke transformatie".
Ingmar de Boer (vice-voorzitter TVN) vertelt ons, met ruime mogelijkheid tot interactie, over het theosofisch model van de mens in het licht van innerlijke transformatie.
Op de 3e dinsdag de maand, 19:30 -21:30 uur de studiegroep "Inleiding in de theosofie". NB: Is  opgeschort tot in het 2de kwartaal 2022; gaat door met  minstens 5 deelnemers!
Contact: Marijke Ahsmann,
secretarislogeutrecht @ gmail.com

Belangstelling voor een studiegroep over een ander onderwerp? Studiegroepen kunnen ook n.a.v. de lezingen gevormd worden. Let hiervoor op de aankondiging op deze website! De wijze van studeren wordt in onderling overleg bepaald.
VERVALLEN! 3 december 2021!!!, Jose Versteeg:
"Esoterische aspecten van het kerstfeest".
José Versteeg- van Oosten (energetisch en spiritueel therapeut en priester in de Vrij Katholieke Kerk) neemt ons mee op een reis om te ontdekken wat het kerstfeest voor ieder van ons kan betekenen.

18 maart 2022, José van der Loop:
"De Yoga Sutra’s van Patañjali".
José van der Loop neemt je mee in de yoga-aforismen van Patañjali, de basistekst van raja-yoga. Deze verwoorden op briljante wijze systematisch een geestelijke weg die tot bevrijding en verlichting leidt. De yoga sutra’s beschrijven een weg die ook in deze tijd van toepassing is!

Open huis/ontmoetingsavond
Op elke 1ste dinsdagavond van de maand vanaf 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Voor "nieuwkomers", leden, vrienden en belangstellenden.
Doel: In een veilige omgeving met elkaar van gedachten en ervaringen uitwisselen op spiritueel gebied. Deze inkleuren met de Esoterische- en Oude Wijsheid, als een ”Inleiding tot de Theosofie”.
Contact / opgave: Willem van Gaalen,
wvgaalen46@kpnplanet.nl
Let op: nu op vrijdag 1 april, Guido Lamot: (zie ook de flyer)!
"Reis van de ziel".
Guido Lamot (docent Oosterse Filosofie, Qi yoga en Qigong) verduidelijkt de reis van de ziel en de evolutie van het bewustzijn door miljoenen jaren heen.


15 april 2022, Alice Bouwland:
"Healing Circle-meditatie en Theosofie in de praktijk: Theosophical Order of Service".
Alice Bouwland (communicatietrainer), is sinds lange tijd lid van de TVN en momenteel vooral geïnteresseerd in integratie en toepassing van esoterische filosofie. Zij bespreekt het genezingswerk in de Thesophical Society Adyar, de Healing Circle-meditatie van Juliet Bates en de Theosofical Order of service.

Meditatie o.l.v. Wouter van Beers, op 2de en 4de de vrijdag avond van de maand, vanaf 19.30 uur.

Een vrijwillige bijdrage in een daarvoor bestemde pot wordt op prijs gesteld. Voor deelname kun je je opgeven bij de secretaris.
20 mei 2022, Frans Seakan en Martie Veldhuis:
"Genezingsmeditatie".
Frans Seakan en Martie Veldhuis (leden TVN) maken samen met ons contact met genezingsenergieën. Voor zieke mensen kan begeleiding worden gevraagd aan engelen van genezing (Lees verder ...).

Raja yoga o.l.v. Ildiko Flesch
elke maandag van 19:30 - 22:30 uur.
Contact: Ildiko Flesch,
ildikoflesch@gmail.com
17 juni 2022, Marga Bakker: [is vervallen!]
"Meditatie".
Marga Bakker (docent yoga- en Pilatusmeditatie en coach) werpt een licht op de kunst van meditatie: de kunst van het nietsdoen, de kunst van ontspanningen het rusten in het Al. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring als Coach emotioneel lichaamswerk, zelfmanagement en als energetisch healer. Zij zal een licht werpen op de kunst van meditatie met kernwoorden authenticiteit leven, eerlijkheid / waarachtigheid, commitment/ toewijding
.
Besloten bijeenkomsten
Vrijdag 17 december 2021, 17:00 uur:
"Lichtfeest", viering van de Zonnewende


Vrijdag 29 april 2022, 19:30 uur:
Algemene Ledenvergadering

Viering Wesak en Witte Lotus
Zondag 15 mei 2022, 17:00 uur.
Let op:
Alle boeken en tijdschriften op de planken in de koffiekamer zijn GRATIS mee te nemen!
Voor alle bezoeken aan het Logegebouw geldt, m.b.t. de coronamaatregelen:
In de Loge is géén looproute uitgezet maar gaan ervan uit dat ieder zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en elkaar de gewenste ruimte geeft. De deur van de bibliotheek naar de gang is open om een ruimere looproute te creëren. Ook zijn ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig. Maar vooral: laten we rekening met elkaar houden.

*) Per lezing een vrijwillige bijdrage voor niet-leden.
Zorg s.v.p., om de lezing niet te verstoren, vóór 20:00 uur aanwezig te zijn!