Het programma Seizoen 2018 / 2019
Uit de toelichting op het boek van de studiegroep op de 2de dinsdag van de maand: “De diepste interesse van de denkende mens moet ongetwijfeld liggen in de aard van, en de relatie tussen de drie grote factoren: De mens, zijn oorsprong, zijn reden van bestaan en zijn bestemming ….”
Informatie over de studiegroepen (SG) bij de secretaris: Marijke Ahsmann 06-36364873
E-mail: secretarislogeutrecht @ gmail.com

Openbare Lezingen en workshops *) op de 3de vrijdag van de maand:
Elke 2de dinsdag van elke maand van 19:30 - 21:30 uur, de studiegroep "De mens, God en het universum" van I.K. Taimni; SBN: 978 90 6175 0987, o.l.v. Ronald Engelse. Info en opgeven: 0180-313975.

Op de 4de dinsdag van de maand van 19:30 – 21.30 uur de SG: "De hele olifant in beeld" van auteur Marja de Vries; Zie ook Lees verder. Info en opgeven: Iris Wagner, e-mail:
irishaarkunsten@gmail.com 

In voorbereiding is de Studiegroep "Inleiding in de Theosofie", info Floris Methorst: 030 – 2617723. (Lees verder ...)!

Belangstelling voor een studiegroep over een ander onderwerp? ... laat het ons weten!

Ook nieuwe deelnemers welkom bij:
21 september 2018, Floris Methorst:
"Helena P. Blavatsky en haar leraren".
Floris Methorst (socioloog) belicht de “geheimzinnige” rol van de leraren van H.B. Blavatsky en stelt dat wij door eigen onderzoek de waarheid steeds dichter dienen te benaderen.(Lees verder ...).

19 oktober 2018, Christian Vandekerkhove:
"Het Meervoudig Universum".
Christian Vandekerkhove (Theosofische Vereniging België) behandelt de analogie van de samengestelde mens en het samengestelde universum. (Lees verder ...).

16 november 2018, Kees Voorhoeve:
"Kabbalah en de zin van het leven".
Kees Voorhoeve (docent filosofie en zingeving) laat zien dat Kabbalah een inspirerende mystieke stroming is binnen de Joods-Christelijke traditie en zich toont als een krachtige en concrete levenskunst. (Lees verder ...).

18 januari 2019, Juke Hudig:
"Het boek Jonah".
Juke Hudig (pastelkunstenares) tekent in pastels de “zoektocht van de ziel”. Op indringende manier wordt de inwijdingsweg van Jonah in beeld gebracht en het mysterie van de goddelijke wijsheid geschetst. (Lees verder ...).

De Geheime Leer” o.l.v. Ineke Vrolijk op de 1ste vrijdag van de maand (13:30-15:30 uur):
7 september 2018
5 oktober 2018
2 november 2018
7 december 2018
4 januari 2019
1 februari 2019
1 maart 2019
5 april 2019
3 mei 2019
7 juni 2019.
Info: Willem van Gaalen, e-mail: wvgaalen46 @ kpnplanet.nl
15 februari 2019, Evert van de Ven:
"Het werk van Eckhart Tolle".
Evert van de Ven (life-coach) zal de kern van het werk van Eckhart Tolle, “de relatie tussen stilte, pijnlichaam en energielichaam” inzichtelijk en ervaarbaar maken. (Lees verder ...).

15 maart 2019, Wim van de Laar:
"De wereld van de Upanishads".
Wim van de Laar (yogaleraar en vertaler) leest voor uit de meest oorspronkelijke teksten van het hindoeïsme, die ook in het werk van Blavatsky voortdurend doorklinken. Zoals de vraag: Wie ben ik? (Lees verder ...).
Studiegroepen kunnen ook n.a.v. de lezingen gevormd worden. Let hiervoor op de aankondiging op deze website! De wijze van studeren wordt in onderling overleg bepaald.
Let op! één keer op de 2e vrijdag van de maand,
12 april 2019, Alice Bouwland:
"Empirisch onderzoek naar het tussenbestaan".
Alice Bouwland (communicatietrainer) vertelt over de fascinerende ontdekkingen van Michael Newton bij zijn onderzoek naar het bestaan TUSSEN incarnaties. (Lees verder ...).

Alleen voor Logeleden en genodigden:

Vrijdag 21 december 2018, 17.00 uur:
“Lichtfeest”, viering van de Zonnewende.


Vrijdag 26 april 2019, 19.30 uur:
Algemene Ledenvergadering.

17 mei 2019, Michel Dijkstra:
"ZEN en de kunst van het loslaten".
Michel Dijkstra (filosoof, docent en schrijver) geeft inzicht in ZEN, de eeuwenoude Indiase-Chinese-Japanse denktraditie. De relatie tussen verbinden en loslaten staat bij deze weg centraal (Lees verder ...).

De NIEUWSBRIEF met samenvattingen van de lezingen van seizoen 2015-2016, voorzien van inhoudsopgave en de relatie met "Theosofie", is als pdf te downloaden (zie download)! 

*) Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur; Bijdrage voor niet-leden € 3,- per lezing.
Zorg s.v.p., om de lezing niet te verstoren, vóór 20:00 uur aanwezig te zijn!