18 november 2022, Klaas van Egmond:
"Ervaringen in de wereld van milieu en duurzaamheid".

 

Dat mensbeeld wordt gevormd door de tegenstellingen die vanuit de oorspronkelijke eenheid zijn ontstaan tussen het materiŽle en het geestelijke en tussen het universele (collectieve) en het particuliere (individuele). Dat mens- en wereldbeeld komt tot uitdrukking in kunst, cultuur, filosofie en religie. Het beschrijft de wezenlijke menselijke natuur en biedt daarmee ook een ethisch/ moreel kader, waarbij het 'goede' neerkomt op het behoud van de oorspronkelijke eenheid. Broederschap, Vriendschap (Aristoteles) en Liefde (Christendom), zijn daarbij de middelpuntzoekende krachten die 'de boel bij elkaar moeten houden'. Zie verder www.KlaasvanEgmond.nl. Klaas van Egmond is (emeritus) hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht. Eerder was hij directeur Milieu van het RIVM en directeur van het Milieu- en NatuurPlanbureau (thans PBL).

0-0-0