20 mei 2022, Frans Saekan en Martie Velthuis:
"Genezingsmeditatie".

 

Frans Saekan is lid van de Loge Utrecht. Contact maken met de vier windrichtingen met de daar bij horen de energieën. Moeder aarde, de aartsengelen, de Meesters en het centrum. De zieke broeders en zusters worden opgedragen, voor genezing en verlichting, voor zo ver het nodig is in hun welzijn. Ter afsluiting, naar de vier windrichtingen een soort mantra.

Martie Velthuis is docente blokfluit en viola da gamba, lid van TVN sinds 1995, lid van loge Amersfoort sinds 1998. Zij licht graag het derde doeleinde van de vereniging toe: onderzoek naar de latente vermogens van de mens. Eén van die vermogens is verbeeldingskracht, een ander gedachtekracht. Als mensen zich bereid verklaren om zich te oefenen in gedachtekracht met de bedoeling anderen te helpen en samen te werken met engelen van genezing, lees krachten die altijd werkzaam zijn, dan zetten ze die vermogens in. In de TVN heeft dr. Haas woorden geformuleerd die hierbij een leidraad zijn, met de restrictie dat alleen leden deze mochten gebruiken. Wim Margadant heeft een vorm gemaakt waarin toegewijde belangstellenden ook mee mochten doen. Loge Amersfoort gebruikt deze vorm elke maand. Haar ervaring gedurende 25 jaar is, dat dit “werk”, deze dienst erg krachtig is.

0-0-0