“Inleiding in Theosofie", TVN Loge Utrecht
(In voorbereiding)
Spiritualiteit kun je ervaren. En je wilt er met elkaar over kunnen praten. Dat begint met de vraag wat spiritualiteit nu eigenlijk is.
Hoe ziet het leven eruit als je het vanuit spiritualiteit beschouwt? Wat is dan je wereldbeeld of je mensbeeld?

Begrippen uit de theosofie kunnen daarbij behulpzaam zijn. Deze cursus geeft een kennismaking met een aantal van die begrippen. Onderwerpen die aan bod komen:

-  spiritualiteit en theosofie
-  oorsprong van het Al en het leven, de Eenheid
-  natuur, heelal en evolutie,
-  zichtbare en onzichtbare gebieden van de werkelijkheid,
-  de mens als samengesteld wezen,
-  de dood en erna,
-  karma en reļncarnatie,
-  de Oude Wijsheid,
-  het Pad.
Hierbij zal geput worden uit theosofische lectuur met name uit De Sleutel tot de theosofie van H.P. Blavatsky. Er zal gelegenheid zijn tot gesprek en om vragen te stellen.

 
0-0-0