Let op! één keer op de 2e vrijdag van de maand,
12 april 2019, Alice Bouwland:
"Empirisch onderzoek naar het tussenbestaan".

Empirisch onderzoek naar het tussenbestaan is een lezing over het werk van Dr. Michael Newton’ door Alice Bouwland (1955). Zij is sinds lang lid van de Theosofische Vereniging en werkt als personeelsbegeleider en communicatietrainer op een hogeschool.

Processen rondom het sterven hebben haar bijzondere interesse. 'Life between lives', het werk van Michael Newton over het leven TUSSEN incarnaties in. Velen kennen de diepzinnige theosofische leringen rondom het sterven. Toch blijft de beschrijving vrij algemeen.

Dr. Michael Newton verrichtte decennia lang empirisch onderzoek naar het tussenbestaan en wist de processen tussen twee levens in detail te beschrijven. Dit leverde fascinerende inzichten op, verworven via LBL, een door hem ontwikkelde hypno-therapeutische methode, waarbij dat wat de overledene meemaakt systematisch werd onderzocht. In diverse boeken beschrijft hij fasen, plaatsen, opdrachten en begeleidende wezens die overledenen helpen om tot nieuwe incarnaties te komen. In deze powerpointlezing zullen we dit werk aan de orde stellen en vergelijken met de theosofische inzichten.
0-0-0