20 maart 2020, Miranda van Gaalen:
"Energievelden en Feng Shui".

 

Miranda van Gaalen heeft zich sinds het jaar 2000 verdiept in de Chinese leer van Feng Shui. Een klein boekje dat ze op haar pad vond werkte inspirerend. Zij heeft geleerd van grootmeester Yap Cheng Hai, Theresia Stillhart, Howard Choy, Mimi Moorhouse en Dr. Jin Peh. Miranda schrijft romans. Ze geeft lezingen over Feng Shui en schrijven en workshops over zelf een boek uitgeven.

Feng Shui betekent letterlijk Wind & Water en wordt uitgesproken als ‘foeng sjwee’. Deze meer dan 3500-jaar oude leer is ontstaan in China en heeft raakvlakken met de wiskunde, natuurkunde, astronomie en aardrijkskunde. Het observeren van mens en natuur leidde tot inzichten in de energetische invloed van de aarde.

Dit is uitgewerkt in verschillende modellen die de effecten kunnen duiden. Feng Shui is Chinese metafysica. Gebaseerd op de filosofie van drie-eenheid van hemel, mens en aarde is het doel van Feng Shui een harmonieuze leefomgeving te creëren, een plek waar je je kunt ontwikkelen en je talenten tot uitdrukking kunt brengen. Hierbij spelen Qi, yin en yang en de vijf elementen een grote rol.

Met behulp van een kompas en de acht windrichtingen wordt de verhouding van het landschap tot het gebouw waar je woont of werkt geanalyseerd. Vervolgens komt de aanwezige energie in de verschillende ruimtes aan bod. En hoe je je gunstige richtingen kunt benutten. Wanneer aan de randvoorwaarden is voldaan, dat wil zeggen als de Feng Shui is geoptimaliseerd, merk je dit onder andere aan een goede nachtrust, verbeterd concentratievermogen, harmonie in relaties en meer welvaart.

Deze lezing gaat in op de oorsprong van Klassieke Feng Shui, de filosofie, wat yin en yang is en de vijf elementen betekenen en hoe ze te herkennen. Ook worden de verschillende scholen besproken. Er wordt uitgelegd hoe je de Chinese leer kunt toepassen om het meeste uit het leven te halen. Gebruik positieve energie (zie ook haar persoonlijke Blog: http://philamonk.nl/ )
0-0-0