21 september 2018, Floris Methorst:
"Helena P. Blavatsky en haar leraren".

Floris Methorst is van jongs af aan geboeid door de esoterica, mede onder inspiratie van diverse familieleden. Als socioloog deed hij toekomstonderzoek en voltooide een aantal grote projecten. Hij is tevens astroloog en richtte een astrologische onderzoeksvereniging op, die inmiddels ruim 40 jaar bestaat.
Hij is voorzitter van de Utrechtse Theosofische Loge. De totstandkoming van de geschriften van Helena P. Blavatsky eind negentiende eeuw ging destijds met veel rumoer gepaard. Dat rumoer ontstond met name ook, omdat ‘De Geheime Leer’ op een buitengewoon ongewone manier is geschreven. Destijds wekte dat veel ongeloof, argwaan en wantrouwen. Dat was ook de reden waarom de Theosofische Vereniging in het begin van de vorige eeuw het bestaan van de Werkelijke Auteurs zoveel mogelijk verborgen hield. Maar we zijn inmiddels een eeuw verder en de mensheid wellicht ook. Wie langs deze lijn de geschiedenis in duikt, komt fascinerende feiten tegen.

0-0-0