De Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging is een internationale vereniging welke spirituele tradities onderzoekt en vergelijkt. De bedoeling is godsdienst, filosofie en wetenschap te integreren. De vereniging is op 17 november 1875 te New York opgericht door H.P. Blavatsky en H.S. Olcott. De hoofdvestiging is in Adyar, Chennai (Madras), India. De Theosofische Vereniging in Nederland (TVN, Amsterdam) is n van de 49 internationale afdelingen.

 

Uitgangspunten

De oude spirituele tradities ('Oude Wijsheid') leren dat wijsheid van leven kan worden verworven door studie van geschriften, door (zelf)reflectie en toewijding. Het concept van eenheid, dat aan mens en natuur ten grondslag ligt, wordt 'waarheid' genoemd. Elke religie en religieuze of mystieke beleving wordt gezien als een uitdrukking van deze eenheid.

 

Filosofie

Theosofie biedt een filosofie welke het leven en de wetten in de natuur en het heelal begrijpelijk maakt en inzicht geeft in levensvraagstukken. Een daarvan is dat de mens meer is dan zijn lichaam alleen. De Geest wordt gezien als het werkelijke zelf, en zijn denkvermogen en zijn lichaam als de voertuigen daarvan. De mens is voortdurend in ontwikkeling, vele vermogens zijn in aanleg aanwezig en zullen verder ontwikkeld kunnen worden. daartoe is voortdurend (zelf)onderzoek noodzakelijk.

 

Lidmaatschap

Iedereen die bereid is deze wijsheidtradities te bestuderen en serieus te werken is welkom als lid. Leden ontmoeten elkaar in Loges voor studie en lezingen. Het lidmaatschap van de landelijke Theosofische Vereniging gaat vooraf aan het lidmaatschap van een lokale Loge. Het is raadzaam om vr de aanmelding als lid eerst een jaar de bijeenkomsten te bezoeken om de sfeer te proeven en na te gaan of de manier van werken aansluit bij de persoonlijke wensen. Een Loge is als een studiecentrum waar met elkaar gewerkt wordt. Het is een vereniging op zichzelf met een gekozen bestuur. De leden bouwen aan het samenstellen van interessante programma's voor leden en belangstellenden.