Loge-informatie

De loge en bibliotheek zijn gevestigd op het adres Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht.

Bijeenkomsten
De openbare lezingen zijn op de derde vrijdagavond van de maand. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Tijdens de Logeavonden is de Bibliotheek geopend van 19.30 - 20.00 uur.

Bereikbaar met openbaar vervoer, uitstappen halte Wittevrouwen:

  • Vertrek vanaf Utrecht centraal;
    Jaarbeurszijde: Perron C4 lijn 73, 74 en 50; Perron D2 lijn 77 en 8;  Centrumzijde: Perron A4 lijn 28.
  • Vanuit Bilthoven/Zeist: buslijn 50, 73, 74 en 77.

Met de auto
Schuin links tegenover de Loge aan de Kruisstraat is een parkeergarage.
De Kruisstraat loopt van de Biltstraat naar de Schouwburg.

Lidmaatschap en contributie
Het is gebruikelijk om, vóórdat u officieel lid wordt, één of twee seizoenen de lezingen te bezoeken en u eventueel aan te sluiten bij één van de studiegroepen. Dit laatste is niet noodzakelijk maar is wel aan te bevelen. U zult dan een (beter) idee krijgen wat Theosofie is.

Om officieel lid te worden van de Loge moet men ook lid zijn van de Theosofische Vereniging in Nederland (T.V.N.). De contributie hiervan bedraagt € 74,-- per jaar, inclusief het kwartaaltijdschrift Theosofia. De gezinsleden betalen € 37,--. Een gereduceerd tarief van  € 25,-- per jaar is mogelijk, vraag de secretaris!

De contributie van de Loge bedraagt € 12,-- per jaar. Gezinsleden betalen € 10,--.
U kunt ook voor € 15,-- per jaar lid worden van "Vrienden van de Loge".  Vrienden van de Loge Utrecht kunnen zonder verdere kosten alle "Openbare lezingen" bijwonen en worden ook op de hoogte gehouden van alle bijzonderheden in de Loge.

Aan de deelname aan de "Open Huis/Soos" bijeenkomsten en de studiegroepen zijn géén kosten verbonden.

Wilt u alleen op de hoogte blijven van het actuele nieuws over lezingen en studies? Registreer u dan als "belangstellende" bij de secretaris!

Uw bijdrage op Triodosbank, IBAN-nr:  NL86TRIO 039.046.87.89, ten gunste van "Vereniging TVN Loge Utrecht".

De Loge Utrecht is erkend en geregistreerd bij de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij kunnen nu ook schenkingen ontvangen, welke fiscaal aftrekbaar zijn voor de gever!

Inlichtingen
Informatie kunt u ook krijgen door contact op te nemen met één van de bestuursleden:
Dhr. Adriaan Klaasse, voorzitter a.i.: tel. 06-20552647 

Mw. Marijke Ahsmann, secretaris/bibliotheek: tel. 030-6034398, e-mail: secretarislogeutrecht @ gmail.com

Dhr. Frans W. Brouwer, penningmeester: tel. 030-7515723

Vacature, webbeheer.