Archief Lezingen
Openbare lezingen   Toelichting
   
   
17 juni 2022, Marga Bakker:
[is vervallen!]
"Meditatie".
Marga Bakker (docent yoga- en Pilatusmeditatie en coach) werpt een licht op de kunst van meditatie: de kunst van het nietsdoen, de kunst van ontspanningen het rusten in het Al. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring als Coach emotioneel lichaamswerk, zelfmanagement en als energetisch healer. Zij zal een licht werpen op de kunst van meditatie met kernwoorden authenticiteit leven, eerlijkheid / waarachtigheid, commitment/ toewijding.
20 mei 2022, Frans Seakan en Martie Veldhuis:
"Genezingsmeditatie".
Frans Seakan en Martie Veldhuis (leden TVN) maken samen met ons contact met genezingsenergieën. Voor zieke mensen kan begeleiding worden gevraagd aan engelen van genezing.

Frans Saekan is lid van de Loge Utrecht. Contact maken met de vier windrichtingen met de daar bij horen de energieën. Moeder aarde, de aartsengelen, de Meesters en het centrum. De zieke broeders en zusters worden opgedragen, voor genezing en verlichting, voor zo ver het nodig is in hun welzijn. Ter afsluiting, naar de vier windrichtingen een soort mantra.

Martie Velthuis is docente blokfluit en viola da gamba, lid van TVN sinds 1995, lid van loge Amersfoort sinds 1998. Zij licht graag het derde doeleinde van de vereniging toe: onderzoek naar de latente vermogens van de mens. Eén van die vermogens is verbeeldingskracht, een ander gedachtekracht. Als mensen zich bereid verklaren om zich te oefenen in gedachtekracht met de bedoeling anderen te helpen en samen te werken met engelen van genezing, lees krachten die altijd werkzaam zijn, dan zetten ze die vermogens in. In de TVN heeft dr. Haas woorden geformuleerd die hierbij een leidraad zijn, met de restrictie dat alleen leden deze mochten gebruiken. Wim Margadant heeft een vorm gemaakt waarin toegewijde belangstellenden ook mee mochten doen. Loge Amersfoort gebruikt deze vorm elke maand. Haar ervaring gedurende 25 jaar is, dat dit “werk”, deze dienst erg krachtig is.
15 april 2022, Alice Bouwland:
"Healing Circle-meditatie en Theosofie in de praktijk: Theosophical Order of Service".
Alice Bouwland (communicatietrainer), is sinds lange tijd lid van de TVN en momenteel vooral geïnteresseerd in integratie en toepassing van esoterische filosofie. Zij bespreekt het genezingswerk in de Thesophical Society Adyar, de Healing Circle-meditatie van Juliet Bates en de Theosofical Order of service.
Let op: nu op vrijdag 1 april, Guido Lamot: (zie ook de flyer)!
"Reis van de ziel".
Guido Lamot (docent Oosterse Filosofie, Qi yoga en Qigong) verduidelijkt de reis van de ziel en de evolutie van het bewustzijn door miljoenen jaren heen.
18 maart 2022, José van der Loop:
"De Yoga Sutra’s van Patañjali".
José van der Loop neemt je mee in de yoga-aforismen van Patañjali, de basistekst van raja-yoga. Deze verwoorden op briljante wijze systematisch een geestelijke weg die tot bevrijding en verlichting leidt. De yoga sutra’s beschrijven een weg die ook in deze tijd van toepassing is!
3 december 2021!!!, Jose Versteeg:
"Esoterische aspecten van het kerstfeest", wegens CORONA vervallen.
José Versteeg- van Oosten (energetisch en spiritueel therapeut en priester in de Vrij Katholieke Kerk) neemt ons mee op een reis om te ontdekken wat het kerstfeest voor ieder van ons kan betekenen.
19 november 2021, Ingmar de Boer:
"Mensbeeld en innerlijke transformatie".
Ingmar de Boer (vice-voorzitter TVN) vertelde ons, met ruime mogelijkheid tot interactie, over het theosofisch model van de mens in het licht van innerlijke transformatie.
23 oktober 2021, De lezing van Annine van de Meer over Maria Magdalena. Dr. Annine van der Meer, godsdiensthistoricus en leerling van professor Quispel, hield een lezing met als titel "Maria Magdalena in esoterisch persperspectief". In haar onlangs verschenen boek "Maria Magdalena ontsluierd" komt zij tot de conclusie dat Maria Magdalena de geliefde metgezellin van Jezus was. Link naar deze lezing.
15 oktober 2021, Peter Jonkers:
"Video Krishnamurti: Bestaat God wel?".
Peter Jonkers (bestuurslid Vereniging Leerproject) ziet het werk van Krishnamurti als wegwijzer naar de bron van Wijsheid. We onderzoeken opkomende vragen.
17 september 2021, Arend Heijbroek:
"Eenheid en verscheidenheid".
Arend Heijbroek (voorzitter Internationaal Theosofisch Centrum Naarden) onderzoekt het spanningsveld tussen de fundamentele Eenheid van al het leven en de verscheidenheid en ervaring van afgescheidenheid, zoals we die dagelijks ervaren.
De lezingen van 20 mrt t/m 15 mei 2020. zijn ivm de Corona vervallen.
21 februari 2020, Ingmar de Boer:
"Broederschap der mensheid en de derde grondstelling van De Geheime Leer".
Ingmar de Boer is secretaris/bibliothecaris van het Internationaal Theosofisch Centrum Naarden (ITC) en sinds enige tijd voorzitter van loge Naarden). Hij behandelt de eenheid van alle leven, zoals door mystici en occultisten van alle tijden beleefd.
Broederschap der mensheid is het ideaal dat vervat is in het eerste doeleinde van de Theosofische Vereniging. Dit universele ideaal beperkt zich echter niet tot deze vereniging, maar verwijst naar het bewustzijn van de fundamentele eenheid van alle leven, dat door mystici en occultisten van alle tijden wordt beleefd.

In Helena P. Blavatsky's bekende werk De Geheime Leer vinden we de zogenaamde drie grondstellingen. De derde van deze grondstellingen geeft aan dat alle levende wezens in hoogste instantie één zijn met het ene tijdloze en onveranderlijke "goddelijke" beginsel in het universum.

17 januari 2020, Loek Dullaart:"Graaf de St Germain 18e eeuws diplomaat in Nederland". Loek Dullaart (auteur) vertelt hoe Graaf de Saint Germain (mogelijk één van de meesters van wijsheid), ook vanuit Nederland bijgedragen heeft tot het vormen van stabiele Europese betrekkingen.

15 november 2019, Willem Glaudemans:
"De bevrijding van vergeving ".
Willem Glaudemans (dichter en auteur) gaat ervan uit dat je voor vergeving de ander niet nodig hebt. Hij laat zien wat je zelf aan het proces kunt doen. De bevrijding van vergeving Vergeving gaat over jou en niet over de ander, al lijkt het zo dat je ‘de ander moet vergeven’ en ‘de relatie moet herstellen’. Maar als je erop wacht tot de ander eerst excuses aanbiedt, spijt betuigt of zijn houding verandert, dan kun je meestal lang wachten.

Vergeven is een innerlijk proces waarbij je de ander niet nodig hebt. Het is een innerlijk schoonmaakproces dat je doet uit liefde voor jezelf. Je kunt jezelf bevrijden van je wrok, haat, wraak, slachtofferschap, beschuldiging en schuld. Daarbij kun je gevoelens als pijn, verdriet en woede tegenkomen. De vraag die je jezelf kunt stellen is: wil ik nog langer rond blijven lopen met mijn pijn, verdriet en woede? Wil ik nog langer de gevangene zijn van mijn wraak en haat? Wil ik mijn lichaam blijven verzieken met mijn grieven en wrok? Wanneer je op een van deze vragen ‘nee’ zegt, zeg je ‘ja’ tegen vergeving.

In deze voordracht laat Willem Glaudemans zijn actuele vergevingsmodel laten zien en ervaren. Het is geïnspireerd op het gedachtengoed van Een cursus in wonderen. We gaan ook oefenen met een aantal aspecten van vergeving. Willem Glaudemans (1954) was werkzaam als vertaler o.a. van De Nag Hammadi-geschriften en Een cursus in wonderen. Hij geeft regelmatig lezingen, cursussen, workshops en trainingen over vergeving, de Cursus, levensmissie en levensschouw, en de overgangstijd waarin wij leven. Van zijn hand verschenen: Het nachtblauwe boek (sprookjes), kortstondig bestendig en Van Zelf sprekend heden, Veelkleurig wit (gedichten) en Het wonder van vergeving (een werkboek), en Boek van het Eeuwig leven. Recent verschenen Ingangen tot Een cursus in wonderen, Boek van Vergeving en Boek van de Levensmissie en Reis van de Ziel. Hij is de bedenker van Het Talentenspel, en Jong Talent, wat mensen helpt om hun levensmissie te ontdekken (zie voor alle activiteiten zijn web-site www.willemglaudemans.nl).

18 oktober 2019, Ger Lodewick:
"Wat je over orgaandonatie zou moeten weten".

Klik op deze link voor het Voorwoord van Pim van Lommel.
Ger Lodewick (pedagoog, coach en auteur) draagt feiten aan waaruit blijkt dat elke orgaandonor leeft als zijn organen verwijderd worden. Hij vraagt ons om ‘zekerheden’ over de ziel opnieuw te bekijken. Interactieve lezing door Ger Lodewick met power point en video. Ger heeft ruim 25 jaar onderzoek gedaan naar orgaandonatie en heeft er regelmatig kritisch over gepubliceerd. Om 'postmortale' orgaandonor te zijn moet je hersendood verklaard worden en dan ben je plotseling een 'beademd stoffelijk overschot' (art. 14 van de wet op de orgaandonatie).

De in Duitsland zeer bekende transplantatiechirurg Rudolph Pichlmayr zei vlak voor zijn dood iets heel interessants: "Als we de samenleving volledig zouden voorlichten over orgaantransplantatie, krijgen we geen organen meer." ... Hoezo, wat is hier aan de hand en mogen wij niet weten?

Als we alle feiten op een rijtje zetten, blijkt dat we door de medische wereld én door de overheid ronduit misleid worden. Verder is het interessant om ons zelf enige vragen te stellen die te maken hebben met leven, ziekte, sterven, dood. Dat zullen we ook zeker doen. Op verzoek van een uitgever schreef Ger een kritisch boek over dit onderwerp.

20 september 2019, Rico Sneller:
"Waarom worden wij geboren? Carl du Prel, het verlangen naar incarnatie".
Rico Sneller belicht de theorieën van Carl du Prel (1839-1899) zoals de drang tot incarnatie en het bestaan van een ‘transcendentaal bewustzijn’ bezien in onze tijd.
Hij is universitair docent Ethiek aan de Technische Universiteit Eindhoven en vice-president van de internationale organisatie Alternative Perspectives and Global Concerns (https://ap-gc.net).
Recent verscheen van zijn hand Cosmic Consciousness and Human Excellence. Implications for Global Ethics (met Mahmoud Masaeli), Cambridge Publishing 2018. Thans werkt hij aan een boek over het bewustzijn in het licht van synchroniciteitservaringen (Into It: Perspectives on Synchronicity, Inspiration and the Soul, Cambridge Publishing 2020).

Een oude wijsgerige, spirituele en mystieke traditie wil dat mensen hun eigen leven uitkiezen. Ondanks het bijbehorende lijden, zo stelt de traditie, en ook al zijn we er ons niet eens van bewust, kiezen we het specifieke leven dat we leiden. Dientengevolge is er ook een drang tot incarnatie.
Klassieke filosofen als Plato en Plotinus bevestigen het bestaan van zo'n drang. Maar ook recentere denkers zoals Fichte, Schelling, Schopenhauer en zelfs Sartre, verdedigden het idee dat wij ons leven impliciet gekozen hebben. In dit verband zijn de ideeën van de ten onrechte vergeten filosoof-spiritist-theosoof Carl du Prel (1839-1899) van belang.

Du Prel gaat uit van het bestaan van een 'transcendentaal bewustzijn'. Dat transcendentale bewustzijn zou niet enkel behept zijn met een diepere ('somnambule') kennis, maar tevens onze levensweg aansturen. Ondanks dat ze wellicht als bizar overkomen, zijn du Prels ideeën buitengewoon fascinerend. Dit des te meer in de mate waarin ze uitdrukking lijken te geven aan een philosophia perennis, die ver voorbij het doorsnee materialisme en rationalisme van onze tijd voeren.

17 mei 2019, Michel Dijkstra:
"ZEN en de kunst van het loslaten".
Michel Dijkstra (filosoof, docent en schrijver) geeft inzicht in ZEN, de eeuwenoude Indiase-Chinese-Japanse denktraditie. De relatie tussen verbinden en loslaten staat bij deze weg centraal. Michel Dijkstra is docent en publicist op het gebied van oosterse filosofie en westerse mystiek. Hij schreef onder meer "Zenboeddhisme" (2010) en "Basisboek oosterse filosofie" (2016). Ook draagt hij geregeld bij aan Filosofie Magazine Zen.

Het woord roept tegenwoordig vooral associaties op met een onthaaste levenshouding, consuminderen en relaxen. Achter dit woord gaat echter een veelkleurige filosofische traditie schuil die zijn wortels in India heeft, tot bloei kwam in China en zich nestelde in de Oost-Aziatische wereld, met name in Korea en Japan. Michel Dijkstra zal in zijn lezing laten zien dat zen in de eerste plaats een levenskunst van loslaten is. Deze onthechting heeft niet als doel om zich van niets en niemand meer iets aan te trekken, maar juist om een diepere verbinding met alles en iedereen om je heen te ontdekken. In de rijke zenliterauur zien we deze connectie in de dialogen tussen meester en leerling: zij ontmoeten elkaar van hart tot hart. Vanzelfsprekend heeft de meester hier de rol om de leerling op weg te helpen, maar in de mooiste dialogen zijn de rollen inwisselbaar. De meester wordt de leerling en de leerling wordt de meester.
In het werk van de beroemde dertiende-eeuwse zenmeester Dogen krijgt deze flexibele verhouding tussen meester en leerling een extra dimensie. Niet alleen ander mensen, maar ook dieren, planten en zelfs kiezelsteentjes kunnen onze leraar zijn. Dit omdat alles op een fundamenteel niveau met alles verbonden is, zoals een verzameling dauwdruppels die maanlicht naar elkaar reflecteert. Alles doordringt en ondersteunt elkaar zo op een grenzeloze wijze. Of, zoals Dogen het in een van zijn zengedichten uitdrukt:
Met wat zal Ik de wereld vergelijken?
Maanlicht, gereflecteerd In een dauwdruppel,
Geschud van een Kraanvogelsnavel.

12 april 2019, Alice Bouwland:
"Empirisch onderzoek naar het tussenbestaan".
Alice Bouwland (communicatietrainer) vertelt over de fascinerende ontdekkingen van Michael Newton bij zijn onderzoek naar het bestaan TUSSEN incarnaties. Empirisch onderzoek naar het tussenbestaan is een lezing over het werk van Dr. Michael Newton’ door Alice Bouwland (1955). Zij is sinds lang lid van de Theosofische Vereniging en werkt als personeelsbegeleider en communicatietrainer op een hogeschool.

Processen rondom het sterven hebben haar bijzondere interesse. 'Life between lives', het werk van Michael Newton over het leven TUSSEN incarnaties in. Velen kennen de diepzinnige theosofische leringen rondom het sterven. Toch blijft de beschrijving vrij algemeen.

Dr. Michael Newton verrichtte decennia lang empirisch onderzoek naar het tussenbestaan en wist de processen tussen twee levens in detail te beschrijven. Dit leverde fascinerende inzichten op, verworven via LBL, een door hem ontwikkelde hypno-therapeutische methode, waarbij dat wat de overledene meemaakt systematisch werd onderzocht. In diverse boeken beschrijft hij fasen, plaatsen, opdrachten en begeleidende wezens die overledenen helpen om tot nieuwe incarnaties te komen. In deze powerpointlezing zullen we dit werk aan de orde stellen en vergelijken met de theosofische inzichten.

15 maart 2019, Wim van de Laar:
"De wereld van de Upanishads".
Wim van de Laar (yogaleraar en vertaler) leest voor uit de meest oorspronkelijke teksten van het hindoeïsme, die ook in het werk van Blavatsky voortdurend doorklinken. Zoals de vraag: Wie ben ik? De Upanishads behoren tot de meest oorspronkelijke wijsheidsteksten van het hindoeïsme. Wie de auteurs van deze wijsheidsboeken zijn is niet bekend en ook de datering van de teksten ligt moeilijk. De oudste Upanishad, de Brihad-āranyaka, is vermoedelijk van 750 voor Christus. Als je je verdiept in de Indiase filosofie, in non-dualiteit en in yoga als weg van bevrijding, stuit je op enig moment op deze fundamentele en intrigerende geschriften.

Het fundamentele onderricht van de Upanishads betreft de uiteindelijke werkelijkheid en, met het besef daarvan, vrijheid of Zelf-realisatie. Het gaat daarin om de aard van de wereld, het ervaren van de wereld, maar bovenal wat je als mens ten diepste bent. De Upanishads onderwijzen een ongeziene maar uiteindelijke werkelijkheid, schuilgaand achter de ons vertrouwde 'schijnwerkelijkheid'. De 'hoogste' werkelijkheid wordt Brahman, het Absolute, of Ātman, het Zelf, genoemd.

Het verblijft in je als Bewustzijn. Dat is je essentie, je eigenlijke Ik. Het is iets wat onmiddellijk en evident is, maar wat toch steeds wordt 'gemist' en uit zicht blijft. Het onderricht wordt gegeven in de vorm van dialogen, parabels, vertellingen, in het samenzijn van meester en leerling. De taal en beeldspraak van deze oerboeken is rijk en wonderlijk. Sommige delen zijn vervlochten met scheppingsverhalen en kosmologische voorstellingen. Vooral in de latere, puur filosofische teksten wordt een methodische weg naar bevrijding gegeven.

Van alle geschriften zijn geen mij zo lief als de Upanishads. De zeven jaren van vertalen hebben die liefde alleen maar verdieping gegeven. De Upanishads bevatten een kennis die door en over alles heen gaat, die de tijdelijkheid van de tijd overstijgt. In de lezing wil ik ingaan op de context van de Upanishads in de Indiase filosofie, en hoe je de teksten praktisch kunt lezen. Bovenal echter zullen we het hebben over de kernthema's van het onderricht: Bewustzijn, de aard van de wereld en het individuele bestaan, onwetendheid en het 'pad' naar bevrijding.

15 februari 2019, Evert van de Ven:
"Het werk van Eckhart Tolle".
Evert van de Ven (life-coach) zal de kern van het werk van Eckhart Tolle, “de relatie tussen stilte, pijnlichaam en energielichaam” inzichtelijk en ervaarbaar maken. Evert van de Ven is life coach en schrijver. Vanaf 1998 begeleidt hij groepen, bedrijven, relaties en individuele mensen. Sinds 15 jaar werkt hij vanuit de teachings van Eckhart Tolle, waarbij hij spiritualiteit vertaalt naar de dagelijkse praktijk; naar geïnspireerd werken en liefdevol leven.

In zijn twee boeken 'Het Kompas' en 'Een kennismaking met Eckhart Tolle' schrijft hij over zijn eigen ontwikkelingsweg en zijn visie op de teachings van Eckhart Tolle. Ofschoon veel mensen de inspiratie in het werk van Eckhart Tolle ervaren, blijkt het toch voor velen erg lastig om deze in het dagelijks leven toe te passen.

Op deze praktische inspiratiedag neemt Evert van de Ven je op een dynamische, lichtvoetige en humoristische wijze mee om je handvaten te bieden voor een leven in het Hier en Nu. Het is volgens Eckhart Tolle ‘het pijnlichaam’ dat ons een constante, nare dialoog in ons hoofd bezorgt en ons belet in Hier en Nu aanwezig te zijn; het veroorzaakt daarmee veel psychisch lijden.

Op liefdevolle en respectvolle wijze biedt Evert je inzicht in het ontstaan en het functioneren van ‘het pijnlichaam’; tevens laat hij zien hoe je het pijnlichaam kunt leren herkennen, erkennen en ermee om kunt leren gaan. Het goede nieuws is namelijk dat we, zodra we ons bewust zijn van ‘het pijnlichaam’ en de negatieve energie ervan, ook andere keuzes kunnen maken in ons leven: ‘Wij denken dat we ons pijnlichaam zijn en dat is niet waar; wij hebben een pijnlichaam en zijn creatieve wezens met een groot vermogen om nieuwe wegen te leren bewandelen’.

18 januari 2019, Juke Hudig:
"Het boek Jonah".
Juke Hudig (pastelkunstenares)tekent in pastels de “zoektocht van de ziel”. Op indringende manier wordt de inwijdingsweg van Jonah in beeld gebracht en het mysterie van de goddelijke wijsheid geschetst. De pastel-kunstenares  Juke Hudig spreekt over kijken met je ziele-oog, grote sprongen wagen en over de diepere betekenissen van heilige teksten in beeld brengen.
Het bijbelboek Jonah is een van de kortste verhalen uit het Oude Testament; het oogt eenvoudig, maar blijkt complex en mysterieus.
Jonah gaat een inwijdingsweg. Hij wordt geroepen, maar loopt er voor weg. Opgeslokt door een grote vis, wordt hij in de diepste duisternis opnieuw geroepen door God. ‘Sta op en ga naar Nineveh.’ Jonah gaat op weg, verlost de stad en, nadat hij alles heeft geofferd, wordt hij herboren als volledig nieuw mens.

In 55 pastels tekende Juke Hudig de ‘zoektocht van de ziel’; vurig en verstild. Godsdienstfilosoof Daniël van Egmond schreef een uitgebreide
kabbalistische beschouwing bij het verhaal van Jonah. Een fragment uit de beschouwing door Daniël van Egmond:

Jonah, een boek uit het Oude Testament, is voor zowel het jodendom als het christendom een heilige tekst. Zo’n heilige tekst wordt in orthodoxe kringen gezien als rechtstreeks door de Heilige geopenbaard. Dat wil zeggen dat bij het ontstaan ervan de invloed van de cultuur of de geschiedenis – dus van mensen – geen enkele rol zou spelen.
Voor de wetenschap zijn dit soort teksten daarentegen niets anders dan louter mensenwerk. Uit onderzoek is immers gebleken hoezeer de verschillende boeken van de Bijbel tijdens hun ontstaan juist wel zijn beïnvloed door de omringende godsdiensten en culturen.

Er lijkt geen tussenweg te bestaan tussen het orthodoxe en het ‘verlichte’ wetenschappelijke standpunt. Toch is dat schijn. Want ook binnen allerlei religieuze stromingen – en dan vooral die waarin religieuze ervaringen een belangrijke rol spelen – beseft men dat een heilige tekst allerlei historische en culturele invloeden heeft ondergaan.

Alleen al het feit dat zo’n geschrift door een mens is geschreven, maakt het onvermijdelijk dat allerlei aardse factoren de inhoud ervan mede bepalen. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat zo’n tekst dan door mensen verzonnen is. De tekst kan geïnspireerd zijn door de Heilige of door engelen. En naarmate de schrijver ervan ontvankelijk genoeg was, zal zijn of haar eigen opvatting van minder invloed zijn geweest op de inhoud. De heilige tekst is dan het product van de samenwerking tussen de Heilige en/of engelen en de menselijke auteur.

16 november 2018, Kees Voorhoeve:
"Kabbalah en de zin van het leven".
Kees Voorhoeve (docent filosofie en zingeving) laat zien dat Kabbalah een inspirerende mystieke stroming is binnen de Joods-Christelijke traditie en zich toont als een krachtige en concrete levenskunst. Kees Voorhoeve heeft verschillende studies gevolgd bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond en heeft jaren meditatie beoefend binnen boeddhistische stromingen, onder andere in het Zenboeddhisme en de Tibetaans boeddhistische traditie. Verder is hij ook betrokken bij studie en meditatiegroepen binnen de Joods-Christelijke context en geeft hij cursussen over filosofie, mystiek en meditatie. Kees heeft een studie Geestelijke Begeleiding gevolgd en de master Humanistische Vorming en Levensbeschouwing afgerond. In zijn dagelijkse werkzaamheden is hij verbonden als docent aan de Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding Maatschappelijk Werk.

Kabbalah is een inspirerende mystieke stroming binnen de Joods-Christelijke traditie en toont zich als een krachtige levenskunst om te zorgen voor een evenwichtig, vreugdevol en rechtvaardig leven. Aan de hand van de "Boom des Levens" zullen verschillende aspecten van deze levenskunst verhelderd worden en concreet worden gemaakt naar ons dagelijkse leven.

19 oktober 2018, Christian Vandekerkhove:
"Het Meervoudig Universum".
Christian Vandekerkhove (Theosofische Vereniging België) behandelt de analogie van de samengestelde mens en het samengestelde universum. Verschillende culturen in verschillende tijdperken hebben ons heel verscheiden voorstellingen nagelaten over de mens en zijn leefwereld. De eenvoudigste voorstelling is wellicht die van de huidige wetenschap. Deze gaat er van uit dat de mens een biologisch wezen is. De mens is een lichaam. Niet meer, niet minder.

Alle verschijnselen zoals bewustzijn, emoties, dromen en dergelijke zijn slechts vertalingen van biochemische processen in ons lichaam. Het leven begint bij de geboorte en eindigt bij de dood. Waar leeft die mens? Concepten als ziel, hemel en hel zijn slechts uitvindingen van de mens en dus louter imaginair. In de stoffelijke wereld natuurlijk. Er is immers geen andere. Maar is het wel zo eenvoudig?

Als we de verschillende religies en levensbeschouwingen uit oost en west, uit de laatste millennia onder de loep nemen, blijkt dat geen ervan het eens is met het verhaal van de huidige wetenschap. Alle hebben ze een meer of minder complex systeem uitgewerkt van hoe de mens in elkaar zit, alsook van de wereld of werelden waarin die mens leeft.

In bijna alle gevallen komt het hierop neer dat de mens niet gewoon bestaat uit een lichaam, maar een geheel is van verschillende lichamen en/of principes. Voor de studie hiervan heb ik de term Multicorporaliteit geïntroduceerd. Bovendien zouden deze verschillende lichamen of principes niet allemaal in onze fysieke wereld leven, maar vaak in andere werelden, die al dan niet stoffelijk zijn. Voor de studie van deze verschillende werelden heeft Prof. Dr. Johannes Jacobus Poortman de term Hylisch Pluralisme geïntroduceerd.

21 september 2018, Floris Methorst:
"Helena P. Blavatsky en haar leraren".
Floris Methorst (socioloog) belicht de “geheimzinnige” rol van de leraren van H.B. Blavatsky en stelt dat wij door eigen onderzoek de waarheid steeds dichter dienen te benaderen. loris Methorst is van jongs af aan geboeid door de esoterica, mede onder inspiratie van diverse familieleden. Als socioloog deed hij toekomstonderzoek en voltooide een aantal grote projecten. Hij is tevens astroloog en richtte een astrologische onderzoeksvereniging op, die inmiddels ruim 40 jaar bestaat.
Hij is voorzitter van de Utrechtse Theosofische Loge. De totstandkoming van de geschriften van Helena P. Blavatsky eind negentiende eeuw ging destijds met veel rumoer gepaard. Dat rumoer ontstond met name ook, omdat ‘De Geheime Leer’ op een buitengewoon ongewone manier is geschreven. Destijds wekte dat veel ongeloof, argwaan en wantrouwen. Dat was ook de reden waarom de Theosofische Vereniging in het begin van de vorige eeuw het bestaan van de Werkelijke Auteurs zoveel mogelijk verborgen hield. Maar we zijn inmiddels een eeuw verder en de mensheid wellicht ook. Wie langs deze lijn de geschiedenis in duikt, komt fascinerende feiten tegen.

18 mei 2018, Annine van der Meer:
"Vrouw Holle en de esoterische betekenis van sprookjes"
Annine van der Meer (historicus, theoloog en symbooldeskundige) is oprichter van de Academie Pan Sophia. Ze maakt duidelijk hoe het vrouwelijke zich als de verborgen wijsheid manifesteert in een aantal gezaghebbende boeken over de verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen én hun vergeten bijdrage aan evolutie en beschaving. Onder His-Story delft zij Her-Story op ten einde Our-Story te schrijven. Waar nodig, vult zij het gevestigde vrouw- en mensbeeld aan teneinde gelijkwaardigheid, harmonie, balans en vrede voor de wereld te bereiken. Al in 2008 richt zij de stichting Pansophia op als school van Wijsheid in de 21eeeuw, een school die bewustwording, spiritualiteit en de kracht van vrouwen verbindt. Annine is zowel nationaal als internationaal een veelgevraagd spreker. Zij geeft wereldwijd lezingen die het gehele terrein van vrouwenstudies op een geïntegreerde en interdisciplinaire wijze omvatten.

Ieder kent het sprookje ‘Vrouw Holle’ van de gebroeders Grimm. Holle mag hier bij uitzondering de oude wijze blijven die het meisje inwijdt en met goud beloont. Bij uitzondering....want onderzoek toont aan dat in andere Grimm-sprookjes, net als in de Russische sprookjes rond Baba Yaga, de oude vrouw een steeds heksachtiger, moordlustiger en demonischer karakter krijgt.

Deze lezing biedt de sleutels om deze bekende thema’s terug te vertalen naar de oorspronkelijke betekenis, die gevormd is in vreedzame culturen van gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen. Verhaalmotieven in de vele volksverhalen wijzen onder andere de weg naar een oudere en toch historische laag in mythen en sprookjes waarin het vrouwelijke nog geen negatieve gestalte krijgt.

In oude culturen vormt de innerlijke kracht van vrouwen als Holle de kern van het leven. Zij staan in een oeroude wijsheidstraditie die later miskend en verhekst wordt. De lezing introduceert het boek dat voor het eerst de spirituele vrouwenbeweging in kaart brengt; de geestelijke vermogens van later verhekste vrouwen wordt verklaard en nieuw wetenschappelijk onderzoek biedt eerherstel. Het brengt het sprookje, als echo van verborgen wijsheid, in egalitair, evolutionair en universeel perspectief. Het doel van het boek is, naast het bieden van een vrouwelijke visie op het sprookje, de achterliggende oorzaken van de ongelijkwaardigheid tussen vrouwelijk en mannelijk bloot te leggen en door middel van bewustwording op te heffen. Zo koersen wij af op de juiste balans van volledige gelijkwaardigheid tussen vrouw en man; de ware sleutel tot een wereld van harmonie en vrede.

20 april 2018, David Nieuwejaers:
"De Ziel als Midden – Over de mysteriewijsheid van Plotinus".
David Nieuwejaers (Roef) bestudeert het klassieke esoterische en mystieke denken, in het bijzonder de joods-christelijke wijsheidstraditie.

16 maart 2018, Mintze van der Velde:
"Alice Bailey en Helena Blavatsky".
Mintze van der Velde (fysicus en directeur Lucis Trust, Geneve) neemt ons mee naar de wereld van Alice Bailey en laat op basis van haar werk diverse verbanden met de theosofische leringen zien.

16 februari 2018, Arie Bos:
"Mijn brein denkt niet, maar ik wel".
Arie Bos (oud-arts en docent wetenschapsfilosofie) licht toe waarom hij de geest en niet de stof centraal stelt bij zijn zoektocht naar de aard van geest en bewustzijn en de invloed op de hersenen:
Het college dat mijn studenten neurofilosofie altijd het meest fascineert (en dat ze tegelijkertijd het meest haten omdat we er niet uitkomen) gaat over de vraag: hebben we een geest? En, zo ja, hoe verhoudt zich die tot het lichaam (inclusief het brein)? En maakt het uit wat we daarover denken?

Precies die vraag staat centraal in zijn nieuwe boek. Hij bekijkt de claims van veelbesproken neurowetenschappers en daagt de lezer uit tot een oordeel: waar staat u in dit debat? Geniet en onderzoek! (Prof. Dr. Jeroen Geurts, hersenwetenschapper aan het VU medisch centrum te Amsterdam). Arie Bos gelooft in een vrije geest. In dit uitstekend gedocumenteerde boek neemt hij het moedig op tegen gevestigde opvattingen. (Mark Mieras, wetenschapsjournalist gespecialiseerd in neuro wetenschap).

Eindelijk een breinboek voor beide hersenhelften! Arie Bos rekent overtuigend af met de modieuze en naïeve veronderstelling dat we ‘ons brein zouden zijn’. Door de vele wetenschappelijke bevindingen in een groter perspectief te plaatsen, maakt Arie Bos overtuigend duidelijk dat het materialistische wereldbeeld achterhaald en onhoudbaar is. De mens is geen biologische computer, maar een bewuste schakel in een zinvolle, naar vrijheid strevende evolutie. (Klaas van Egmond, hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht).

19 januari 2018, Frank Kouwe:
"De Vrij Katholieke Kerk en de Uitvaart als Overgang en Viering".
Frank Kouwe (bioloog) is priester in de VKK. Overlijden kan worden beschouwd als overgang naar een andere dimensie van bewustzijn. De uitvaart kan dan een viering zijn.
WAT BIEDT DE VKK?
Aan het overlijden van mensen wordt wereldwijd op zeer uiteenlopende manieren aandacht gegeven door middel van een grote verscheidenheid aan ritualen. Deze zijn cultuur en religieus bepaald in hun verwoording en vorm. Mensen hebben behoefte aan deze ritualen. Ze voorzien in een religieuze en sociale behoefte en hebben niet alleen een troostende en steunende werking, maar werken ook helend.

Afhankelijk van cultuur en religie wordt door nabestaanden op verschillende manieren de dood beleefd. Daarbij speelt natuurlijk ook de relatie met de overledene en de individuele opvatting en beleving een belangrijke rol.

Op deze avond gaan we het onderwerp “Uitvaart als overgang en viering” benaderen vanuit theosofische opvattingen over leven en dood. Om vervolgens stil te staan bij hoe in de Vrij-Katholieke Kerk vanuit die opvattingen vorm wordt gegeven aan de uitvaart.

De Vrij-Katholieke Kerk bestaat sinds 1916 en rekent zich tot haar missie om vanuit de theosofie en de esoterie een licht te laten schijnen op de christelijke religie. Bij het wezen en de opvattingen van deze Kerk zal ook stil worden gestaan. De spreker van deze avond is priester en theosoof. Hij werkt in de kerkgemeente gewijd aan Sint Maarten in Utrecht. Informatie over de Vrij-Katholieke Kerk is te vinden op www.vkk.nl.

17 november 2017, Joyce Pijnenburg:
"Onderdrukte kennis: vrouwelijke denkers en mystieke filosofen".
Joyce Pijnenburg (historicus en filosoof): In het westen werden de stemmen van mystici en van vrouwen lange tijd onderdrukt. In de theosofie hadden vrouwen meteen een prominente plaats. Hoe kwam dit zo en kan dit gegeven ons nu inspireren? Helena P. Blavatsky, Annie Besant, Anna Kingsford en Alice Bailey. Hoe kwam het zo dat de Theosofie zo veel vrouwelijke leiders kende in een tijd waarin vrouwen over het algemeen, en zeker binnen religieuze bewegingen, weinig autoriteit hadden? Het is algemeen bekend dat vrouwen in de geschiedenis van het westen weinig mogelijkheden hebben gehad om zich te ontwikkelen, macht uit te oefenen en te schrijven. Ook de filosofie, de orthodoxe theologie en de idealen van de Verlichting en wetenschap werden overwegend door mannen geschreven. De mystiek en esoterie hebben een vergelijkbare onderdrukking en uitsluiting gekend. Vrouwelijke denkers hebben vaak een ander geluid laten horen, vóór ervaringskennis en voorbij tweestrijd, en dat geluid klinkt door tot in werken van vrouwelijke filosofen vandaag.

Tijdens deze lezing verkennen we enkele ideeën die heterodoxe denkers – vrouwen en mystieke filosofen – gemeen hadden en traceren we de grote lijnen van de mechanismen die de verspreiding ervan tegenhielden. Ten slotte de vraag hoe we deze tot vandaag doorwerkende mechanismes met eenzelfde geest het hoofd kunnen bieden. Hoe kunnen wij ons laten inspireren door de mystieke traditie en het erfgoed van vrouwelijke denkers?

20 oktober 2017, Wim Leys:
"De zevenvoudige samenstelling van de mens en de stadia na de dood".
Wim Leys (landelijk voorzitter van de Theosofische Verenging) behandelt diverse visies op de samenstelling van de mens en de stadia na de dood. In theosofische literatuur vindt men uitgebreide beschrijvingen van wat de dood is en wat de gestorven mens daarna beleeft, vaak aan de hand van kennis over de mens als samengesteld wezen. Een theosofiestudent heeft veelal nog geen eerstehands kennis van deze zaken, maar kan zich aan de hand van de informatie die hij zich eigen maakt toch een redelijk beeld vormen van het mysterie van de dood. Theosofische kennis over de dood en daarna kan een goed referentiekader bieden om de tegenwoordig zo actuele getuigenissen van bijna-dood-ervaringen (BDE) te kunnen duiden.

Evolutie is de ontwikkeling door de vier rijken:
- Mineralen stoffelijk en kristallijn bestaan (het stoffelijke gebied);
- Planten - stoffelijke grondslag - voeding, groei en voortplanting (het etherische gebied komt erbij);
- Dieren - stoffelijke grondslag - voeding, groei en voortplanting - zintuigen, begeerte, verplaatsing (het astrale gebied komt erbij);
- Mensen - stoffelijke grondslag - voeding, groei en voortplanting - zintuigen, begeerte, verplaatsing - denken (het mentale gebied komt erbij).

De voertuigen van de mens
De evolutie doorlopend wordt er steeds een ‘voertuig’ toegevoegd. In de theosofie onderscheiden we zeven cosmische gebieden en zeven menselijke voertuigen. In deze lezing kijken we naar de mens, en naar wat er eigenlijk gebeurt bij het sterven. Aangezien het vijfde gebied (het mentale) en het zevende (het fysieke) beide weer uit twee gebieden bestaan, kan men de mens zien als een zevenvoudig wezen zich ontwikkelend op vijf gebieden. Gewapend met deze kennis is men als theosoof mogelijk beter in staat om het stervensproces te begrijpen dan de materialist die de mens louter ziet als een fysiek lichaam, en levens en psychische functies als fysiek-chemische werkingen: de materialist zal de dood veelal begrijpen als het definitieve einde.

De dood en erna
Slaap en dood zijn broeders: de slaap is ‘een kleine dood’ en de dood is ‘een grote slaap’. Elke nacht vertrekken wij naar de astrale en mentale sferen. Het stoffelijk lichaam en het lagere deel van het etherisch lichaam blijven op het bed achter, waarbij het etherisch lichaam tijdens de slaap de levensprocessen als bloedsomloop en ademhaling gaande houdt. De ‘uitgetreden delen’, het astraal lichaam en hoger zelf, blijven door het zilveren koord verbonden met de achterblijvende delen. Bij de dood wordt dit zilveren koord definitief verbroken. Dan is reanimatie niet meer mogelijk: ‘ziel en geest zijn vrij’.

Na een lange welverdiende ‘vakantie’ – gemiddeld duizend jaar, maar daar zijn vele uitzonderingen op – gaat de onsterfelijke geest van de mens zich voorbereiden op zijn volgende nederdaling in de stof: het causale lichaam reikt het karma aan, en men kleedt zich in de dichtere lichamen mentaal, astraal en etherisch-stoffelijk. Wanneer men deze theosofische uitleg van wat na de dood plaatsvindt goed op zich in laat werken herkent men de verslagen van de mensen die een BDE hebben gehad (zie het artikel van Rudolf Smit) en van de mystici (zie het artikel van Eric Bruijnis).

Uit artikel in Theosofia december 2016 (sterk ingekort).

15 september 2017, Bas Harpe:
"Het onderzoeken van de vermogens die latent in de mens aanwezig zijn".
Bas Harpe (grafisch vormgever) ontdekte een paar jaar geleden de theosofie en is sindsdien zeer actief lokaal, landelijk en internationaal. Hij deelt met ons zijn bijdrage aan de Jongerenbijeenkomst in Brazilië:
Op de eerste dag kwamen we met een kleine groep aan op Paraiso na Terra (Paradise on earth). We konden gelijk aanschuiven bij het overheerlijke vegetarische buffet in het restaurant. Wat heb ik uitgekeken naar al dat heerlijke eten! De tweede dag begon s'ochtends vroeg voor mij en een aantal anderen met yoga gegeven door de uiterst getalenteerde Dafne Pires Pinto gevolgd door een meditatie. Daarna konden we direct door voor het ontbijt. Vanaf nu zou elke ochtend tijdens mijn verblijf er voor mij zo uit zien.

Na het ontbijt gaf Everton Melo een lezing genaamd 'A few steps towards a nobler society', deze werd direct gevolgd door een lezing van Marco Aurelio Biliblio over zelfvoorzienende en duurzame 'Eco-villages', een erg interessant onderwerp. Na de lunch was het tijd voor panel, deze bestond uit Everton Melo en Artur Lucman, het ging over Intolerantie en uitdagingen voor broederschap in de geschiedenis van de TS. Dit werd gevolg door een dynamische group activiteit en een meditatie van 1,5 uur. Na het avondeten had Rafael de Albuquerque, een broeder die veel ervaring heeft met Tibetaans boeddhistische rituelen, een ritueel begeleid om de bijeenkomst van dit jaar officieel af te trappen, dit was een erg mooie ervaring.

Zondag viel het programma enigszins in het water omdat het merendeels van de dag erg hard regende. Eigenlijk was het de bedoeling een trail te doen in de omgeving, in plaats hiervan werd er een dynamische group activiteit gehouden in de Mandala. Na de lunch was het tijd voor 'Vragen en Antwoorden', hiervoor waren eerder op de dag al vragen verzameld en deze zouden in groepjes van 6 besproken worden. Hierna kwamen we weer met z'n allen bij elkaar en wees elke groep iemand aan om bij elke vraag een samenvatting te geven van wat er besproken was in zijn/haar groep.

Ik vond dit persoonlijk een van de interessantste activiteiten tot dusver omdat er erg diepe gesprekken gevoerd werden, maar dit zou nog maar het begin zijn van een uiterst diepgaande week. Omdat Alex Santos en ik vooral veel inbrachten tijdens het groepsgesprek werden we door de organisatie gevraagd of wij eventueel ook een panel zou willen doen daar hij merkte dat we erg veel wisten. We moesten enkel bedenken waar we het over zouden hebben. We namen de uitnodiging aan en begonnen met brainstormen.

Op maandag werden we door Patrizia Conte uit Turijn getrakteerd op een lezing over 'De kleur van Theosofie' een erg interessante lezing waarin ze kleuren koppelde aan delen van de hersenen en de vragen die bij deze delen hoorden (Hoe? Waarom? ...) en koppelde deze vervolgens aan theosofische vraagstukken. Hierna gaf Charles Boeira alvast een korte inleiding voor de lezing die hij na lunch zou gaan geven. In deze uitleiding zou hij de relaties beschrijven tussen Theosofen en de vele Braziliaanse religies. Na de lunch zou hij dieper ingaan op de veelzijdigheid van Braziliaanse religies die voorkomen in Brazilië ondersteund door een prachtige (3D) slideshow. Na een korte koffiepauze gaf Sergio Moraes een lezing verschillende religieuze stromingen waaronder de Sufi's en hij vertelde over de mysterieuze 'Nine Unknown', welke hoogstwaarschijnlijk gekoppeld waren aan de grote Witte Broederschap.

Na het avondeten was er een korte viering van het Carnavalfeest in de Mandala die besloot over te slaan omdat ik samen met Alex moest werken aan het materiaal van onze lezing.
Dinsdag begon na het ontbijt met een lezing door Arthur Lucman over de Hermetische traditie van Hegel and de Griekse tragediën. Na Arthur gaf Ivan Nicolas Liszewski uit Buenos Aires een lezing over 'Belichaamde Spiritualiteit' ondersteund door zijn grote kennis van astrologie. Na de lunch gaven Rafael Nascimento en Ananda Marques een panel over 'Theosofie, seksuele oriëntatie en geslachtsidentiteit', belangrijke onderwerpen waarover binnen de Theosofie helaas nooit gesproken word, dus was het tijd voor een goed gesprek hierover. Hierna gaven Alex en ik onze lezing. Als onderwerp hadden we gekozen voor een onderwerp wat volgens ons veel te weinig aandacht krijgt binnen de moderne theosofie. De derde doelstelling van de Theosofische Vereniging: Het bestuderen van de krachten die latent in de mens aanwezig zijn. Hierbij gaven we voorbeelden van 3 bijzondere mannen met bijzondere 'krachten' en benadrukten het oude axiom: Als een het kan, kunnen allen het.

We spraken over de Nederlandse Wim Hof, de Qigong meester John Chang uit Java en Ingo Swann, pionier op het gebied van ‘Remote Viewing’. In het bijzonder ook omdat deze mannen in hun leven velen leerlingen onder zich hebben gehad, of nog steeds hebben, die in relatief korte tijd deze krachten zich eigen hadden gemaakt.

Aan het eind van de dag werd de week afgesloten met een zogenoemde 'planery', hierin kon iedereen zijn of haar feedback geven over de afgelopen week, verbeterpunten of tips geven voor volgende edities, overall gezien was iedereen heel erg dankbaar voor de week die nu achter ons lag en had iedereen een hele mooie, bijzondere en wederom onvergetelijke tijd gehad. Nadat iedereen zijn woordje had gegeven sloten we de week op z'n Braziliaans af met een aantal uiterst liefdevolle en warme rituelen. Hierna nam iedereen afscheid van elkaar. Sommigen gingen naar bed want het was al laat en de eerste bus naar het vliegveld vertrok al vroeg, sommigen bleven nog op tot de kleine uurtjes om te praten over allerlei onderwerpen.

De volgende morgen was zeker de helft van de groep al onderweg naar huis. Ikzelf en de andere overgeblevenen hadden na het ontbijt nog een laatste activiteit, het planten van bomen. Hierna was het tijd om te gaan. De bijeenkomst van dit jaar was weer erg bijzonder, op sommige vlakken zelfs beter dan die van vorig jaar, met name de kwaliteit van de lezingen was erg goed. Wel heb ik veel bijzondere mensen gemist die ik vorig jaar had leren kennen maar die er dit jaar helaas niet bij konden zijn. Omdat er dit jaar meer volwassenen waren was het allemaal ook ietwat serieuzer en heb ik hele diepe en mooie gesprekken gevoerd. Uiteraard werd er ook veel gelachen en hebben we af en toe als het weer het toestond een lekkere duik genomen bij een van de watervallen in de omgeving.

Het was wederom een week om nooit te vergeten en het heeft mijn gevoel van broederschap versterkt en mijn liefde voor Theosofie verdubbeld.

19 mei 2017, Arend Heijbroek:
Presentatie van het boek: ‘Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd’
Arend Heijbroek bespreekt en bediscussieert, als eindredacteur, dit boek dat onlangs verscheen bij de eigen uitgeverij en is samengesteld door leden van de Theosofische Vereniging.
De avond is bedoeld als discussiemoment over de belangrijkste thema’s in het boek. Deze discussie is open voor iedereen, die in het onderwerp geïnteresseerd is en met anderen over theosofie van gedachten wil wisselen. Ook al heb je het boek (nog) niet helemaal gelezen.
Dit boek gaat over die aspecten van theosofie die betrekking hebben op ons eigen spirituele leven, en die ons kunnen helpen antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze tijd.
Het behandelt in korte inleidende hoofdstukken de meest relevante thema’s. Na kennismaking met een aantal fundamentele uitgangspunten van theosofie komen aan de orde: Het scheppingsproces, het esoterisch mensbeeld, karma en reïncarnatie, tussen sterven en geboorte, het spirituele pad, meditatie, de Mahatma’s en praktische onderwerpen zoals ethische vraagstukken en wetenschap.
De thema’s worden als concepten ter overweging aan de lezer voorgelegd, omdat wij allen zoeker naar waarheid zijn. De schrijvers hopen dat dit boek mag leiden tot verwondering. De leermeester van ware wijsheid.

21 april 2017, Bram Moerland:
"Gnosis en Gnostiek, schatgraven in Nag Hammadi".
Bram Moerland vraagt zich, als filosoof en vertaler, af: ‘Gnosis en Gnostiek, waar gaat dat over?’ De teksten uit de in 1945 opgegraven Nag Hammadigeschriften vormen de leidraad voor een ‘moderne’ spirituele weg. Deze teksten uit de begintijd van het christendom hadden in de vierde eeuw op last van de kerk vernietigd moeten worden, maar monniken in een klooster bij Nag Hammadi in Egypte negeerden dat gebod. Ze verstopten de teksten in een kruik en begroeven die. Die kruik is weer gevonden en de teksten zijn nu algemeen toegankelijk.
De oude teksten gaan over gnosis, een innerlijk weten. Dat innerlijk weten staat los van enig geloof. Het blijkt uit die vondst bij Nag Hammadi dat er in de begintijd van het christendom een heel andere opvatting over de betekenis van Jezus bestond dan die later is geformuleerd door de kerk. Die andere opvatting vatten we nu samen onder de naam gnostiek. Dus Gnosis en gnostiek, wat betekent dat? Bram Moerland behandelt:
 • De herkomst van de gnosis.
 • De historische betekenis; waar komt de gnostiek vandaan?
 • De inhoud van deze spirituele traditie. Wat zijn de bronteksten en de betekenen begrippen, zoals ‘de innerlijke getuige’ en ‘overgave’?
 • De verhouding van de gnostiek tot andere spirituele tradities.
 • De toepasbaarheid van de gnosis in de praktijk van het leven. Wat doet het met je en wat doe je ermee?
17 maart 2017, Kees Voorhoeve:
"Nietzsche en Spiritualiteit"
Kees Voorhoeve laat, als docent filosofie en zingeving aan de Hogeschool van Amsterdam bij de Opleiding Maatschappelijk Werk, raakvlakken van de filosofie van Nietzsche met het boeddhisme zien en het doorbreken van vastgeroeste illusies als spirituele weg naar een vrije geest. Hij belicht de mystieke stroming van de Islam, welke gericht is op het “wakker worden” van de ziel. Hij heeft verschillende studies gevolgd bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond en hij beoefent al jaren meditatie binnen de Tibetaans boeddhistische traditie. Daarnaast is betrokken bij studie- en meditatiegroepen binnen de Joods-Christelijke context en geeft hij cursussen over filosofie, zingeving, mystiek, meditatie en mindfulness.
In deze lezing komen verschillende thema’s uit de filosofie van Nietzsche aan bod, zoals de wil tot macht, de dood van God, het nihilisme en de eeuwige wederkeer, waarbij een koppeling gemaakt zal worden naar spiritualiteit en het boeddhisme. Friedrich Nietzsche is de filosoof met de hamer, die met zijn teksten kan ontregelen, choqueren, ontmaskeren en afbreken. Vanuit een kritische mens- en maatschappijvisie treedt hij op als arts van de cultuur om vastgeroeste illusies te doorbreken. Tegelijkertijd toont Nietzsche een spirituele weg om onszelf te overstijgen en hartstochtelijk het leven te bevestigen.

17 februari 2017, Robert Zwemmer:
"Het Urantia Boek"
Robert Zwemmer vertelt als onderzoeker en dichter over zijn passie voor Het Urantia Boek, een verhandeling over de kosmos, ons zonnestelsel, de Aarde en de plaats van de mens daarin. Hij maakt sinds 2002 zowel studie van Het Urantia Boek als van ontwikkelingen in wetenschap en cultuur die raken aan deze tekst. Hij schreef wat gedichtenboekjes n.a.v. zijn studie, en vertelt meer over de uitdaging niet alleen de moderne wetenschap maar ook de grootse kennis die in Het Urantia Boek wordt uiteengezet een plaats te leren geven in de moderne, westerse cultuur. Zodat hopelijk een wat lichtere, speelsere en op termijn daardoor ook wat meer solide levensfilosofie ontstaat met betrekking tot de Bron waarvan we allen deel uitmaken.
Net zoals elk mens dingen onderneemt teneinde inzicht te krijgen in hoe het leven werkt, geldt ook dat we soms zaken krijgen aangereikt; bijna zonder dat we er iets voor hoeven doen. Zo kan het ook gebeuren dat een hele planeet een nieuw verhaal krijgt aangereikt, iets wat een verrassend nieuw perspectief werpt op wie of wat we zijn.
Het in 1955 verschenen Urantia Boek is zo’n nieuw verhaal. In deze ‘nieuwe tijd’ heeft ook de wetenschap zich inmiddels gezet aan de grote vragen: Zijn we alleen ? Wat doen we hier? Is er een hogere zin? Hoe moeten we deze verschillende invloeden interpreteren?
Enerzijds de nijvere wetenschap, bij de gratie waarvan we steeds verder naar en dieper in het allergrootste en allerkleinste kunnen kijken. En anderzijds een bijzondere tekst die ons liefdevol meedeelt dat, net als wij mensenkinderen bij de geboorte een naam krijgen van onze ouders, we ooit als planeet een naam hebben ontvangen, namelijk Urantia.

20 januari 2017, Marja de Vries:
"Samenlevingen in Balans"
Marja de Vries (auteur bestseller ‘De Hele Olifant in Beeld’) beschrijft de reële optie voor toekomstige samenlevingen waarbij de universele wetmatigheden een inherent onderdeel zijn van de cultuur. Zij studeerde biologie en ecologie en werkte als textielkunstenares. De laatste 10 jaar richt ze zich op de transformatie van leren en onderwijs zodat het meer in lijn zal zijn met wie we in essentie zijn. Als eerste stap in die richting schreef ze de bestseller De Hele Olifant in Beeld (2007). Sinds de publicatie van dit boek is ze een veel gevraagd spreekster.
Op basis van haar in oktober 2014 verschenen boek Samenlevingen in Balans, zal Marja de Vries vertellen over ‘Samenlevingen in Balans’. Met deze term verwijst zij naar samenlevingen waarbinnen inzicht in de universele wetten een inherent onderdeel is van de cultuur. Hierdoor is de cultuur in lijn met wie wij in essentie zijn en in harmonie met de natuur. Binnen deze samenlevingen is onze natuurlijke staat van balans de normale staat van bewustzijn en is het gemeenschappelijke doel het welzijn van alles en iedereen.
In de praktijk zijn het vreedzame, stabiele, egalitaire en florerende samenlevingen, die gekenmerkt worden door gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Het goede nieuws is dat zulke ‘Samenlevingen in Balans’ geen utopie zijn, maar wereldwijd op veel plaatsen hebben bestaan en op enkele plaatsen nog steeds bestaan. Omdat wereldwijd wisdomkeepers recent hun eeuwenoude wijsheid over deze samenlevingen openbaar hebben gemaakt, kunnen we nu bewust kiezen voor de enige echte oplossing op de lang termijn: een toekomst in harmonie met de universele wetten door het opnieuw wereldwijd vormgeven van ‘Samenlevingen in Balans’. Omdat de buitenwereld een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld is het individueel herstel van de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect en dus de transformatie van bewustzijn hierbij primair.

18 november 2016, Wim van der Zwan:
"De Kleine Soefi-Prins".
Wim van der Zwan (auteur en musicus) legt de universele wijsheid uit van de Kleine Prins. Hij verbindt innerlijke transformatie met de mystieke soefi-traditie en het werk van de dichter Rumi. Hij is schrijver en musicus. Na een loopbaan in de theaterwereld vestigde hij zich als muziekjournalist en freelance schrijver over religie en spiritualiteit voor onder andere Prana en Onkruid. Hij publiceerde een dertiental boeken met soefiepoëzie van Rumi en Hafiz en ‘Wijs me het Pad’, en verhalen van Nasroeddin (Altamira-Becht). Allemaal boeken met spirituele verhalen geïnspireerd op het soefisme. Daarnaast is hij gitaardocent.
Met zijn vrouw Ariënne reist hij door heel Europa voor het geven van cursussen, workshops en dans en mantrazang onder het motto Dansen voor Vrede. Ariënne volgde een kunstopleiding, werkte in de activiteitenbegeleiding en als boekbindster. Thans wijdt ze zich volledig aan de dansen.
Ariënne en Wali (Wim) hebben een centrum in Duitsland, net ten oosten van Keulen, waar ze workshops en trainingen geven. Beiden zijn senior mentor van het Mentor Teachers Guild of the Dances of Universal Peace (MTG).
Mogelijke activiteiten:
 • Workshops, cursussen, open dagen, introductiedagen
 • Opleiding Dances of Universal Peace volgens de MTG-richtlijnen.
 • Mantrazang uit Oost en West.
 • Sama-avonden (soefipoëzie en zang).
 • Lezingen, workshops of studiegroepen rond de Aramese Jezus, soefisme of soefipoëzie.
 • Astrolopen: lopen op de astrologische archetypen en elementen.
 • Kampen in binnen- en buitenland.
Contact: Ariënne & Wali van der Zwan; Unterbirkholz 757587; Birken-Honigsessen; Duitsland (+49 (0)2294 993 78 41 en www.peaceinmotion.eu)

21 oktober 2016, Maureen Venselaar:
"De Bijna-Dood-Ervaring ontrafeld"
Drs Maureen Venselaar heeft, als BDE-deskundige, auteur, geesteswetenschapper en geestelijk verzorgster, een nieuwe BDE-verklaring ontwikkeld via fysica en astrofysica. Oude en nieuwe kenmerken worden zo verklaard, ook in het licht van wereldbeschouwingen. Naar aanleiding van haar werk en praktijkervaring is zij de detailstudie begonnen naar de BDE en het leven na de dood in relatie tot de natuurwetenschap en levensbeschouwing. Deze studie is gepubliceerd in de USA bij The Institute of Noetic Sciences en The Near Death Experience Research Foundation en in NL bij de TU Delft (sg), en in het boek "De (bijna) dood ontrafeld"(24,95).
Zij neemt haar toehoorders stap voor stap mee op een wonderlijke 'laatste reis' aan de hand van de geheel nieuwe en unieke verklaring van de bijna-doodervaring (afgewisseld met fragmenten uit concrete ervaringsverhalen) en men krijgt intens troostvolle en prachtige vergezichten aangereikt over het leven na de dood en een schitterende liefdevolle hemel waar iedereen zijn eindbestemming vindt, en ook zijn eerder overleden dierbaren terug zal zien.
De bijna-doodervaring (BDE) is een indrukwekkende ervaring op de grens van leven en dood. Mensen ervaren - nadat alles zwart geworden is voor de ogen en ze bewusteloos zijn geraakt - dat ze uit hun fysieke lichaam gaan, bewust blijven, een lichaam krijgen van puur lichtenergie en met een enorme snelheid door een tunnel gaan langs maan en sterren naar een andere werkelijkheid van licht en liefde, die lichtjaren ver weg lijkt te zijn. De BDE is zeer ingrijpend en vaak levensveranderend en zo'n 600.000 mensen in Nederland hebben die ervaring gehad.
Tot nu toe werd de BDE of neurologisch verklaard (prof.dr.D.Swaab) of bovennatuurlijk (drs.P.v.Lommel). Deze verklaringen zijn gebaseerd op een dualistisch mens- en wereldbeeld. Zij gaat er echter vanuit dat in werkelijkheid de grenzen tussen de kenbare/fysieke en niet-kenbare/ bovennatuurlijke werkelijkheid, het tijdelijke en eeuwige, verleden heden toekomst, veel minder scherp zijn. Tegen die achtergrond is zij tot een nieuwe BDE-verklaring gekomen. Deze koppelt de BDE ook exclusief aan het leven na de dood. Want dat de BDE dáar inzicht in geeft, daarvan zijn BDE'ers overtuigd: zij hebben zonder enige twijfel iets ervaren van een hemelse werkelijkheid. Er lijkt een nieuw begin te zijn bij het naderen van het einde van dit kenbare leven, en dit inzicht vanuit de BDE sluit prachtig aan bij wat aloude wereldbeschouwingen - zoals het Hindoeïsme, Jodendom, Christendom, de Islam, maar ook die van de Indianen en Aboriginals - al eeuwenlang verkondigen.
Op basis van een tienjarige studie is Venselaar tot dit nieuwe (astro)fysisch verklaringsmodel gekomen. Tevens worden voor het eerst in het wetenschappelijke debat over de BDE, álle kenmerken verklaard, en zijn er nieuwe kenmerken in kaart gebracht (waaronder het zien van een immense 'zandloper' die - opmerkelijk genoeg - door BDE'ers exact hetzelfde wordt omschreven als door astronomen).

16 september 2016, Matthijs van Hilten:
"Heling door herbeleving: praktijk-voorbeelden reïncarnatietherapie".
Matthijs van Hilten (docent reïncarnatie- en regressietherapie) vertelt over de problematische nawerking van vorige levens en hoe deze in het hier & nu kunnen worden geïntegreerd. Hij heeft Sociale Wetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tijdens en na zijn studie nam zijn interesse in “de mens achter de mens” toe. Na omzwervingen heeft dit geresulteerd in het volgen van de opleiding tot reïncarnatietherapeut bij de SRN. Inmiddels heeft hij meer dan 14 jaar een praktijk in regressie- en reïncarnatietherapie en daarnaast is hij sinds 8 jaar docent aan de SRN-opleiding. Naast zijn praktijk is hij actief in het bedrijfsleven op het gebied van sociale zekerheid. De therapie in het kort:
Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met problemen. Die kunnen zich voordoen op emotioneel, lichamelijk en/of mentaal niveau. De regressie- en reïncarnatietherapeut vraagt goed door op de klacht en maakt de rode draad ervan in iemands leven zichtbaar. Je zou ook kunnen zeggen dat deze inzicht geeft in de thematiek waar de cliënt tijdens zijn leven regelmatig tegenaan blijkt te lopen.
Vervolgens brengt de therapeut hem of haar terug naar de ervaringen in het verleden die de thematiek deden ontstaan. Diens onderbewuste selecteert zelf de ervaringen die het sterkst met de problematiek van nu verbonden zijn en waaraan gewerkt moet worden. De ervaring is gemakkelijk toegankelijk omdat wordt gewerkt met ervaringen die nog niet “af” zijn en voor het onderbewuste dus nog deels in het hier en nu aanwezig lijken te zijn. Het maakt niet uit hoelang geleden ze plaatsvonden, dat kan gisteren zijn, tien jaar geleden, in de jeugd, tijdens de geboorte/zwangerschap of tijdens vorige levens. Het gaat erom dat de cliënt de ervaring(en) zodanig “herbeleeft” dat deze de onverwerkte elementen ervan op emotioneel, lichamelijk, mentaal en spiritueel/energetisch niveau alsnog worden verwerkt. Tenslotte gaat de aandacht naar goede afronding en integratie van de ervaring. Door deze vorm van bewustwording wordt de nawerking van een traumatische ervaring opgeheven en kan de kwaliteit van leven in het hier & nu worden verbeterd.
Tijdens de therapie werken we met trance. Alles wat we in het verleden ervaren hebben, kunnen we in trance opnieuw ervaren. Trance is een heel natuurlijk verschijnsel en ontstaat vanzelf door je te concentreren. Je kunt het vergelijken met het kijken naar bijvoorbeeld een boeiende film: je leeft mee in de film, maar je weet tegelijkertijd ook waar je zit te kijken. Er is een zogenaamd ‘elliptisch bewustzijn’ aanwezig. Door dit dubbele bewustzijn kun je goed ontdekken hoe die vroegere ervaring tot op dit moment heeft doorgewerkt en hoe de nawerking ervan kan worden beëindigd.

20 mei 2016, John van Schaik:
"Een ontmoeting met Jezus in Christendom en Islam".
John van Schaik (auteur en oud-hoofdredacteur Bres) laat zien hoe in beide godsdiensten de figuur Jezus een belangrijke plaats inneemt. Kan er in oorsprong sprake zijn van een gezamenlijke traditie? John van Schaik (1956) begon zijn werkzaam leven als boerenknecht. Na de middelbare land- en tuinbouwschool werkte hij 15 jaar in de verslavingszorg; aanvankelijk als therapeutisch tuinmedewerker, daarna persoonlijk begeleider en vervolgens coördinator. In 1987 begon hij aan de studie middeleeuwse geschiedenis. In 1992 studeerde hij af in Utrecht en Antwerpen op de middeleeuwse mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381). John onderzocht wat de plaats en functie is van het verstand in de mystieke weg. Na deze studie richtte hij Ruusbroec-Symposia op, een commercieel bureau voor het organiseren van symposia en congressen ten behoeve van organisaties en bedrijven die een spiritueel mission statement willen presenteren. Al snel groeide dit uit tot een bedrijfje met vier medewerkers. Na vijf jaar werd Ruusbroec-Symposia overgenomen door Stichting de Reehorst (de Vrije Hogeschool). John werkte mee aan de reorganisatie van de Reehorst, van een Vrije Hogeschool naar een Antropia, Cultuur & Congrescentrum. Ondertussen was John in 1994 begonnen met een promotie-onderzoek naar het godsbeeld van de antieke manicheeërs en de middeleeuwse katharen. In 2004 rondde hij deze promotie af.
Het in 1994 door hem en anderen opgerichte Origenes-Instituut kreeg als doelstelling de dialoog te bevorderen tussen het zogenaamde kerkelijke of traditionele christendom en het zogenaamde esoterische christendom. Volgens dit instituut zijn het kerkelijke en het esoterische christendom twee zijden van dezelfde medaille die elkaar doorheen de geschiedenis hebben bevrucht en verketterd. Het boek met de titel van de lezing is geschreven door twee auteurs. De ene, John van Schaik, is directeur van het Origenes Instituut en oud- hoofdredacteur van het tijdschrift BRES, dat voor veel mensen bekend is als de spreekbuis van de New Age beweging. John heeft BRES omgevormd tot een tijdschrift voor religie, wetenschap en gnosis en heeft vele publicaties op zijn naam staan over verschillende aspecten van het esoterische christendom, de Katharen, het manicheïsme, de christelijke mystiek en Maria Magdalena.
De andere auteur, Seyed Azmayesh, is een soefimeester die geautoriseerd is om de weg van het soefisme, of, zoals hij het noemt, ‘het pad van de substantiële ontwikkeling’ uit te dragen. Beide auteurs geven lezingen en publiceren boeken en artikelen. Ze bestrijden en stellen het bijgeloof en fanatisme aan de kaak. Hun missie is om door middel van onderzoek de mystieke eenheid aan te tonen. Zie ook de website: www.johnvanschaik.be
15 april 2016, David Nieuwejaers:
"Theo-Sophia: het hart van de esoterische traditie".
David Nieuwejaers (David Roef) bestudeert antieke en moderne theosofie, de westerse mystiek en de joods-christelijke wijsheidstraditie. Vanuit deze inspiratie bespreekt hij de ‘Goddelijke Wijsheid’. David Nieuwejaers (voorheen Roef) begon zijn studies in het esoterische en mystieke denken ongeveer 25 jaar geleden binnen de moderne theosofische beweging. Zo was hij lange tijd werkzaam binnen de Geünieerde Loge van Theosofen en The European School of Theosophy. De laatste jaren voelt hij zich vooral verbonden met de westerse mystiek en de joods-christelijke wijsheidstraditie. Vanuit deze inspiratie geeft hij ook regelmatig lezingen. Professioneel is hij werkzaam als universitair docent strafrecht aan de Universiteit Maastricht. In onze tijd wordt bij het woord ‘theosofie’ vaak uitsluitend gedacht aan het esoterische stelsel dat eind 19e eeuw door mevrouw Blavatsky werd onderwezen en dat duidelijk oosters is gekleurd. Maar zoals zij zelf regelmatig benadrukt, is theosofie van alle tijden en culturen. Theosofie betekent letterlijk ‘goddelijke wijsheid’ en heeft in feite twee wezenlijke betekenissen.
In haar zuiver abstracte betekenis is theosofie de wijsheid van de Logos, het goddelijke woord - het eeuwig goede, ware en schone dat aan de kosmos ten grondslag ligt. Deze meta-historische theosophia vormt de transcendente bron van alle religies en wordt vaak aangeduid als sophia perennis, eeuwige wijsheid, sanatana dharma en de primordiale of esoterische traditie. Deze goddelijke Sophia, vaak door mystici ervaren als het vrouwelijke en moederlijke aspect van de godheid, zou echter niet kenbaar zijn indien zij zich niet op aarde, via het menselijke woord, zou openbaren. Legendarische figuren zoals Hermes Trismegistus, Boeddha en Christus worden dan ook beschouwd als belichamingen van deze wijsheid.
In haar concrete betekenis vormt theosofie daarom het totaal van die goddelijke wijsheid die aan de mens is toebedeeld. Theosofie staat dan voor de esoterische en mystieke stroming in een religieuze traditie. In die zin kunnen we b.v. spreken over de neo-platoonse en christelijke theosofie, of over de theosofie van de islam (soefisme) en de joden (kabbalah). Hoewel al deze ‘theosofieën’ niet hetzelfde zijn, is er toch een sterke familiegelijkenis; zij vormen even zoveel authentieke openbaringen van de goddelijke wijsheid. Deze verscheidenheid is van grote waarde, want zo kan ieder mens een weg volgen die goed bij hem of haar past. In deze lezing staan we daarom in het bijzonder stil bij de traditionele christelijke theosofie, zoals deze kan worden teruggevonden in de werken van figuren als Boehme, Saint-Martin, Eckhartshausen, Swedenborg en andere westerse mystici.

18 maart 2016, Joke Vermeulen:
"Euthanasie van uit Theosofisch perspectief".
Joke Vermeulen (Theosofisch Genootschap Point Loma) bekijkt euthanasie vanuit reïncarnatie en het sterven met bewustzijn als centraal begrip. Euthanasie is een onderwerp dat verdient om boven de gebruikelijke discussie te worden uitgetild. Voor- en tegenstanders van euthanasie voeren discussie zonder het 'waarom' van hun standpunt uit te kunnen leggen. En hoe kun je kiezen als je niet weet wat er gebeurt tijdens het sterven en na de dood? De eeuwenoude Theo-sofia, de gemeenschappelijke kern van alle filosofieën en religies, geeft informatie over de cyclus van leven en dood. Is het niet zinvoller de ideeën van wijzen als Plato en Gautma de Boeddha te overdenken dan die van de gemiddelde Nederlandse politicus?
Wij hopen tijdens de lezing de blik te verruimen, van de vraag "Heeft mijn leven nog wel zin?" naar "Wat is de zin van het leven?". En van de gedachte "Voor mij mag het wel over zijn" naar "Is het wel over? Wat staat mij hierna te wachten, wat is mijn toekomst?" De kernvraag is: Maakt euthanasie, letterlijk 'gelukkige dood', inderdaad gelukkig?
Om weldoordacht en onafhankelijk een keuze te kunnen maken, is het goed dit onderzoek te beginnen voordat je wordt geconfronteerd met het eigen sterven of dat van een familielid. Voordat een arts volgens protocol moet vragen: "Wilt u euthanasie, gaan wij de dosis morfine verhogen?" Het is duidelijk dat deze lezing niet het laatste antwoord zal geven, maar een ondersteuning is op de weg naar meer inzicht in leven en dood. Joke Vermeulen is actief lid van het Theosofisch Genootschap Point Loma – Blavatskyhuis in Den Haag. Zie ook haar website: www.stichtingisis.org

19 februari 2016, Avani van Leeuwe:
"De Vier Winden der Verandering".
Avani van Leeuwe (arts en auteur) vertelt over zijn trainingen in ‘Het Pad van de Vier Winden’ en de vijf grote elementen in de wereld van de levende energie. Het leven is een wonderbaarlijke reis. Wanneer wij onze ogen wijd openen zijn we volgens ons klaar wakker en “zien” we de werkelijke wereld. Wanneer wij onze ogen half open en gesluierd houden dan nemen wij op een hele andere manier waar. Dan krijgt alles een minder scherpe begrenzing en wordt de gehele schepping een levende realiteit.
Het mooie is dat dan als vanzelf een diepe liefde opwelt als een glimlach in ons hart en wij tot een diep begrip komen van alles om ons heen: de mineralen, het plantenvolk, de bomen, de reptiel wezens, de dieren, de vogels en de dieren met vinnen, de aarde, de zon, de maan, de planeten, de sterren, het hart van onze Melkweg, de zichtbare en de onzichtbare werelden. Alles wordt magisch en we beleven en herinneren ons de wereld van de levende energie. Wij komen thuis in ons Zelf.
Deze lezing neemt u mee op reis en leert u over de vier winden, de vijf grote elementen en de wereld van de levende energie. Zij helpt u de illusie van de zintuigen en het fysieke lichaam te overstijgen en het naakte leven liefdevol te omarmen en het leven te ervaren en te spelen als een heilig spel. Laten wij de liefde en wijsheid tijdens deze lezing met elkaar delen en ons verbinden met de natuur, zodat wij onze bestemming als hoeders van de aarde en mede creatoren van de schepping verwerkelijken en wij samen het paradijs op aard kunnen creëren.
Avani van Leeuwe heeft gewerkt als arts, sjamaan en heler. Hij heeft 10 jaar lang zijn leven gewijd aan het Pad van de Vier Winden en veel training hierin gegeven. Tijdens de lezing integreert hij hoofd, hart en buik van de verschillende tradities in het hart en de ziel van een nieuw potentieel. Avani is schrijver van het boek: Het Heilige Pad van de leider.

15 januari 2016, Paul Smit:
"Verlichting voor luie mensen."
Paul Smit (filosoof en cabaretier) laat je lachen en zet je aan het denken. Hij brengt non-dualiteit of ‘Advaita’, een eeuwenoude Indiase stroming die zegt: ‘Het leven bestuurt jou en niet andersom.’ Hij confronteert je met ideeën die je wereld op z’n kop kunnen zetten. Hij verspreidt met veel enthousiasme de leer van non-dualiteit, ook wel advaita genoemd, een eeuwenoude Indiase stroming die beroemde aanhangers kent als Albert Einstein en Eckhart Tolle. Nondualiteit draait om één inzicht: het leven bestuurt jou in plaats van andersom - zoals we geneigd zijn te denken. Paul Smit: ‘Als je dat inziet, ervaar je het leven als veel lichter’.
Het lijkt alsof je een IKje bent met een vrije wil, die het leven in goede banen moet zien te leiden en die zijn of haar zelfbeeld in stand moet houden. Dit idee zorgt voor veel stress, frustratie en lijden. Nondualiteit verwijst naar het idee dat alles één is en dat alles simpelweg aan het gebeuren is.
Filosoof en cabaretier Paul Smit is een van de meest gevraagde sprekers voor het bedrijfsleven. Hij combineert humor en inhoud en speelt in op de processen die er binnen een organisatie spelen. Hij studeerde af op de ‘evolutie van het menselijk bewustzijn’ en schreef onder anderen de boeken ‘Praten over bewustzijn’, ‘Nondualiteit voor managers’, ‘Verlichting voor luie mensen’, ‘Verlichting in de liefde’ en maakte de film ‘Alles over niets’.
Zie ook zijn website: www.paulsmit.nu

20 november 2015, Bert Janssen:
"Merlijns Magie, Graancirkels en The Boy who saw True."
Bert Janssen (onderzoeker en auteur) ontrafelde de geometrische samenhang tussen graancirkels. Hij verklaart de samenhang tussen en de bijzondere krachten van graancirkels. Met J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, L. Caroll en A. Einstein opent hij de deur naar Merlijns Magische Wereld. Vanaf zijn eerste kennismaking met graancirkels werd hij diep door het fenomeen geraakt. Pas veel later besefte hij waarom. Stukje bij beetje realiseerde hij zich dat het fenomeen graancirkels het perfecte voorbeeld is van een mysterie dat ieder aspect weerspiegelt van diegene die het bestudeert. Dit blijkt onder andere uit zijn initiële verbijstering over graancirkels en de vele vragen die hij had. Na een staat van verwondering waarin hij verkeerde groeide er jaren later een innerlijk besef dat het mysterie veel groter is dan hij zich tot dan toe realiseerde en dat hij slechts een eerste laagje had afgepeld.
Alle stadia van - verwonderen, analyseren, onderwijzen, innerlijk weten - vertellen weinig over het fenomeen, maar veel meer over hem. Terwijl hij door deze verschillende fasen ging, veranderde het fenomeen op geen enkele wijze. Het spiegelde slechts de staat waarin hij verkeerde. Op een bepaalde manier observeerde hij zichzelf!
Quantum fysica stelt dat de waarnemer de uitkomst beïnvloed van hetgeen hij of zij waarneemt. Sjamanen zeggen dat het mogelijk is te zien wat je beschrijft, in plaats van te beschrijven wat je ziet. In de wereld waarin wij leven blijkt niets te zijn zoals het lijkt te zijn.
Zijn opmerkelijke en 'out-of-the-box' observaties met betrekking tot graancirkels en geometrie, Gotische Kathedralen en de Grote Piramide, sjamanisme en krachtplaatsen, en observaties in het quantumveld van wetenschap, hebben zijn perceptie van de werkelijkheid blijvend gewijzigd. Remote viewing, shamanic seeing en vooral MetaTracking, hebben hem hierbij telkens weer enorm geholpen.
Bert Janssen heeft over de hele wereld voor duizenden mensen opgetreden. Zijn manier van presenteren en het explosieve karakter van zijn materiaal galmt telkenmale nog dagen en weken na. Hij keert zijn toehoorders binnenstebuiten en ondersteboven.

16 oktober 2015, Coen Vermeeren:
"Ufo’s bestaan gewoon. Denken we dan ook aan buitenaardse levensvormen?" 
Coen Vermeeren (lucht- en ruimtevaarttechniek en Studium Generale TU Delft) baseert zich in zijn boek “Ufo’s bestaan gewoon” op vele getuigenissen van waarnemingen en pleit voor serieus onderzoek. Hij werkt als Lucht- en Ruimtevaarttechnicus aan de technische universiteit Delft. Hij is tevens hoofd van het Studium Generale, de afdeling van de universiteit, die de studenten een brede algemene kennis wil meegeven. In dat kader organiseert hij lezingen over wereldwijde onderwerpen.
Toen hij in aanraking kwam met de ervaringen van mensen met zogenoemde ‘Ufo’s’ (Unidentified flying objects) deed hij daar uitgebreid onderzoek naar en stelde een boek samen van zijn bevindingen. In “Ufo’s bestaan gewoon” (2013) geeft hij een uitgebreide opsomming van waarnemingen van piloten, astronauten, luchtverkeersleiders, militairen en wetenschappers. Hij pleit voor meer openheid, bij regeringen en wetenschappers, en de wil om serieus onderzoek te doen naar deze fenomenen.
Veel regeringen hebben protocollen (sinds de jaren 1950-1960) om deze feiten en ervaringen weg te houden van het publiek of ze te bagatelliseren. Het argument is dat ze bang zijn dat de bevolking in paniek raakt of dat andere landen (lees Rusland) de informatie zal misbruiken. Het is een taboe-onderwerp geworden. Bovendien heeft Hollywood ons bang gemaakt voor de bezoeken van ‘aliens’, die echter waarschijnlijk vooral vredelievende bedoelingen hebben.
Een aantal presidenten van Amerika hebben tevergeefs geprobeerd inzage te krijgen in de dossiers van de NASA (National Aeronautics and Space Administration, onafhankelijk agentschap van de federale overheid in de Verenigde Staten), verantwoordelijk voor het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. De presidenten Reagan en Carter hebben uiteindelijk openlijk gesproken over hun bijzondere persoonlijke ufo-waarnemingen.
Het boek heeft veel reacties opgeroepen. Coen Vermeeren zal ons in zijn lezing ongetwijfeld over bijpraten over hoe de zaken er nu voor staan.
Kijk ook eens op de website: www.coenvermeeren.nl

18 september 2015, Jan Peter de Jong:
"Oude beschavingen in Peru in relatie tot het werk van H.P. Blavatsky". 
Jan Peter de Jong (universiteit Wageningen) is geïnteresseerd in mysteries van oude beschavingen o.a. in Peru. Met Alfredo Gamarra en H.P. Blavatsky komt hij tot zijn “Kosmologie van de Drie Werelden”.Jan Peter de Jong studeerde landbouw en milieukunde in Wageningen en raakte geïnteresseerd in de effecten van landbouwprojecten op het ecologische en sociale evenwicht van een leefgemeenschap. Om praktijk op te doen werkte hij onder meer in Peru. Daar maakte hij kennis met oude bouwwerken, toegeschreven aan de Inca’s, en raakte hij geïnteresseerd in de geschiedenis en de theorieën over het ontstaan van onder andere de Machu Picchu. Op basis van de theorie van de Peruaan Alfredo Gamarra komt hij met een theorie dat de gebouwen mogelijk veel ouder zijn. De zwaartekracht op aarde zou zijn toegenomen doordat de afstand tot de zon in de loop van de tijd groter is geworden (van 225-260-365 dagen). Dat heeft gevolgen gehad voor de eigenschappen van onder andere de materialen. Mogelijk zou dat de verschillende bouwstijlen kunnen verklaren. Om die theorie te volgen moest hij de lineaire ontwikkeling van de menselijke evolutie loslaten en kwam terecht bij aannames, die hij ook in de theosofie van H.P. Blavatsky terugvond: Een cyclische ontwikkeling van de mensheid. Kortom mensheden, die komen en gaan en er heel verschillend uit kunnen zien. Met ander woorden: een nieuwe kosmologie. Er is nog veel te onderzoeken.
Jan Peter de Jong komt in relatie met de theorie van de drie verschillende werelden van Alfredo Gamarra tot “De Kosmologie van de drie werelden” en komt tot de volgende stellingen:
 • Er zijn drie verschillende stijlen te ontdekken in de bouwwerken rondom Cusco (Peru), die lijken te duiden op drie verschillende beschavingen.
 • De vormverschillen van de onderscheiden drie bouwstijlen/beschavingen zijn mogelijk gebaseerd op de toename van de zwaartekracht in de tijd.
 • De stenen lijken ooit makkelijker vervormbaar geweest te zijn. De ‘verglazing’ is met behulp van een ons onbekende techniek gedaan.
 • Bij andere oude culturen in andere werelddelen komt soortgelijke diversiteit in vormgeving voor, zoals in Egypte, India en Griekenland.
Jan Peter de Jong zal ons meer vertellen over deze baanbrekende theorieën. Bezoek ook eens zijn website: www.ancient-mysteries-explained.com

15 mei 2015, Willem Glaudemans:
"Leven met wonderen".
Willem Glaudemans is eindredacteur van de Nederlandse vertaling van ‘’Een cursus in wonderen” en medevertaler van de “Nag Hammadi-geschriften”. Hij is dichter en auteur van diverse boeken, waaronder de trilogie: ”Boek van vergeving”, “Boek van het eeuwige leven” en “Boek van de levensmissie”. Zijn laatste boek is “De reis van de ziel”. Het herkennen van je innerlijke leiding, zou je het motto kunnen noemen. Iedereen heeft bepaalde eigenschappen en karaktertrekken, die bijdragen aan je eigen leven en de wereld om je heen. Tijdens het leven maak je en reis. Je ontwikkelt jezelf en ontdekt steeds meer dingen, waardoor je dichter bij jezelf komt. Door deze ‘schat’ te delen verrijk je jezelf en anderen. Hij is in staat in begrijpelijke taal lastige onderwerpen als leven en sterven, de levenschouw en de levensmissie uit te leggen. Hij moedigt je aan met levensvragen aan de slag te gaan omdat het je rust in hart en hoofd geeft. Je leert thema’s en patronen herkennen en de dingen waar je echt enthousiast van wordt duidelijker zien. Je ontdekt je talenten die je vervolgens in kunt zetten om je eigen missie te vervullen. Durven wij buiten de gebaande paden te gaan en te ‘Leven met wonderen’?

17 april 2015, Marijke op ten Noort:
"Eenheid in verscheidenheid, de weg voorwaarts voor de mensheid".
Marijke op ten Noort is ruim dertig jaar student Oude Wijsheid en is betrokken bij Share Nederland. Zij verbindt esoterische kennis over het doel van de ziel met samen delen en sociale rechtvaardigheid. Als een geïnspireerd medewerker van de stichting Share Nederland, informeert zij het publiek over het verband tussen de bijzondere gebeurtenissen in de wereld en de komst van de Wereldleraar. Esoterische kennis over het doel van de Ziel, de rol van meditatie en de vijf grote inwijdingen zijn in haar lezingen onlosmakelijk verbonden met het belang van samen delen, sociale rechtvaardigheid en met de betekenis van graancirkels en de vele UFO-waarnemingen. De mensheid staat op een tweesprong: Voorwaarts gaan en een schitterende nieuwe beschaving scheppen, waarin iedereen vrij is en sociale rechtvaardigheid heerst, of … doorgaan op de oude weg van verdeeldheid en wedijver en het einde zien van het leven op planeet aarde. Van achter de schermen hebben de Meesters van Wijsheid, tijdperk na tijdperk, alle grote menselijke verrichtingen geïnspireerd. Nu, voor het eerst sinds 98.000 jaar treden de Meesters naar voren om openlijk in ons midden te leven en ons bij te staan bij de grootste uitdaging aller tijden. De Meesters zullen ons tonen dat het pad voorwaarts voor ons allen ligt in het ervaren van wezenlijke eenheid zonder daarvoor onze, even wezenlijke, verscheidenheid op te offeren. Zij zullen ons laten inzien dat alle volkeren elkaars broeder zijn en dat de weg naar een rechtvaardige samenleving leidt naar het eerlijk delen van al onze gezamenlijke hulpbronnen als de enige weg voorwaarts naar vrede.

20 maart 2015, Eric Bruijnis:
"Bijna-dood-ervaringen en ervaringen van mystici".
Eric Bruijnis is psycholoog en theoloog. Hij stelt de vraag: “Zijn de ervaringen van een BDE en mystieke ervaringen (o.a. Lorber, Swedenborg) vergelijkbaar?” De Bijna-dood-ervaringen, die tegenwoordig zo sterk in de belangstelling staan, hebben een aantal kenmerken gemeen met de mystieke ervaring, zoals bekend van mystici door de eeuwen heen. Studie in het werk van Swedenborg (1688-1722) en Lorber (1800-1864) geeft een vrij goed beeld hoe gestorvenen functioneren in de onzichtbare wereld. Mensen die een BDE hebben gehad beschrijven hoe ze snel en helder kunnen denken en zich voortbewegen. Zo snel als de gedachte. Sommigen vertellen over hun bezoek aan gebieden, waar het licht is en mooi, enkelen vertellen over donkere gebieden. Ook zieners als Swedenborg en Lorber spreken over verschillende gebieden. De stoffelijke zintuigen zien die gebieden niet, maar in het hiernamaals lijkt men te kunnen kijken met ‘geestelijke zintuigen’. Afhankelijk van de mate van geestelijke ontwikkeling is de gestorvene in staat in het hiernamaals te kunnen ‘zien’. Het innerlijk van de mens komt naar buiten en men lijkt steeds meer waar te kunnen nemen zoals mensen innerlijk zijn. Mensen met een BDE hebben vooral positieve ervaringen. Ervaringen van gestorvenen, zoals door mystici gezien, variëren onderling sterk maar kunnen, indien duister, in de loop van de tijd ten goede veranderen.

20 februari 2015, Kees Voorhoeve:
"Soefisme en de mystieke omkering".
Kees Voorhoeve is docent filosofie en zingeving. Hij belicht de mystieke stroming van de Islam, die gericht is op het “wakker worden” van de ziel. Hij heeft verschillende studies gevolgd bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond en hij beoefent al jaren meditatie binnen de Tibetaans boeddhistische traditie. Daarnaast is betrokken bij studie- en meditatiegroepen binnen de Joods-Christelijke context en geeft hij cursussen over filosofie, zingeving, mystiek, meditatie en mindfulness. In zijn dagelijkse werkzaamheden is hij verbonden als docent aan de Hogeschool van Amsterdam bij de Opleiding Maatschappelijk Werk. Het soefisme, de mystieke stroming in de islam, heeft tot doel om vanuit de persoonlijkheid wakker te worden voor de ziel. Hierbij speelt het principe van de mystieke omkering een centrale rol. We kunnen leren om onze gehechtheden los te laten en onze pijn om te keren in een bezielde levenshouding. Hoe kunnen we daarbij gedachteconstructies en emotionele reactiepatronen van de persoonlijkheid doorbreken en werkelijke ruimte creëren zodat de ziel in ons hart tot ontplooiing kan komen? Naar aanleiding van traditionele en moderne vormen van soefisme, zal in deze lezing het soefi-pad van de mystieke omkering besproken worden.

16 januari 2015, Han de Wit:
"Boeddhisme als bron van levenskunst".
Han de Wit is psycholoog en een veel gelezen auteur op het gebied van spiritualiteit. Hij is boeddhistisch leraar bij de Shambhala Centra in Nederland. Met zijn “Contemplatieve psychologie” heeft hij een stroming aan de westerse psychologie toegevoegd. Psychologische inzichten zijn in alle religies en spirituele stromingen te vinden. De Contemplatieve psychologie besteed ruime aandacht aan emoties. Emoties zijn het affectieve aspect van ons bewustzijn en ten diepste de drijvende kracht van ons verlangen naar geluk. Al zijn ze nog zo destructief en pijnlijk, ook dan ligt er wijsheid in verborgen.” Wanneer in een samenleving spirituele benaderingen van het menselijk bestaan naar de achtergrond gedrongen worden, dan gaat ook het inzicht verloren in hoe om te gaan met de problematische realiteiten van het menselijk bestaan. Hoe om te gaan met geboorte, ziekte, ouderdom, dood, tegenspoed en de onbeheersbaarheid van het bestaan. Met deze realiteiten heeft ieder mens te maken, gezond of niet, neurotisch of niet, verlicht of niet. Er ontstaat een collectieve en individuele afkeer van menselijk lijden, dat aantoonbaar leidt tot geestelijk lijden: ‘Waarom ik?’ ‘Waarom wij?’ In onze westerse cultuur lijkt de psychotherapie de enige discipline geworden, die zich richt op de menselijke geest en het menselijk welzijn. Hierdoor ontstaat gemakkelijk de indruk dat het ‘neurotisch lijden’ waar de psychotherapie zich vooral op richt, ook existentiële problemen kan aanpakken. Ook psychotherapeuten voelen dit en zullen proberen existentiële problemen (gericht op het welzijn van het individu) en een spirituele benadering (gericht op het welzijn van de samenleving) bij hun werk te betrekken. We zien dan ook een toenemende belangstelling, vooral onder psychotherapeuten, voor spirituele tradities en de psychologische inzichten die daarin te vinden zijn. Opvallend is dat de spirituele visie en de beoefening van het Boeddhisme (de leer van Buddha) sterk in de belangstelling staat. Wat is daar de reden van?

21 november 2014, Ronald Engelse:
"De Siva Sutra's en het geheim van zelfrealisatie".
Ronald Engelse is van oorsprong bioloog en al veertig jaar student Oude Wijsheid. Als vertaler van de “Siva Sutra’s” spreekt hij over “Zelfrealisatie” en “Hoogste Werkelijkheid”, uit Hindoeïstisch India. Hij heeft uit het Engels een nieuwe vertaling gemaakt van I.K. Taimni's “De Siva Sutra’s” of “De Hoogste Werkelijkheid” en hoe deze te realiseren. De Siva-Sutra behoort tot de school van het Kasmir Saivisme. De filosofie erachter is gebaseerd op het bestaan van een Allerhoogste Werkelijkheid die zich manifesteert als het gehele universum. Elke Monade (geestelijk beginsel) is daarin een afzonderlijk centrum van bewustzijn en kracht, en bezit in zichzelf in potentiële vorm in die realiteit Universeel Bewustzijn en Kracht (Siva en Sakti). De drie afdelingen in dit boek behandelen de ontvouwing van Bewustzijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn (Siva), goddelijke Kracht (Sakti) en de Monade (Anu). Het geheim van Zelfrealisatie (I.K. Taimni) is een studie van een Sanskriet tekst uit de elfde eeuw. Het is een samenvatting van de non-dualistische leringen van dezelfde filosofische school als de Siva-Sutra’s, noodzakelijk voor voortgang op het spirituele pad. Dr. Taimni vermijdt de technische termen in de originele tekst en leidt de lezer naar het begrijpen van de verhelderende waarheden zoals die vanuit een theosofisch standpunt worden weergegeven.

17 oktober 2014, Frans Schepens:
"Bijna-dood-ervaringen en theosofie"
Frans Schepens is voorzitter van het Theosofisch Genootschap H.P. Blavatsky te R’dam. Hij plaatst de BDE in het perspectief van eeuwenoude esoterische wijsbegeerte (gericht op innerlijke groei). In het reanimatietijdperk, waarin wij zijn beland, komen wij in aanraking met de fascinerende wereld van de bijna-dood-ervaringen. Een stroom van boeken en internetdocumentaires overspoelt de wereld. Meestal zijn dit puur wetenschappelijke benaderingen van dit onderwerp. Er bestaat echter een link, een invalshoek, naar deze ervaringen, die in de gewone media over het hoofd wordt gezien. De link, met de Gupta Vidyâ; de esoterische wijsbegeerte plaatst deze gebeurtenissen in een breder perspectief. De esoterische wijsbegeerte, is het erfdeel van alle volkeren in de wereld. Zij is zo oud als de mensheid. Deze moeten wij niet verwarren met de westerse filosofie, die slechts op het verstandelijke gericht is. Wij zijn veel meer, dan alleen een verstand. ‘In deze eeuw van onlogisch materialisme is alleen de esoterische filosofie erop berekend, om de herhaalde aanvallen te weerstaan, op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is, in zijn innerlijke geestelijke leven’ (Vrij vertaald uit de Inleiding van De Geheime Leer (1:2-28)).

19 september 2014, Lydia Haaksman:
"Hebben wij gidsen?". Als vervangster van Harrold van de Weerd heeft Lydia de lezing gegeven over dit onderwerp!
Lydia is heldervoelend, helderhorend en helderziend. Zij vertelt over haar werk en wat ze zoal waarneemt. Een korte impressie van deze avond. Naast ons ziet ze bijvoorbeeld onze gidsen. Deze verschijnen voor haar in de aura van de personen tegenover haar. Niet als een duidelijk beeld, maar meer als een vage schim. Eigenlijk zijn er twee gidsen, vertelt ze, één voor de ziel en één voor de geest. De ziel is je hogere ik en je geest is “het verstand” van de ziel. De geest is eigenlijk het werktuig om ervoor te zorgen dat de ziel ervaart wat het nodig heeft. Tijdens haar werk concentreert zij zich op de persoon, die haar een vraag stelt. Ze hoort en ziet antwoorden in geluid en in beelden. Deze interpreteert ze dan met hulp van haar eigen gidsen, die haar altijd begeleiden. Ze probeert mensen, die vragen hebben over hun leven, te helpen. Ze doet haar werk het liefst in het licht, ze houdt niet van het schemerlicht, zoals dat vroeger bij ‘seances’ gebruikelijk was. Wat ze doet hoeft niet verborgen te blijven. Het is een talent dat iedereen in principe heeft, maar bij de meesten van ons (nog) niet ontwikkeld is. Lydia sprak ons die avond openhartig en direct toe. Ze vertelde over de bijzondere ervaringen die ze al heel jong had. Als kind vond ze het heel gewoon en dacht dat alle mensen zulke ervaringen hadden. Toen ze haar ervaringen met haar omgeving deelde merkte ze dat dit niet zo was. Bovendien bleek dat mensen in haar omgeving er moeite mee had dat ze anders was dan andere kinderen, omdat zij uitspraken deed die zij niet kon weten over de ander. Zij heeft daar veel last van gehad. Maar nu gelukkig niet meer. Met als aardse begeleider, heeft zij veel ervaring opgedaan en de praktijk was en is nog steeds haar grootste leerschool. Zo heeft ze geleerd met haar gaven/talenten om te gaan en gaf zij ook antwoord op vragen van de aanwezigen, zoals: Wie is mijn gids? Van diverse aanwezigen noemde Lydia de gids bij naam en vertelde daarbij dat je niet je hele leven dezelfde gids behoeft te hebben. Het kan zijn dat je gids tijdens je leven wisselt.
- Waarom is mijn leven zo moeilijk?
We leven omdat we een overeenkomst om te leven zijn aangegaan. Een soort afspraak om bepaalde dingen te leren, te ontdekken en ernaar te handelen. De bedoeling van een leven is voor een ieder verschillend. Het is belangrijk om vorm te geven aan wat jouw ziel nodig heeft in dit leven. Juist door vormgeving van wat je werkelijk innerlijk voelt (met je hart) groeit je ziel. Hiervoor moeten wel goed luisteren naar deze innerlijke stem en niet naar de aardse stem (het verstand). Het is vaak heel lastig om hierin een onderscheid te maken! Dit is de reden voor onze ziel om op aarde te leven en dus ervaringen op te doen. Door de keuzes die we maken tijdens het leven raakt onze persoonlijkheid ook beschadigd. De ziel accepteert, de geest handelt. De persoonlijkheid is de materiële vormgeving van ziel en geest. En juist die persoonlijkheid kan een ego ontwikkelen waardoor de innerlijke stem niet altijd hoorbaar is. De moeilijke en minder moeilijke dingen gebeuren opdat we leren ermee om te gaan. We moeten er mee aan de slag. Als je ‘bij de pakken neer zit’ kom je niet verder. Het is een levenskunst om van een afstandje naar de moeilijkheden te kijken. Dan lijken ze iets minder erg en kan de pijn wat minder worden (... te relativeren). Je hoeft niet alles wat je overkomt of wat andere mensen je aandoen, te accepteren. Je mag best grenzen stellen en zeggen: ‘ Ho, tot hier en niet verder’. We hebben altijd een eigen wil, die ons door middel van onze intuïtie richting geeft. Door alle tijden heen zijn er altijd mensen geweest die anderen mensen wilden helpen in de ontwikkeling...... Jezus, Mohammed, Boedha en andere profeten. Ook minder bekend; Ghandi, Josef Rulof, mevrouw Mulder Schalekamp, Carl Spall en nog velen meer over de hele wereld. Lydia heeft bewondering voor alle grote en kleine namen op het spirituele vlak. Door alle tijden heen. Iedere tijd heeft zijn Helpers gekregen en iedere tijd zal zijn Helpers hebben. Zo zijn er altijd Gidsen om je heen, ook de aardse. Zelf zijn we ook een Gids voor anderen. Vaak zonder dat we er ons dit bewust zijn kunnen ook wij een helpende hand reiken.

16 mei 2014, Sabine van Osta:
"De drie grondbeginselen van de Theosofie: ruimte, duur en beweging".
Sabine Van Osta zoekt, als actief lid van de Belgische Theosofische Vereniging, constant weer het evenwicht tussen theorie en praktijk. Toetssteen hierbij is de kritische benadering van de eigen ervaring van het dagelijks leven.

18 april 2014, David Roef:
"Het Heilige Huwelijk tussen Geest en Ziel".
David Roef bestudeert ruim 25 jaar de antieke en moderne theosophia. Hij is aangesloten bij de Geünieerde Loge van Theosofen en is mede-organisator van de European School of Theosophy.

21 maart 2014, Loes Moreno:
"Het Ganzenbord als pelgrimsroute".
Een speelse tocht door leven en dood. Loes Moreno is lid van het hoofdbestuur van de TVN.

21 februari 2014, Arthur Kooyman:
"Eén van de pijlers van het Hindoeïsme: Mahabharata".
Arthur Kooyman studeerde Nederlands en filosofie en maakt gedichten. In opdracht van de Organisatie Hindoe Media (OHM) vertaalde hij in 2012 het heldendicht de Mahabharata.

17 januari 2014, Els Rijneker:
"De stem van de Stilte".
De meest mystieke tekst van H.P. Balvatsky. Els Rijneker is logopedist. De mystieke taal van de Stem van de Stilte heeft haar bijzondere belangstelling. Tevens is zij landelijk voorzitter van de TVN.

15 november 2013, Herman C. Vermeulen:
"Heilige feesten en mythen".
De oorsprong van grote feesten in onze cultuur hebben een diepere achtergrond dan we vaak denken. Herman Vermeulen werkt voor de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA), bestudeert het Buddhisme en leidt het Nederlands Theosofisch Genootschap.

18 oktober 2013, Meerdere sprekers:
"Lichtvoeding (Prana)".
Ervaringen met één van de latente vermogens van de mens. Ook in Nederland zijn er mensen die net als Jasmuheen, leven zonder eten en drinken. Enkelen komen hun persoonlijk verhaal vertellen.

20 september 2013, Ad Rek:
"De geheime leer superkort".
Ad Rek publiceerde in 2013 "De Verzen van mystieke lering". Een Nederlandse versie van de Stanza's van Dhyan, waarin hij de Sanskriet termen vertaalde in het Nederlands.

17 mei 2013, Floris Methorst:
"Alice Bailey".
Zij heeft de ideeën van H.P. Blavatsky nader uitgewerkt. Floris Methorst is voorzitter van de Loge Utrecht en is al vanaf zijn vroege jeugd bezig geweest met de Theosofie.

19 april 2013, Kees Voorhoeve:
"Kabbalah en Theosofie".
Over het herstel van het paradijs. Kees Voorhoeve heeft vele studies gevolgd over Theosofie en Joods-Christelijke mystiek en meditatie beoefend binnen de boeddhistische traditie. Hij geeft cursussen over filosofie, spiritualiteit en meditatie.

15 maart 2013, Hans Gerding:
"Spirituele crisis in therapie en onderzoek".
Een spirituele crisis kan even inspirerend als bedreigend zijn. Sommige aspecten ervan zijn onderzoekbaar en andere niet. Hoe gaan therapeuten en onderzoekers om met de existentiële problematiek waar mensen in een spirituele crisis mee te maken krijgen? Prof. dr. Hans Gerding (emeritus) is als filosoof, onderzoeker en counselor actief in het werkveld van spirituele crisis. Hij is een van de initiatiefnemers tot het oprichten van een 'Spiritual Emergency Network' in Nederland.

15 februari 2013, Donna Kleipool:
Merkaba light; “Waarom leven en creëren vanuit ons hart in plaats vanuit ons hoofd?”
Donna Kleipool legt uit hoe ieder van ons kan leren om vanuit ons hart te leven. Maar hoe doen we dat als ons hart zoveel geleden heeft? Zonder heling van ons hart blijven we vanuit ons hoofd leven en scheppen. Op deze avond kan Donna een tipje van de sluier oplichten, op weg naar eenheid. (zie haar website: www.merkabalight.com)

16 november 2012, Diederik van Rossum:
"Psychosynthese, een psychologie met een ziel"
De mens kan worden beschouwd als een vitale constellatie van geest, ziel en lichaam. Psychosynthese is een educatieve methode die de bewustwording en synthese van deze trias opwekt in lichaam, gevoel, denken en de wil. De spreker raakte als kind vertrouwd met de Theosofie via de ‘Tafelronde’ en heeft zich sinds die tijd betrokken gevoeld bij de theosofie, de vrij katholieke kerk en de vrijmetselarij. Hij is Klinisch psycholoog en oprichter (1985) van het Nederlands Instituut voor Psychosynthese in Utrecht (www.psychosynthese.nl).

19 oktober 2012, Albert Toby:
"Mind Control, van collectieve hersenspoeling naar een open hart".
Een rijk geïllustreerde presentatie, die vele facetten van openlijk verborgen misleiding in het licht van bewustzijn zet. Albert Toby is een regressie-/reincarnatie therapeut. Hij was woordvoerder voor ReOpen 9/11 en won met DitKanNietWaarZijn (DKNWZ) de Frontier Magazine Award 2006. Bij Niburu is hij 2012-Denktanker en vast panellid op de wekelijkse ''Nieuwe Wereld Dialoog'' avonden (zie ook zijn website www. Tobyornottoby.com).

20 april 2012, Martie Velthuis:
"Helende klanken".

Vervolg op de lezing van 21 oktober 2011.
16 maart 2012, Ludwig Pesch:
"Karnatische muziek" uit India.
Tijdens deze mini-workshop kunt u klanken van de "Tambura" langhalsluit verkennen. Volgens Ludwig Pesch is er een muziek waarvan de diepte voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond, toegankelijk is. De zogenaamde "Karnatische muziek uit Zuid-India". (zie zijn website..)
17 februari 2012, Nell van Beers:
"Nicholas Roerich"; Kunstschilder, archeoloog, schrijver en filosoof.
Nell van Beers was vele jaren actief in het bestuur van de Theosofische Vereniging en betrokken bij de organisatie van o.a. kunstseminars. Zij beoefent zelf beeldende kunst en verdiept zich in architectuur en kunstgeschiedenis. Nicholas Roerich maakte een spirituele reis naar Tibet en verbleef er jaren en was een bruggenbouwer tussen Oosterse wijsheid en Westerse kennis.

20 januari 2012, Marian van der Horst:
"De betekenis van een Mandala".
Marian van der Horst houdt zich al vele jaren op allerlei manieren bezig met de betekenis van mandala's. De mandala in het Boeddhisme heeft haar speciale aandacht, omdat deze daarbij op een diepzinnige wijze wordt "gezien". (zie haar Website)

18 november 2011, Pieter Mellema:
"De relatie tussen licht en kleur", de polemiek tussen Goethe en Newton vanuit Theosofisch perspectief bekeken. 
Pieter Mellema is als bioloog/filosoof geïnteresseerd in de relatie tussen spiritualiteit en wetenschap en probeert vanuit theosofisch/antroposofisch perspectief deze twee begrippen nader tot elkaar te brengen. Weinig bekend is dat Goethe evenals Da Vinci beschouwd kan worden als Homo Universalis, de universele mens. Dit komt omdat zijn wetenschappelijke bijdragen tot nu toe in ons huidig wetenschappelijk paradigma moeilijk zijn uit te leggen omdat hij niet dacht in Axioma’s maar in Fenomenen. Alleen kunstenaars kunnen er iets mee, zo lijkt het. Vanuit de Geesteswetenschap is het echter mogelijk, en wel degelijk gebaseerd op waarnemingen als feit, niet op basis van ‘geloof’ een brug te slaan tussen onze huidige wetenschappelijke opvattingen over de relatie tussen licht en kleur en die van Goethe, waaruit vooral in de toekomst zal blijken dat men toch minimaal een groot vraagteken moet zetten bij de idee dat één straal wit licht als een mechanische waaier zou kunnen uitklappen in zeven (of nog veel meer zoals men tegenwoordig denkt) kleuren, wat Goethe’s voornaamste bezwaar was tegen de in zijn tijd opgang makende theorie van Newton’s Optica. Wie de beschikking over een prisma heeft, wordt verzocht deze mee te nemen. Dat zal het plezier in de lezing aanmerkelijk kunnen vergroten voor alle aanwezigen.

21 oktober 2011, Martie Velthuis:
Een interactieve lezing over "Muziek en Mystiek".
Martie Velthuis is muziekdocent en heeft in haar werk steeds gemerkt hoe muziek de mens geestelijk rijker en vrijer maakt. Theosofie is voor haar al lang een ontdekkingstocht, waarin zij bestudeert wat er in vele religies en in de wetenschap over de werking van muziek gezegd wordt.

19 november 2010, Floris Methorst:
"De graaf De Saint Germain".
Onderzoek naar de oorspronkelijke auteurs van Helena Petrovna Blavatsky's werken, een van de oprichters van de Theosofische Vereniging, is zeer schaars. Terecht, want het ging "de meesters" eind 19de eeuw niet om henzelf, maar om een bewustwording bij en een sturing van de mensheid. Toch is onderzoek naar deze levende bron, zij het niet eenvoudig, maar wel relevant. Immers mensen met een werkelijk diep inzicht in menselijke zaken, waar vind je die? Een van hen, de "Graaf de Saint Germain", overigens één van zijn ruim 40 schuilnamen, had een aards mensenbestaan in Europa en is daarin naspeurbaar. Op basis van historisch onderzoek zal Floris Methorst laten zien, hoe moeizaam zijn bestaan, maar ook hoe verreikend zijn invloed was en is.

15 oktober 2010, Wim Leys:
"Leven en het werk van Annie Besant".
Annie Besant (1847 - 1933) was de tweede president van de Theosophical Society van 1907 tot 1933. Voordat ze in 1889 tot de Theosophical Society toetrad was zij actief geweest in maatschappelijk werk en kwam zij op voor de verdrukten. Zij verkeerde in de vrijdenkers - en hervormingsgezinde kringen van die tijd, en ontpopte zich als een begaafd redenaar en schrijver. Zij schreef vele boeken en pamfletten, en was een leraar op het spirituele pad voor duizenden mensen over de gehele wereld. Tijdens deze lezing zal interessant historisch beeldmateriaal worden vertoond.

24 september 2010, Mintze van der Velde:
"Het Elektrisch Universum".
Regelmatig halen grote koppen over recente wetenschappelijke ontdekkingen de voorpagina's van de kranten. Zowel in het groot als in het klein, van astronomie via celbiologie tot deeltjesfysica, worden met fantastisch geavanceerde apparatuur nieuwe ontdekkingen gedaan. Veel classificatiewerk, een belangrijk onderdeel van wetenschappelijk onderzoek, is met duizelingwekkende precisie doorgevoerd. Maar het begrijpen van het 'hoe' en vooral het 'waarom' is wat anders. In deze voordracht belichten we zowel het grote (universum, zonnestelsel, aarde) als het kleine (de cel) vanuit een elektromagnetisch standpunt bezien. Deze visie is niet de hoofdstroom binnen het huidig wetenschappelijk denken, maar is wel zowel veelbelovend als veelomvattend en zeker ook wetenschappelijk gefundeerd door een aantal Nobelprijswinnaars. Zij heeft bovendien een aantal raakvlakken met de Oude Wijsheid. Dr. Mintze van der Velde promoveerde in 1980 in de Theoretische Fysica en werkte sindsdien aan dit onderwerp. Zijn lezing is voorzien van zeer fraai beeldmateriaal.