Archief Lezingen
Openbare lezingen   Toelichting
24 september 2010, Mintze van der Velde:
"Het Elektrisch Universum".
Regelmatig halen grote koppen over recente wetenschappelijke ontdekkingen de voorpagina's van de kranten. Zowel in het groot als in het klein, van astronomie via celbiologie tot deeltjesfysica, worden met fantastisch geavanceerde apparatuur nieuwe ontdekkingen gedaan. Veel classificatiewerk, een belangrijk onderdeel van wetenschappelijk onderzoek, is met duizelingwekkende precisie doorgevoerd. Maar het begrijpen van het 'hoe' en vooral het 'waarom' is wat anders. In deze voordracht belichten we zowel het grote (universum, zonnestelsel, aarde) als het kleine (de cel) vanuit een elektromagnetisch standpunt bezien. Deze visie is niet de hoofdstroom binnen het huidig wetenschappelijk denken, maar is wel zowel veelbelovend als veelomvattend en zeker ook wetenschappelijk gefundeerd door een aantal Nobelprijswinnaars. Zij heeft bovendien een aantal raakvlakken met de Oude Wijsheid. Dr. Mintze van der Velde promoveerde in 1980 in de Theoretische Fysica en werkte sindsdien aan dit onderwerp. Zijn lezing is voorzien van zeer fraai beeldmateriaal.

15 oktober 2010, Wim Leys:
"Leven en het werk van Annie Besant".
Annie Besant (1847 - 1933) was de tweede president van de Theosophical Society van 1907 tot 1933. Voordat ze in 1889 tot de Theosophical Society toetrad was zij actief geweest in maatschappelijk werk en kwam zij op voor de verdrukten. Zij verkeerde in de vrijdenkers - en hervormingsgezinde kringen van die tijd, en ontpopte zich als een begaafd redenaar en schrijver. Zij schreef vele boeken en pamfletten, en was een leraar op het spirituele pad voor duizenden mensen over de gehele wereld. Tijdens deze lezing zal interessant historisch beeldmateriaal worden vertoond.

19 november 2010, Floris Methorst:
"De graaf De Saint Germain".
Onderzoek naar de oorspronkelijke auteurs van Helena Petrovna Blavatsky's werken, een van de oprichters van de Theosofische Vereniging, is zeer schaars. Terecht, want het ging "de meesters" eind 19de eeuw niet om henzelf, maar om een bewustwording bij en een sturing van de mensheid. Toch is onderzoek naar deze levende bron, zij het niet eenvoudig, maar wel relevant. Immers mensen met een werkelijk diep inzicht in menselijke zaken, waar vind je die? Een van hen, de "Graaf de Saint Germain", overigens één van zijn ruim 40 schuilnamen, had een aards mensenbestaan in Europa en is daarin naspeurbaar. Op basis van historisch onderzoek zal Floris Methorst laten zien, hoe moeizaam zijn bestaan, maar ook hoe verreikend zijn invloed was en is.

21 oktober 2011, Martie Velthuis:
Een interactieve lezing over "Muziek en Mystiek".
Martie Velthuis is muziekdocent en heeft in haar werk steeds gemerkt hoe muziek de mens geestelijk rijker en vrijer maakt. Theosofie is voor haar al lang een ontdekkingstocht, waarin zij bestudeert wat er in vele religies en in de wetenschap over de werking van muziek gezegd wordt.

18 november 2011, Pieter Mellema:
"De relatie tussen licht en kleur", de polemiek tussen Goethe en Newton vanuit Theosofisch perspectief bekeken. 
Pieter Mellema is als bioloog/filosoof geïnteresseerd in de relatie tussen spiritualiteit en wetenschap en probeert vanuit theosofisch/antroposofisch perspectief deze twee begrippen nader tot elkaar te brengen. Weinig bekend is dat Goethe evenals Da Vinci beschouwd kan worden als Homo Universalis, de universele mens. Dit komt omdat zijn wetenschappelijke bijdragen tot nu toe in ons huidig wetenschappelijk paradigma moeilijk zijn uit te leggen omdat hij niet dacht in Axioma’s maar in Fenomenen. Alleen kunstenaars kunnen er iets mee, zo lijkt het. Vanuit de Geesteswetenschap is het echter mogelijk, en wel degelijk gebaseerd op waarnemingen als feit, niet op basis van ‘geloof’ een brug te slaan tussen onze huidige wetenschappelijke opvattingen over de relatie tussen licht en kleur en die van Goethe, waaruit vooral in de toekomst zal blijken dat men toch minimaal een groot vraagteken moet zetten bij de idee dat één straal wit licht als een mechanische waaier zou kunnen uitklappen in zeven (of nog veel meer zoals men tegenwoordig denkt) kleuren, wat Goethe’s voornaamste bezwaar was tegen de in zijn tijd opgang makende theorie van Newton’s Optica. Wie de beschikking over een prisma heeft, wordt verzocht deze mee te nemen. Dat zal het plezier in de lezing aanmerkelijk kunnen vergroten voor alle aanwezigen.

20 januari 2012, Marian van der Horst:
"De betekenis van een Mandala".
Marian van der Horst houdt zich al vele jaren op allerlei manieren bezig met de betekenis van mandala's. De mandala in het Boeddhisme heeft haar speciale aandacht, omdat deze daarbij op een diepzinnige wijze wordt "gezien". (zie haar Website)

17 februari 2012, Nell van Beers:
"Nicholas Roerich"; Kunstschilder, archeoloog, schrijver en filosoof.
Nell van Beers was vele jaren actief in het bestuur van de Theosofische Vereniging en betrokken bij de organisatie van o.a. kunstseminars. Zij beoefent zelf beeldende kunst en verdiept zich in architectuur en kunstgeschiedenis. Nicholas Roerich maakte een spirituele reis naar Tibet en verbleef er jaren en was een bruggenbouwer tussen Oosterse wijsheid en Westerse kennis.

16 maart 2012, Ludwig Pesch:
"Karnatische muziek" uit India.
Tijdens deze mini-workshop kunt u klanken van de "Tambura" langhalsluit verkennen. Volgens Ludwig Pesch is er een muziek waarvan de diepte voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond, toegankelijk is. De zogenaamde "Karnatische muziek uit Zuid-India". (zie zijn website..)
20 april 2012, Martie Velthuis:
"Helende klanken".

Vervolg op de lezing van 21 oktober 2011.
19 oktober 2012, Albert Toby:
"Mind Control, van collectieve hersenspoeling naar een open hart".
Een rijk geïllustreerde presentatie, die vele facetten van openlijk verborgen misleiding in het licht van bewustzijn zet. Albert Toby is een regressie-/reincarnatie therapeut. Hij was woordvoerder voor ReOpen 9/11 en won met DitKanNietWaarZijn (DKNWZ) de Frontier Magazine Award 2006. Bij Niburu is hij 2012-Denktanker en vast panellid op de wekelijkse ''Nieuwe Wereld Dialoog'' avonden (zie ook zijn website www. Tobyornottoby.com).

16 november 2012, Diederik van Rossum:
"Psychosynthese, een psychologie met een ziel"
De mens kan worden beschouwd als een vitale constellatie van geest, ziel en lichaam. Psychosynthese is een educatieve methode die de bewustwording en synthese van deze trias opwekt in lichaam, gevoel, denken en de wil. De spreker raakte als kind vertrouwd met de Theosofie via de ‘Tafelronde’ en heeft zich sinds die tijd betrokken gevoeld bij de theosofie, de vrij katholieke kerk en de vrijmetselarij. Hij is Klinisch psycholoog en oprichter (1985) van het Nederlands Instituut voor Psychosynthese in Utrecht (www.psychosynthese.nl).

15 februari 2013, Donna Kleipool:
Merkaba light; “Waarom leven en creëren vanuit ons hart in plaats vanuit ons hoofd?”
Donna Kleipool legt uit hoe ieder van ons kan leren om vanuit ons hart te leven. Maar hoe doen we dat als ons hart zoveel geleden heeft? Zonder heling van ons hart blijven we vanuit ons hoofd leven en scheppen. Op deze avond kan Donna een tipje van de sluier oplichten, op weg naar eenheid. (zie haar website: www.merkabalight.com)

15 maart 2013, Hans Gerding:
"Spirituele crisis in therapie en onderzoek".
Een spirituele crisis kan even inspirerend als bedreigend zijn. Sommige aspecten ervan zijn onderzoekbaar en andere niet. Hoe gaan therapeuten en onderzoekers om met de existentiële problematiek waar mensen in een spirituele crisis mee te maken krijgen? Prof. dr. Hans Gerding (emeritus) is als filosoof, onderzoeker en counselor actief in het werkveld van spirituele crisis. Hij is een van de initiatiefnemers tot het oprichten van een 'Spiritual Emergency Network' in Nederland.

19 april 2013, Kees Voorhoeve:
"Kabbalah en Theosofie".
Over het herstel van het paradijs. Kees Voorhoeve heeft vele studies gevolgd over Theosofie en Joods-Christelijke mystiek en meditatie beoefend binnen de boeddhistische traditie. Hij geeft cursussen over filosofie, spiritualiteit en meditatie.

17 mei 2013, Floris Methorst:
"Alice Bailey".
Zij heeft de ideeën van H.P. Blavatsky nader uitgewerkt. Floris Methorst is voorzitter van de Loge Utrecht en is al vanaf zijn vroege jeugd bezig geweest met de Theosofie.

20 september 2013, Ad Rek:
"De geheime leer superkort".
Ad Rek publiceerde in 2013 "De Verzen van mystieke lering". Een Nederlandse versie van de Stanza's van Dhyan, waarin hij de Sanskriet termen vertaalde in het Nederlands.

18 oktober 2013, Meerdere sprekers:
"Lichtvoeding (Prana)".
Ervaringen met één van de latente vermogens van de mens. Ook in Nederland zijn er mensen die net als Jasmuheen, leven zonder eten en drinken. Enkelen komen hun persoonlijk verhaal vertellen.

15 november 2013, Herman C. Vermeulen:
"Heilige feesten en mythen".
De oorsprong van grote feesten in onze cultuur hebben een diepere achtergrond dan we vaak denken. Herman Vermeulen werkt voor de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA), bestudeert het Buddhisme en leidt het Nederlands Theosofisch Genootschap.

17 januari 2014, Els Rijneker:
"De stem van de Stilte".
De meest mystieke tekst van H.P. Balvatsky. Els Rijneker is logopedist. De mystieke taal van de Stem van de Stilte heeft haar bijzondere belangstelling. Tevens is zij landelijk voorzitter van de TVN.

21 februari 2014, Arthur Kooyman:
"Eén van de pijlers van het Hindoeïsme: Mahabharata".
Arthur Kooyman studeerde Nederlands en filosofie en maakt gedichten. In opdracht van de Organisatie Hindoe Media (OHM) vertaalde hij in 2012 het heldendicht de Mahabharata.

21 maart 2014, Loes Moreno:
"Het Ganzenbord als pelgrimsroute".
Een speelse tocht door leven en dood. Loes Moreno is lid van het hoofdbestuur van de TVN.

18 april 2014, David Roef:
"Het Heilige Huwelijk tussen Geest en Ziel".
David Roef bestudeert ruim 25 jaar de antieke en moderne theosophia. Hij is aangesloten bij de Geünieerde Loge van Theosofen en is mede-organisator van de European School of Theosophy.

16 mei 2014, Sabine van Osta:
"De drie grondbeginselen van de Theosofie: ruimte, duur en beweging".
Sabine Van Osta zoekt, als actief lid van de Belgische Theosofische Vereniging, constant weer het evenwicht tussen theorie en praktijk. Toetssteen hierbij is de kritische benadering van de eigen ervaring van het dagelijks leven.

19 september 2014, Lydia Haaksman:
"Hebben wij gidsen?". Als vervangster van Harrold van de Weerd heeft Lydia de lezing gegeven over dit onderwerp!
Lydia is heldervoelend, helderhorend en helderziend. Zij vertelt over haar werk en wat ze zoal waarneemt. Een korte impressie van deze avond. Naast ons ziet ze bijvoorbeeld onze gidsen. Deze verschijnen voor haar in de aura van de personen tegenover haar. Niet als een duidelijk beeld, maar meer als een vage schim. Eigenlijk zijn er twee gidsen, vertelt ze, één voor de ziel en één voor de geest. De ziel is je hogere ik en je geest is “het verstand” van de ziel. De geest is eigenlijk het werktuig om ervoor te zorgen dat de ziel ervaart wat het nodig heeft. Tijdens haar werk concentreert zij zich op de persoon, die haar een vraag stelt. Ze hoort en ziet antwoorden in geluid en in beelden. Deze interpreteert ze dan met hulp van haar eigen gidsen, die haar altijd begeleiden. Ze probeert mensen, die vragen hebben over hun leven, te helpen. Ze doet haar werk het liefst in het licht, ze houdt niet van het schemerlicht, zoals dat vroeger bij ‘seances’ gebruikelijk was. Wat ze doet hoeft niet verborgen te blijven. Het is een talent dat iedereen in principe heeft, maar bij de meesten van ons (nog) niet ontwikkeld is. Lydia sprak ons die avond openhartig en direct toe. Ze vertelde over de bijzondere ervaringen die ze al heel jong had. Als kind vond ze het heel gewoon en dacht dat alle mensen zulke ervaringen hadden. Toen ze haar ervaringen met haar omgeving deelde merkte ze dat dit niet zo was. Bovendien bleek dat mensen in haar omgeving er moeite mee had dat ze anders was dan andere kinderen, omdat zij uitspraken deed die zij niet kon weten over de ander. Zij heeft daar veel last van gehad. Maar nu gelukkig niet meer. Met als aardse begeleider, heeft zij veel ervaring opgedaan en de praktijk was en is nog steeds haar grootste leerschool. Zo heeft ze geleerd met haar gaven/talenten om te gaan en gaf zij ook antwoord op vragen van de aanwezigen, zoals:
- Wie is mijn gids?
Van diverse aanwezigen noemde Lydia de gids bij naam en vertelde daarbij dat je niet je hele leven dezelfde gids behoeft te hebben. Het kan zijn dat je gids tijdens je leven wisselt.
- Waarom is mijn leven zo moeilijk?
We leven omdat we een overeenkomst om te leven zijn aangegaan. Een soort afspraak om bepaalde dingen te leren, te ontdekken en ernaar te handelen. De bedoeling van een leven is voor een ieder verschillend. Het is belangrijk om vorm te geven aan wat jouw ziel nodig heeft in dit leven. Juist door vormgeving van wat je werkelijk innerlijk voelt (met je hart) groeit je ziel. Hiervoor moeten wel goed luisteren naar deze innerlijke stem en niet naar de aardse stem (het verstand). Het is vaak heel lastig om hierin een onderscheid te maken! Dit is de reden voor onze ziel om op aarde te leven en dus ervaringen op te doen. Door de keuzes die we maken tijdens het leven raakt onze persoonlijkheid ook beschadigd. De ziel accepteert, de geest handelt. De persoonlijkheid is de materiële vormgeving van ziel en geest. En juist die persoonlijkheid kan een ego ontwikkelen waardoor de innerlijke stem niet altijd hoorbaar is. De moeilijke en minder moeilijke dingen gebeuren opdat we leren ermee om te gaan. We moeten er mee aan de slag. Als je ‘bij de pakken neer zit’ kom je niet verder. Het is een levenskunst om van een afstandje naar de moeilijkheden te kijken. Dan lijken ze iets minder erg en kan de pijn wat minder worden (... te relativeren). Je hoeft niet alles wat je overkomt of wat andere mensen je aandoen, te accepteren. Je mag best grenzen stellen en zeggen: ‘ Ho, tot hier en niet verder’. We hebben altijd een eigen wil, die ons door middel van onze intuïtie richting geeft. Door alle tijden heen zijn er altijd mensen geweest die anderen mensen wilden helpen in de ontwikkeling...... Jezus, Mohammed, Boedha en andere profeten. Ook minder bekend; Ghandi, Josef Rulof, mevrouw Mulder Schalekamp, Carl Spall en nog velen meer over de hele wereld. Lydia heeft bewondering voor alle grote en kleine namen op het spirituele vlak. Door alle tijden heen. Iedere tijd heeft zijn Helpers gekregen en iedere tijd zal zijn Helpers hebben. Zo zijn er altijd Gidsen om je heen, ook de aardse. Zelf zijn we ook een Gids voor anderen. Vaak zonder dat we er ons dit bewust zijn kunnen ook wij een helpende hand reiken.

17 oktober 2014, Frans Schepens:
"Bijna-dood-ervaringen en theosofie"
Frans Schepens is voorzitter van het Theosofisch Genootschap H.P. Blavatsky te R’dam. Hij plaatst de BDE in het perspectief van eeuwenoude esoterische wijsbegeerte (gericht op innerlijke groei). In het reanimatietijdperk, waarin wij zijn beland, komen wij in aanraking met de fascinerende wereld van de bijna-dood-ervaringen. Een stroom van boeken en internetdocumentaires overspoelt de wereld. Meestal zijn dit puur wetenschappelijke benaderingen van dit onderwerp. Er bestaat echter een link, een invalshoek, naar deze ervaringen, die in de gewone media over het hoofd wordt gezien. De link, met de Gupta Vidyâ; de esoterische wijsbegeerte plaatst deze gebeurtenissen in een breder perspectief. De esoterische wijsbegeerte, is het erfdeel van alle volkeren in de wereld. Zij is zo oud als de mensheid. Deze moeten wij niet verwarren met de westerse filosofie, die slechts op het verstandelijke gericht is. Wij zijn veel meer, dan alleen een verstand. ‘In deze eeuw van onlogisch materialisme is alleen de esoterische filosofie erop berekend, om de herhaalde aanvallen te weerstaan, op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is, in zijn innerlijke geestelijke leven’ (Vrij vertaald uit de Inleiding van De Geheime Leer (1:2-28)).

21 november 2014, Ronald Engelse:
"De Siva Sutra's en het geheim van zelfrealisatie". 
Ronald Engelse is van oorsprong bioloog en al veertig jaar student Oude Wijsheid. Als vertaler van de “Siva Sutra’s” spreekt hij over “Zelfrealisatie” en “Hoogste Werkelijkheid”, uit Hindoeïstisch India. Hij heeft uit het Engels een nieuwe vertaling gemaakt van I.K. Taimni's “De Siva Sutra’s” of “De Hoogste Werkelijkheid” en hoe deze te realiseren. De Siva-Sutra behoort tot de school van het Kasmir Saivisme. De filosofie erachter is gebaseerd op het bestaan van een Allerhoogste Werkelijkheid die zich manifesteert als het gehele universum. Elke Monade (geestelijk beginsel) is daarin een afzonderlijk centrum van bewustzijn en kracht, en bezit in zichzelf in potentiële vorm in die realiteit Universeel Bewustzijn en Kracht (Siva en Sakti). De drie afdelingen in dit boek behandelen de ontvouwing van Bewustzijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn (Siva), goddelijke Kracht (Sakti) en de Monade (Anu). Het geheim van Zelfrealisatie (I.K. Taimni) is een studie van een Sanskriet tekst uit de elfde eeuw. Het is een samenvatting van de non-dualistische leringen van dezelfde filosofische school als de Siva-Sutra’s, noodzakelijk voor voortgang op het spirituele pad. Dr. Taimni vermijdt de technische termen in de originele tekst en leidt de lezer naar het begrijpen van de verhelderende waarheden zoals die vanuit een theosofisch standpunt worden weergegeven.

16 januari 2015, Han de Wit:
"Boeddhisme als bron van levenskunst".
Han de Wit is psycholoog en een veel gelezen auteur op het gebied van spiritualiteit. Hij is boeddhistisch leraar bij de Shambhala Centra in Nederland. Met zijn “Contemplatieve psychologie” heeft hij een stroming aan de westerse psychologie toegevoegd. Psychologische inzichten zijn in alle religies en spirituele stromingen te vinden. De Contemplatieve psychologie besteed ruime aandacht aan emoties. Emoties zijn het affectieve aspect van ons bewustzijn en ten diepste de drijvende kracht van ons verlangen naar geluk. Al zijn ze nog zo destructief en pijnlijk, ook dan ligt er wijsheid in verborgen.” Wanneer in een samenleving spirituele benaderingen van het menselijk bestaan naar de achtergrond gedrongen worden, dan gaat ook het inzicht verloren in hoe om te gaan met de problematische realiteiten van het menselijk bestaan. Hoe om te gaan met geboorte, ziekte, ouderdom, dood, tegenspoed en de onbeheersbaarheid van het bestaan. Met deze realiteiten heeft ieder mens te maken, gezond of niet, neurotisch of niet, verlicht of niet. Er ontstaat een collectieve en individuele afkeer van menselijk lijden, dat aantoonbaar leidt tot geestelijk lijden: ‘Waarom ik?’ ‘Waarom wij?’ In onze westerse cultuur lijkt de psychotherapie de enige discipline geworden, die zich richt op de menselijke geest en het menselijk welzijn. Hierdoor ontstaat gemakkelijk de indruk dat het ‘neurotisch lijden’ waar de psychotherapie zich vooral op richt, ook existentiële problemen kan aanpakken. Ook psychotherapeuten voelen dit en zullen proberen existentiële problemen (gericht op het welzijn van het individu) en een spirituele benadering (gericht op het welzijn van de samenleving) bij hun werk te betrekken. We zien dan ook een toenemende belangstelling, vooral onder psychotherapeuten, voor spirituele tradities en de psychologische inzichten die daarin te vinden zijn. Opvallend is dat de spirituele visie en de beoefening van het Boeddhisme (de leer van Buddha) sterk in de belangstelling staat. Wat is daar de reden van?

20 februari 2015, Kees Voorhoeve:
"Soefisme en de mystieke omkering". 
Kees Voorhoeve is docent filosofie en zingeving. Hij belicht de mystieke stroming van de Islam, die gericht is op het “wakker worden” van de ziel. Hij heeft verschillende studies gevolgd bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond en hij beoefent al jaren meditatie binnen de Tibetaans boeddhistische traditie. Daarnaast is betrokken bij studie- en meditatiegroepen binnen de Joods-Christelijke context en geeft hij cursussen over filosofie, zingeving, mystiek, meditatie en mindfulness. In zijn dagelijkse werkzaamheden is hij verbonden als docent aan de Hogeschool van Amsterdam bij de Opleiding Maatschappelijk Werk. Het soefisme, de mystieke stroming in de islam, heeft tot doel om vanuit de persoonlijkheid wakker te worden voor de ziel. Hierbij speelt het principe van de mystieke omkering een centrale rol. We kunnen leren om onze gehechtheden los te laten en onze pijn om te keren in een bezielde levenshouding. Hoe kunnen we daarbij gedachtenconstructies en emotionele reactiepatronen van de persoonlijkheid doorbreken en werkelijke ruimte creëren zodat de ziel in ons hart tot ontplooiing kan komen? Naar aanleiding van traditionele en moderne vormen van soefisme, zal in deze lezing het soefi-pad van de mystieke omkering besproken worden.

20 maart 2015, Eric Bruijnis:
"Bijna-dood-ervaringen en ervaringen van mystici".
Eric Bruijnis is psycholoog en theoloog. Hij stelt de vraag: “Zijn de ervaringen van een BDE en mystieke ervaringen (o.a. Lorber, Swedenborg) vergelijkbaar?” De Bijna-dood-ervaringen, die tegenwoordig zo sterk in de belangstelling staan, hebben een aantal kenmerken gemeen met de mystieke ervaring, zoals bekend van mystici door de eeuwen heen. Studie in het werk van Swedenborg (1688-1722) en Lorber (1800-1864) geeft een vrij goed beeld hoe gestorvenen functioneren in de onzichtbare wereld. Mensen die een BDE hebben gehad beschrijven hoe ze snel en helder kunnen denken en zich voortbewegen. Zo snel als de gedachte. Sommigen vertellen over hun bezoek aan gebieden, waar het licht is en mooi, enkelen vertellen over donkere gebieden. Ook zieners als Swedenborg en Lorber spreken over verschillende gebieden. De stoffelijke zintuigen zien die gebieden niet, maar in het hiernamaals lijkt men te kunnen kijken met ‘geestelijke zintuigen’. Afhankelijk van de mate van geestelijke ontwikkeling is de gestorvene in staat in het hiernamaals te kunnen ‘zien’. Het innerlijk van de mens komt naar buiten en men lijkt steeds meer waar te kunnen nemen zoals mensen innerlijk zijn. Mensen met een BDE hebben vooral positieve ervaringen. Ervaringen van gestorvenen, zoals door mystici gezien, variëren onderling sterk maar kunnen, indien duister, in de loop van de tijd ten goede veranderen.

17 april 2015, Marijke op ten Noort:
"Eenheid in verscheidenheid, de weg voorwaarts voor de mensheid".
Marijke op ten Noort is ruim dertig jaar student Oude Wijsheid en is betrokken bij Share Nederland. Zij verbindt esoterische kennis over het doel van de ziel met samen delen en sociale rechtvaardigheid. Als een geïnspireerd medewerker van de stichting Share Nederland, informeert zij het publiek over het verband tussen de bijzondere gebeurtenissen in de wereld en de komst van de Wereldleraar. Esoterische kennis over het doel van de Ziel, de rol van meditatie en de vijf grote inwijdingen zijn in haar lezingen onlosmakelijk verbonden met het belang van samen delen, sociale rechtvaardigheid en met de betekenis van graancirkels en de vele UFO-waarnemingen. De mensheid staat op een tweesprong: Voorwaarts gaan en een schitterende nieuwe beschaving scheppen, waarin iedereen vrij is en sociale rechtvaardigheid heerst, of … doorgaan op de oude weg van verdeeldheid en wedijver en het einde zien van het leven op planeet aarde. Van achter de schermen hebben de Meesters van Wijsheid, tijdperk na tijdperk, alle grote menselijke verrichtingen geïnspireerd. Nu, voor het eerst sinds 98.000 jaar treden de Meesters naar voren om openlijk in ons midden te leven en ons bij te staan bij de grootste uitdaging aller tijden. De Meesters zullen ons tonen dat het pad voorwaarts voor ons allen ligt in het ervaren van wezenlijke eenheid zonder daarvoor onze, even wezenlijke, verscheidenheid op te offeren. Zij zullen ons laten inzien dat alle volkeren elkaars broeder zijn en dat de weg naar een rechtvaardige samenleving leidt naar het eerlijk delen van al onze gezamenlijke hulpbronnen als de enige weg voorwaarts naar vrede.

15 mei 2015, Willem Glaudemans:
"Leven met wonderen".
Willem Glaudemans is eindredacteur van de Nederlandse vertaling van ‘’Een cursus in wonderen” en medevertaler van de “Nag Hammadi-geschriften”. Hij is dichter en auteur van diverse boeken, waaronder de trilogie: ”Boek van vergeving”, “Boek van het eeuwige leven” en “Boek van de levensmissie”. Zijn laatste boek is “De reis van de ziel”. Het herkennen van je innerlijke leiding, zou je het motto kunnen noemen. Iedereen heeft bepaalde eigenschappen en karaktertrekken, die bijdragen aan je eigen leven en de wereld om je heen. Tijdens het leven maak je en reis. Je ontwikkelt jezelf en ontdekt steeds meer dingen, waardoor je dichter bij jezelf komt. Door deze ‘schat’ te delen verrijk je jezelf en anderen. Hij is in staat in begrijpelijke taal lastige onderwerpen als leven en sterven, de levenschouw en de levensmissie uit te leggen. Hij moedigt je aan met levensvragen aan de slag te gaan omdat het je rust in hart en hoofd geeft. Je leert thema’s en patronen herkennen en de dingen waar je echt enthousiast van wordt duidelijker zien. Je ontdekt je talenten die je vervolgens in kunt zetten om je eigen missie te vervullen. Durven wij buiten de gebaande paden te gaan en te ‘Leven met wonderen’?