17 mei 2019, Michel Dijkstra:
"ZEN en de kunst van het loslaten".
Michel Dijkstra is docent en publicist op het gebied van oosterse filosofie en westerse mystiek. Hij schreef onder meer "Zenboeddhisme" (2010) en "Basisboek oosterse filosofie" (2016). Ook draagt hij geregeld bij aan Filosofie Magazine.

Zen. Het woord roept tegenwoordig vooral associaties op met een onthaaste levenshouding, consuminderen en relaxen. Achter dit woord gaat echter een veelkleurige filosofische traditie schuil die zijn wortels in India heeft, tot bloei kwam in China en zich nestelde in de Oost-Aziatische wereld, met name in Korea en Japan. Michel Dijkstra zal in zijn lezing laten zien dat zen in de eerste plaats een levenskunst van loslaten is. Deze onthechting heeft niet als doel om zich van niets en niemand meer iets aan te trekken, maar juist om een diepere verbinding met alles en iedereen om je heen te ontdekken. In de rijke zenliterauur zien we deze connectie in de dialogen tussen meester en leerling: zij ontmoeten elkaar van hart tot hart. Vanzelfsprekend heeft de meester hier de rol om de leerling op weg te helpen, maar in de mooiste dialogen zijn de rollen inwisselbaar. De meester wordt de leerling en de leerling wordt de meester.
In het werk van de beroemde dertiende-eeuwse zenmeester Dogen krijgt deze flexibele verhouding tussen meester en leerling een extra dimensie. Niet alleen ander mensen, maar ook dieren, planten en zelfs kiezelsteentjes kunnen onze leraar zijn. Dit omdat alles op een fundamenteel niveau met alles verbonden is, zoals een verzameling dauwdruppels die maanlicht naar elkaar reflecteert. Alles doordringt en ondersteunt elkaar zo op een grenzeloze wijze. Of, zoals Dogen het in een van zijn zengedichten uitdrukt:
Met wat zal Ik de wereld vergelijken?
Maanlicht, gereflecteerd In een dauwdruppel,
Geschud van een Kraanvogelsnavel.

0-0-0