19 januari 2018, Frank Kouwe:
"De Vrij Katholieke Kerk en de Uitvaart als Overgang en Viering"

WAT BIEDT DE VKK?
Aan het overlijden van mensen wordt wereldwijd op zeer uiteenlopende manieren aandacht gegeven door middel van een grote verscheidenheid aan ritualen. Deze zijn cultuur en religieus bepaald in hun verwoording en vorm. Mensen hebben behoefte aan deze ritualen. Ze voorzien in een religieuze en sociale behoefte en hebben niet alleen een troostende en steunende werking, maar werken ook helend.

Afhankelijk van cultuur en religie wordt door nabestaanden op verschillende manieren de dood beleefd. Daarbij speelt natuurlijk ook de relatie met de overledene en de individuele opvatting en beleving een belangrijke rol.

Op deze avond gaan we het onderwerp “Uitvaart als overgang en viering” benaderen vanuit theosofische opvattingen over leven en dood. Om vervolgens stil te staan bij hoe in de Vrij-Katholieke Kerk vanuit die opvattingen vorm wordt gegeven aan de uitvaart.

De Vrij-Katholieke Kerk bestaat sinds 1916 en rekent zich tot haar missie om vanuit de theosofie en de esoterie een licht te laten schijnen op de christelijke religie. Bij het wezen en de opvattingen van deze Kerk zal ook stil worden gestaan. De spreker van deze avond is priester en theosoof. Hij werkt in de kerkgemeente gewijd aan Sint Maarten in Utrecht. Informatie over de Vrij-Katholieke Kerk is te vinden op www.vkk.nl.

0-0-0