18 januari 2019, Juke Hudig:
"Het boek Jonah".

De pastel-kunstenares  Juke Hudig spreekt over kijken met je ziele-oog, grote sprongen wagen en over de diepere betekenissen van heilige teksten in beeld brengen.
Het bijbelboek Jonah is een van de kortste verhalen uit het Oude Testament; het oogt eenvoudig, maar blijkt complex en mysterieus. Jonah gaat een inwijdingsweg. Hij wordt geroepen, maar loopt er voor weg. Opgeslokt door een grote vis, wordt hij in de diepste duisternis opnieuw geroepen door God. ‘Sta op en ga naar Nineveh.’ Jonah gaat op weg, verlost de stad en, nadat hij alles heeft geofferd, wordt hij herboren als volledig nieuw mens.

In 55 pastels tekende Juke Hudig de ‘zoektocht van de ziel’; vurig en verstild. Godsdienstfilosoof Daniël van Egmond schreef een uitgebreide kabbalistische beschouwing bij het verhaal van Jonah. Een fragment uit de beschouwing door Daniël van Egmond:

Jonah, een boek uit het Oude Testament, is voor zowel het jodendom als het christendom een heilige tekst. Zo’n heilige tekst wordt in orthodoxe kringen gezien als rechtstreeks door de Heilige geopenbaard. Dat wil zeggen dat bij het ontstaan ervan de invloed van de cultuur of de geschiedenis – dus van mensen – geen enkele rol zou spelen.

Voor de wetenschap zijn dit soort teksten daarentegen niets anders dan louter mensenwerk. Uit onderzoek is immers gebleken hoezeer de verschillende boeken van de Bijbel tijdens hun ontstaan juist wel zijn beïnvloed door de omringende godsdiensten en culturen.
Er lijkt geen tussenweg te bestaan tussen het orthodoxe en het ‘verlichte’ wetenschappelijke standpunt. Toch is dat schijn. Want ook binnen allerlei religieuze stromingen – en dan vooral die waarin religieuze ervaringen een belangrijke rol spelen – beseft men dat een heilige tekst allerlei historische en culturele invloeden heeft ondergaan.

Alleen al het feit dat zo’n geschrift door een mens is geschreven, maakt het onvermijdelijk dat allerlei aardse factoren de inhoud ervan mede bepalen. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat zo’n tekst dan door mensen verzonnen is. De tekst kan geïnspireerd zijn door de Heilige of door engelen. En naarmate de schrijver ervan ontvankelijk genoeg was, zal zijn of haar eigen opvatting van minder invloed zijn geweest op de inhoud. De heilige tekst is dan het product van de samenwerking tussen de Heilige en/of engelen en de menselijke auteur.

0-0-0