19 oktober 2018, Christian Vandekerkhove:
"Het Meervoudig Universum".

Verschillende culturen in verschillende tijdperken hebben ons heel verscheiden voorstellingen nagelaten over de mens en zijn leefwereld. De eenvoudigste voorstelling is wellicht die van de huidige wetenschap. Deze gaat er van uit dat de mens een biologisch wezen is. De mens is een lichaam. Niet meer, niet minder.

Alle verschijnselen zoals bewustzijn, emoties, dromen en dergelijke zijn slechts vertalingen van biochemische processen in ons lichaam. Het leven begint bij de geboorte en eindigt bij de dood. Waar leeft die mens? Concepten als ziel, hemel en hel zijn slechts uitvindingen van de mens en dus louter imaginair. In de stoffelijke wereld natuurlijk. Er is immers geen andere. Maar is het wel zo eenvoudig?

Als we de verschillende religies en levensbeschouwingen uit oost en west, uit de laatste millennia onder de loep nemen, blijkt dat geen ervan het eens is met het verhaal van de huidige wetenschap. Alle hebben ze een meer of minder complex systeem uitgewerkt van hoe de mens in elkaar zit, alsook van de wereld of werelden waarin die mens leeft.
In bijna alle gevallen komt het hierop neer dat de mens niet gewoon bestaat uit een lichaam, maar een geheel is van verschillende lichamen en/of principes. Voor de studie hiervan heb ik de term Multicorporaliteit ge´ntroduceerd. Bovendien zouden deze verschillende lichamen of principes niet allemaal in onze fysieke wereld leven, maar vaak in andere werelden, die al dan niet stoffelijk zijn. Voor de studie van deze verschillende werelden heeft Prof. Dr. Johannes Jacobus Poortman de term Hylisch Pluralisme ge´ntroduceerd.

0-0-0