Uitleg methoden en doelen

Theosofie stelt zich ten doel de diepere, spirituele betekenis van leringen en geschriften, welke sinds eeuwen doorgegeven zijn, te verspreiden en tracht broederschap te bevorderen en mededogen uit te dragen.

  • Leringen en overtuigingen van eigen geloofsrichtingen behoeven niet te worden opgegeven om theosofie te bestuderen.

  • Vrijheid van denken en zelfreflectie staan centraal in het eigen proces van ontwikkeling. met behulp van theosofische teksten wordt geprobeerd spirituele richtlijnen in het dagelijks leven toe te passen.

  • Door middel van zelfstudie, het studeren in groepen (Loges) en het bijwonen en geven van lezingen wordt kennis van theosofie verspreid.
Klik op linker embleem voor uitleg van de symboliek!

De Loge Utrecht heeft in haar gebouw aan de Kruisstraat 307 voor “verwante groeperingen” nog ruimte beschikbaar voor het houden van vergaderingen en plegen van activiteiten.
Neem voor nadere informatie over de huur en de toegang hiertoe contact op met de penningmeester Frans Brouwer als coördinator zaalhuur (telefoon 030-7515723 of per e-mail: f.w.brouwer@versatel.nl ). 
~~~~