Laatste Nieuws: 
Op dinsdag 4 mei is er weer een "Open Huis Bijeenkomst",
aanvang 19:00 tot 21:00 uur (zaal open al om 18:45 uur).
 Belangstelling? .......laat het s.v.p. even weten!

Raja Yoga (als pdf)!
Vanaf September 2021 op de maandagavonden wordt bij de Theosofische Loge in Utrecht de Basisopleiding van Raja Yoga aangeboden.
Mocht je interesse hebben: op
18 juni vindt er vanaf 19.30 een introductie bijeenkomst hierover plaats. Meld je aan voor deze introductie door een email te sturen naar ildikoflesch@gmail.com. Het enige dat je nodig hebt is je eigen deken en een glimlach!

(kijk dus niet op programma pdf)!
De Theosofie is een leefwijze die aanspoort tot het integreren van de opgedane (zelf)kennis in het dagelijkse leven. Vrijheid van denken is essentieel.

Leringen en overtuigingen van eigen geloofsrichtingen hoeven niet te worden opgegeven om lid te zijn van de Theosofische Vereniging. Men kan voor zichzelf het beste uitmaken wat past in het eigen proces van ontwikkeling (zelfrealisatie).

Het lidmaatschap van de Vereniging vereist instemming met de drie doelen van de internationale Theosofische vereniging in Adyar (India):
  • Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  • Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  • Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Voor activiteiten en lezingen.... zie onder de "programma"-knop!
"Bij de lezingen discussiëren wij niet, maar nemen respectvol kennis van wat gezegd wordt door de 'spreker.' De zo aangeboden informatie wordt door de toehoorder in zijn/haar eigen tempo en tijdstip verwerkt!"


Laatste Nieuws:
Vanaf het voorjaar 2021 wordt er een “Open huis/Ontmoetings” bijeenkomst gehouden op iedere eerste dinsdagavond van de maand. Ook zijn er om de 14-dagen "Meditatie" bijeenkomsten.

Deze website is op 8 april 2021 bijgewerkt.

Bezoekers ...: