Laatste Nieuws.....
De meditatie op 19 oktober gaat helaas vanwege de Coronaperikelen niet door!!!

De studiegroepen, als mede het "Open Huis", gaan zonder tegen bericht gewoon door (zie programma pagina)!
De Theosofie is een leefwijze die aanspoort tot het integreren van de opgedane (zelf)kennis in het dagelijkse leven. Vrijheid van denken is essentieel.

Leringen en overtuigingen van eigen geloofsrichtingen hoeven niet te worden opgegeven om lid te zijn van de Theosofische Vereniging. Men kan voor zichzelf het beste uitmaken wat past in het eigen proces van ontwikkeling (zelfrealisatie).

Het lidmaatschap van de Vereniging vereist instemming met de drie doelen van de internationale Theosofische vereniging in Adyar (India):
  • Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  • Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  • Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Voor activiteiten en lezingen.... zie onder de "programma"-knop!
"Bij de lezingen discussiëren wij niet, maar nemen respectvol kennis van wat gezegd wordt door de 'spreker.' De zo aangeboden informatie wordt door de toehoorder in zijn/haar eigen tempo en tijdstip verwerkt!"


Laatste Nieuws:
In het najaar van 2020 is er een “Open huis/Soos” bijeenkomst op iedere eerste dinsdagavond van de maand en zijn om de 14-dagen "Meditatie" bijeenkomsten.

Deze website is op 19 oktober 2020 bijgewerkt.

Bezoekers ...: