De Theosofie is een leefwijze die aanspoort tot het integreren van de opgedane (zelf)kennis in het dagelijkse leven. Vrijheid van denken is essentieel.

Leringen en overtuigingen van eigen geloofsrichtingen hoeven niet te worden opgegeven om lid te zijn van de Theosofische Vereniging. Men kan voor zichzelf het beste uitmaken wat past in het eigen proces van ontwikkeling (zelfrealisatie).

Het lidmaatschap van de Vereniging vereist instemming met de drie doelen van de internationale Theosofische vereniging in Adyar (India):
  • Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  • Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  • Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Voor de activiteiten en nieuwe lezingen.... zie onder de "programma"-knop!
"Bij de lezingen discussiėren wij niet, maar nemen respectvol kennis van wat gezegd wordt door de 'spreker.' De zo aangeboden informatie wordt door de toehoorder in zijn/haar eigen tempo en tijdstip verwerkt!"

Laatste Nieuws: NIEUWE STUDIEGROEP op de 4e dinsdagavond van de maand over "Tibetaanse boek van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche". Voor meer informatie: Frans Brouwer, f.w.brouwer @ versatel.nl, telefoon 0307515723 of 0619689989.


Deze website is op 29 april 2019 bijgewerkt.

Bezoekers ...: