Hot Nieuws:
Als gevolg van het landelijk Coronabeleid heeft het bestuur besloten dat alle activiteiten in ons Logegebouw van maart, april en mei niet doorgaan! Dat geldt dus voor de lezingen van 20 maart, 17 april en 15 mei en voor alle studiegroepen!
De Theosofie is een leefwijze die aanspoort tot het integreren van de opgedane (zelf)kennis in het dagelijkse leven. Vrijheid van denken is essentieel.

Leringen en overtuigingen van eigen geloofsrichtingen hoeven niet te worden opgegeven om lid te zijn van de Theosofische Vereniging. Men kan voor zichzelf het beste uitmaken wat past in het eigen proces van ontwikkeling (zelfrealisatie).

Het lidmaatschap van de Vereniging vereist instemming met de drie doelen van de internationale Theosofische vereniging in Adyar (India):
  • Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  • Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  • Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Voor de activiteiten en nieuwe lezingen.... zie onder de "programma"-knop!
"Bij de lezingen discussiëren wij niet, maar nemen respectvol kennis van wat gezegd wordt door de 'spreker.' De zo aangeboden informatie wordt door de toehoorder in zijn/haar eigen tempo en tijdstip verwerkt!"

Laatste Nieuws:

Het plan is om de volgende activiteiten al voor de zomer van 2020 te starten met:
“Open huis/Soos” op de eerste dinsdagavond van de maand, en "Meditatie" bijeenkomsten. (Lees verder voor details). Belangstelling? Opgave voor 1 april 2020 bij de secretaris (06-36364873, E-mail: secretarislogeutrecht @ gmail.com).
Wat je over orgaandonatie moet weten:
Het boek van Ger Lodewick, met een voorwoord van Pim van Lommel!
Link

Klik op het plaatje!

Deze website is op 20 maart 2020 bijgewerkt.

Bezoekers ...: