Laatste Nieuws:
De Loge Utrecht viert op 23 oktober haar 120 jarig bestaan met een lezing over Maria Magdalena in esoterisch perspectief.
Dit wordt gehouden in de Gertrudiskapel in Utrecht.
Voor nadere informatie, zie het persbericht, dat ook als pdf is te downloaden.


De Theosofie is een leefwijze die aanspoort tot het integreren van de opgedane (zelf)kennis in het dagelijkse leven. Vrijheid van denken is essentieel.

Leringen en overtuigingen van eigen geloofsrichtingen hoeven niet te worden opgegeven om lid te zijn van de Theosofische Vereniging. Men kan voor zichzelf het beste uitmaken wat past in het eigen proces van ontwikkeling (zelfrealisatie).

Het lidmaatschap van de Vereniging vereist instemming met de drie doelen van de internationale Theosofische vereniging in Adyar (India):
 • Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
 • Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
 • Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Voor de activiteiten en lezingen.... zie onder de "programma"-knop!
"Bij de lezingen discussiëren wij niet, maar nemen respectvol kennis van wat gezegd wordt door de 'spreker.' De zo aangeboden informatie wordt door de toehoorder in zijn/haar eigen tempo en tijdstip verwerkt!"


Wist u dat in 2021:
 • De “Open huis/Soos” bijeenkomst, als kennismaking met de Theosofie, wordt gehouden op iedere eerste dinsdagavond van de maand?
  en u welkom bent op dinsdag 2 november (aanvang 19:30 tot 21:00 uur (zaal open al om 19:00 uur)!
 • Er om de 14-dagen, dus op de tweede en vierde dinsdag,  "Meditatie" bijeenkomsten zijn?
 • Vanaf September, op de maandagavonden de Basisopleiding van Raja Yoga (als pdf) wordt gehouden?
  Mocht je interesse hebben: Meld je aan door een email te sturen naar: ildikoflesch@gmail.com.
  Het enige dat je nodig hebt is je eigen deken en een glimlach!

Deze website is op 6 oktober 2021 bijgewerkt.

Bezoekers ...: